Blade weapon as a part of an equipment of the mercenaries of the Kingdom of Poland in the second half of the 15th c.

Authors

  • Tadeusz Grabarczyk Institute of History University of Łódź Chair of History of Medieval Poland

Keywords:

Kingdom of Poland, Middle Ages, mercenaries, blade weapon, armour

Abstract

Sources from the second half of 15th c. contain a lot of information about arming of mercenaries of Kingdom of Poland. Those materials are located in the Central Archives of Historical Records in Warsaw. Those are mostly lists of taken soldiers with weapons and also lists of weapons lost during war campaigns. Mentions about blade weapon are found in records from the period of the Thirteen Years’ War with Teutonic Order (1454-1466). Most of the information concerns infantry, only in records from 1471, 1880 soldiers were recorded to have been using blade weapon. According to the analysis, the most popular blade weapons were swords – used by 51% of infantryman. Slightly fewer was the number of used sabers – 47% of soldiers used them in 1471. Sometimes mercenaries were equipped in falchions, estocs, daggers and sharshoons – which is the name for heavy sword. Sources concerning cavalry blade weapon occurs very rarely. According to those few mentions it can only be told, that horseman used both swords and sabers

Downloads

Download data is not yet available.

References

Głosek M. 1984. Miecze środkowoeuropejskie z X-XV w. Warszawa
Głosek M. 1992. Przyczynek do dziejów szabli w Polsce. In: M. Głosek (ed.), Arma et olae. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Nadolskienu w 70 rocznicą urodzin i 45 rocznicą pracy naukowej. Łódź, 63-69
Głosek M. 1998. Broń biała. In: A. Nowakowski (ed.), Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450-1500. Toruń, 23-40
Górski K. 1893. Historya piechoty polskiej. Kraków
Grabarczyk T. 2000. Piechota zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku. Łódź
Grabarczyk T. 2015. Jazda zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku. Łódź
Kiryk F. 1972. Cechowe rzemiosło metalowe. Zarys dziejów do 1939 r. Warszawa
Kwaśniewicz W. 1981. 1000 słów o broni białej i uzbrojeniu ochronnym. Warszawa
Kwaśniewicz W. 1988. Szabla polska od XV do końca XVIII wieku. Zielona Góra
Kwaśniewicz W. 1993. Pięć wieków szabli polskiej. Warszawa
Marek L. 2008. Broń biała na Śląsku XIV-XVI wiek. Wrocław
Masarykův slovník naučný. Lidová encyklopedie všeobecných vědomostí 7. Praha 1939
Nadolski A. 1954. Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI, XII w. Łódź
Nadolski A. 1971. Sztylet średniowieczny znaleziony w m. Orzeszyn, pow. Grójec. „Archeologia Polski” 16 (1/2), 679-681
Nadolski A. 1984. Broń polska. Broń biała. Wrocław
Nowakowski A. 1994. Uzbrojenie indywidualne. In: A. Nadolski (ed.), Polska technika wojskowa do 1500 roku. Warszawa, 198-249
Senkowski J. 1954. Materiały archiwalne do historii organizacji polskiej siły zbrojnej w drugiej połowie XV wieku przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1, 497-521
Słownik staropolski 1. Warszawa 1953-1955
Słownik staropolski 7. Wrocław 1973
Słownik staropolski 8. Wrocław 1977
Swaryczewski A. 1982. Granat – sztuka mistrzowska stradomskiego cechu mieczników. „Studia do Dziejów Dawnego Uzbrojenia i Ubioru Wojskowego” 8, 35-48
Szymczak J. 1989. Produkcja i koszty uzbrojenia rycerskiego w Polsce XIII-XV w. Łódź
Szymczak J. 1992. Ceduła na sąd boży z 1511 roku. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 44”, 111-125
Szymczak J. 1998. Ceny broni, koni i oporządzenia jeździeckiego. In: A. Nowakowski (ed.), Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450-1500. Toruń, 225-289
Szymczak J. 2005. Nóż i sztylet, czyli misericordia na polu walki w średniowieczu. „Archeologia Historica Polona” 15 (1), 383-396
W[ójcicki] K.W. 1867. Szarszun. In: S. Orgelbrand (ed.), Encyklopedyja powszechna, vol. 24. Warszawa, 560
Żygulski jun. Z. 1982. Stara broń w polskich zbiorach. Warszawa
Żygulski jun. Z. 1982. Broń w dawnej Polsce. Na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu. Warszawa

Downloads

Published

2016-12-30

How to Cite

Grabarczyk, T. (2016). Blade weapon as a part of an equipment of the mercenaries of the Kingdom of Poland in the second half of the 15th c . Fasciculi Archaeologiae Historicae, 29, 49–55. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/fah/article/view/2063