The Polish-Ruthenian Borderland in 1340 and the Fall of the „Zamczysko” Hillfort in Sanok-Biała Góra

Authors

  • Piotr N. Kotowicz Historical Museum in Sanok

DOI:

https://doi.org/10.23858/FAH30.2017.004

Keywords:

Polish-Ruthenian borderland, Sanok, 1340, Casimir III the Great, hillfort’s siege

Abstract

The author discusses a hypothesis concerning the final stage of functioning of a small, medieval hillfort located on „Zamczysko” hill in Sanok-Biała Góra. Artefacts found during excavations and other stray finds are dated to the second half of the 13th and 14th centuries. Among them over 130 projectile heads were found, which confirms – apart of the traces of fire on the courtyard – that the hillfort was destroyed in the course of a warlike onslaught. The analysis of the political situation in the vicinity of Sanok in this time allows to relate connect these facts to the military activity of the Polish King Casimir III the Great. This ruler who succeeded to the throne of the Duchy of Galicia after Duke Bolesław Jerzy II had been poisoned by boyars in 1340, marched with his troops and occupied the western part of the duchy, including Sanok.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abramek B. 2007. Militaria z grodziska średniowiecznego w Widoradzu pod Rudą koło Wielunia. In: Studia z dziejów wojskowości, budownictwa, kultury, „Archaeologia Historica Polona” 17, 95-111.
Alm J. 1994. European Crossbows. London.
Auch M. 2009. Średniowieczna ceramika szkliwiona z Przemyśla. „Rocznik Przemyski” 45 (2), 141-162.
Auch M. 2016. Wczesnośredniowieczne naczynia szkliwione terenu Małopolski. Warszawa.
Bugys P. 2016. A study of lamellar armour plates form the Lower Castle of Vilnius. „Acta Militaria Mediaevalia” 12, 35-50.
Chudzińska B. 2014. Militaria z zamku w Muszynie (badania w latach 2007-2010). „Acta Militaria Mediaevalia” 2, 53-118.
D’Amato R. 2015. Old and new evidence on the East-Roman helmets from the 9th to the 12th centuries. „Acta Militaria Mediaevalia” 11, 27-157.
Ekhdal S. 1998. Horses and Crossbows: Two Important Warfare Advantages of the Teutonic Order in Prussia. „The Military Orders” 2 (Welfare and Warfare), 119-151.
Fastnacht A. 2007. Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340-1650. Sanok.
Fedyk R., Kotowicz P. N. 2006. Zamczysko. Średniowieczne grodzisko w Sanoku – Białej Górze. Część I. Sanok.
Fenczak A. 2003. W obliczu zmian geopolitycznych i ustrojowych (1340-1389). In: F. Kiryk (ed.), Dzieje Przemyśla. Tom II (1340-1772). Cześć I – U schyłku średniowiecza. Przemyśl, 24-27.
Ginalski J. 2001. Wczesnośredniowieczny zespół sakralny na grodzisku „Horodyszcze” w Trepczy koło Sanoka. In: J. Gancarski (ed.), Początki chrześcijaństwa w Małopolsce, „Dzieje Podkarpacia” 5, 349-377.
Ginalski J. forthcoming. Gdzie leżał najstarszy Sanok? In: M. Wołoszyn, M. Wojenka (eds.), Od Bachórza do Światowita ze Zbrucza. Tworzenie się słowiańskiej Europy w ujęciu archeologicznym, historycznym i językoznawczym. Studia źródłoznawcze dedykowane Profesorowi Michałowi Parczewskiemu w 70-tą rocznicę urodzin. Kraków.
Ginalski J., Kotowicz P. N. forthcoming. Gród u „worot uhorskich” – staroruski Sanok i jego najbliższe zaplecze. In: M. Parczewski (ed.), V Kongres mediewistów polskich. Rzeszów.
Jaworska A. 2002. Orzeł Biały – herb państwa polskiego. Warszawa.
Karpowicz A. 2007. Ottoman bows – an assessment of draw weight, performance and tactical use. „Antiquity” 81, 675-685.
Kirpičnikov A. N. /Кирпичников А. Н. 1971. Drevnerusskoe oružie. Vypusk tretij. Dospeh, kompleks boevyh sredstv IX-XIII vv. Leningrad/Древнерусское оружие. Выпуск третий. Доспех, комплекс боевых средств IX-XIII вв. Ленинград.
Kiryk F. 1995. Lokacja miasta. In: F. Kiryk (ed.), Sanok. Dzieje miasta. Kraków, 91-98.
Kołodziejski S. 1985. Les éperons à molette du territoire de la Petite Pologne au Moyen Âge. In: A. Kokowski (ed.), Memoires Archeologiques. Lublin, 161-179.
Koperski A. 2001. Dzieje Przemyśla. Tom I. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne. Część I – Źródła archeologiczne. Przemyśl.
Koperski A. 2004. Początki osadnictwa słowiańskiego i rozwój wczesnośredniowiecznego Przemyśla. In: Dzieje Przemyśla. Tom I. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne. Część II – Analiza źródeł i synteza. Przemyśl, 76-216.
Kotowicz P. 2002. Militaria średniowieczne w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku. Katalog zbiorów. Sanok.
Kotowicz P. N. forthcoming. The Early Medieval Axes from the Territory of Poland. Kraków.
Kotowicz P. N., Śnieżko G. 2016. Clipped Prague groschen of John of Luxembourg (John of Bohemia) from the Medieval hillfort in Sanok-Biała Góra. „Notae Numismaticae” 11, 221-242.
Kunysz A. 1963. Badania wykopaliskowe w Sanoku w roku 1963. „Sprawozdanie Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1963”, 44-45.
Lupinenko Û., M., Makušnikov O. A./Лупиненко Ю. М., Макушников О. А. 2009. O četujčatom dospehe vostočnoslavânskogo ratnika XII-XIII vv. (po materialam raskopok v Gomele). In: E. N. Nosov, S. V. Beleckij (eds.), Kraeugol’nyj Kamen’. Arheologiâ, istoriâ, iskusstvo, kul’tura Rossii i soprebel’nyh stran. 80-letiû so dnâ roždeniâ Anatoliâ Nikolaeviča Kirpičnikova posvâŝaetsâ 1. Sankt-Peterburg, Moskva, 472-484/О чешуйчатом доспехе восточ-нославянского ратника XII-XIII вв. (по материалам раскопок в Гомеле). In: Е. Н. Носов, С. В. Белецкий (eds.), Краеугольный Камень. Археология, история, искусство, культура России и сопредельных стран. 80-летию со дня рождения Анатолия Николаевича Кирпичникова посвящается 1. Санкт-Петербург, Москва, 472-484.
Medvedev A. F./Медведев А. Ф. 1959. K istorii plastinčatogo dospeha na Rusi. „Sovetskaâ arheologiâ” 1959 (20), 119-134/К истории пластинчатого доспеха на Руси. „Советская археология” 1959 (20), 119-134.
Medvedev A. F./Медведев А. Ф. 1966. Ručnoe metatel’noe oružie. Luk i strely, samostrel VIII-XIV vv. In: B. A. Rybakov (ed.), Arheologiâ SSSR. Svod arheologičeskih istočnikov E1-36. Moskva/Ручное метательное оружие. Лук и стрелы, самострел VIII-XIV вв. In: Б. А. Рыбаков (ed.), Археология СССР. Свод археологических источников E1-36. Москва.
Negin A. E./Негин А. Е. 2005. Pancirnye plastiny s seliŝa Bližnee Konstantinovo-1. „Nižegorodskie issledovaniâ po arheologii i kraevedeniû” 9, 83-86/Панцирные пластины с селища Ближнее Константиново-1. „Нижегородские исследования по археологии и краеведению” 9, 83-86.
Nowakowski A. 2005. Wojskowość w średniowiecznej Polsce. Malbork.
Parczewski M., Pohorska-Kleja E. 1995. Najdawniejsze dzieje Sanoka. In: F. Kiryk (ed.), Sanok. Dzieje miasta. Kraków, 45-88.
Paszkiewicz H. 1925. Polityka ruska Kazimierza Wielkiego. Warszawa.
Payne-Gallwey R. 1995. The Book of the Crossbows. New York.
Piech Z. 1993. Ikonografia pieczęci Piastów. Kraków.
Piekosiński F. 1899. Pieczęcie polskie wieków średnich. Część I. Doba piastowska. Kraków.
Piekosiński F. 1936. Pieczęcie polskie wieków średnich doby piastowskiej. Uzupełnienie. Kraków.
Pivovarov S. V./Пивоваров С. В. 2004. Arbaletne ozbroênnâ v seredn’ovičnih starožitnostâh Bukovini. In: Deržava ta armìâ. „Vìsnik Nacìonal’nogo Unìversitetu L’vìvs’ka Polìtehnìka” 502, 24-30/Арбалетне озброєння в середньовичних старожитностях Буковини. In: Держава та армія. „Вісник Національного Університету Львівська Політехніка” 502, 24-30.
Plavìnskì M. A./Плавінскі М. А. 2001. Zasteragal’nae ŭzbraenne IX-XIII st. na t‘èrytoryì Belarusì. „Gìstaryčnaarhealagìčny zbornìk” 16, 138-150/Застерагальнае ўзбраенне IX-XIII ст. на тэрыторыі Беларусі. „Гiстарычна-археалагiчны зборнiк” 16, 138-150.
Poleski J. 2004. Wczesnośredniowieczne grody w dorzeczu Dunajca. Kraków.
Rožko M./Рожко М. 2002. Zbroâ dal’n’ogo boǔ starodavn’oï Tustanì (Nakonečniki strìl ta samostrìla/arbaleta). „Zapiski Naukovo Tovaristva ìmenì Ševčenka” CCXLIV”, 287-311/Зброя дальнього бою стародавньої Тустані (Наконечники стріл та самостріла /арбалета). „Записки Наукового товариства імені Шевченка” CCXLIV, 287-311.
Stasiak W., Grygiel R. 2014. Militaria, oporządzenie jeździeckie i rząd koński. In: R. Grygiel, T. Jurek (eds.), Początki Łęczycy, vol. II. Łódź, 341-352.
Strzyż P. 2006. Uzbrojenie we wczesnośredniowiecznej Małopolsce. Łódź.
Szpunar A., Glinianowicz M. 2006. Uzbrojenie późnośredniowieczne z zamku w Czchowie w Małopolsce. „Acta Militaria Mediaevalia” 2, 137-188.
Świętosławski W. 1997. Archeologiczne ślady najazdów tatarskich na Europę Środkową w XIII w. Łódź.
Świętosławski W. 1999. Arms and Armour of the Nomads of the Great Steppe in the times of the Mongol Expansion (12th-14th centuries). Łódź.
Świętosławski W. 2006. Ślady koczowników Wielkiego Stepu z X, XI i XII wieku w dorzeczach Wisły i Odry. Łódź.
Świątkiewicz P. 2010. Militaria ze średniowiecznego grodziska w Raciążu. „Acta Militaria Mediaevalia” 6, 7-92.
Thordemann B. 1939. Armour from the Battle of Wisby 1361. Vol. I. Text. Stockholm.
Thordemann B. 1940. Armour from the Battle of Wisby 1361. Vol. II. Plates. Stockholm.
Zielińska M. 1996. Badania archeologiczne na wzgórzu zamkowym w Sanoku. „Mówią Zbiory” 1, 5-20.
Zielińska M., Kotowicz P. N. 2011. Cmentarzysko grodowe na wzgórzu zamkowym w Sanoku. In: S. Cygan et al. (eds.), In silvis, campis... et urbe. Średniowieczny obrządek pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim. Collectio Archaeologica Ressoviensis 14, Rzeszów, Sanok, 187-220.
Zielińska M., Kotowicz P. N. forthcoming. Podgrodzia grodu na „wzgórzu zamkowym” w Sanoku w świetle nowszych badań, In: M. Wołoszyn, M. Wojenka (eds.), Od Bachórza do Światowita ze Zbrucza. Tworzenie się słowiańskiej Europy w ujęciu archeologicznym, historycznym i językoznawczym. Studia źródłoznawcze dedykowane Profesorowi Michałowi Parczewskiemu w 70-tą rocznicę urodzin. Kraków.

Downloads

Published

2017-11-28

How to Cite

Kotowicz, P. N. (2017). The Polish-Ruthenian Borderland in 1340 and the Fall of the „Zamczysko” Hillfort in Sanok-Biała Góra. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 30, 35–51. https://doi.org/10.23858/FAH30.2017.004

Issue

Section

Articles