Between Technical-cultural Innovation by the Teutonic Order and Traditional Blacksmith Craftsmanship

On the Margin of the Discovery of the 13th-century Spur with Hinged Sides from Starogród, Chełmno District

Authors

DOI:

https://doi.org/10.23858/FAH33.2020.012

Keywords:

Starogród, Chełmno (Culm) Land, Middle Ages, 13th century, hinged spur

Abstract

The article starts with the description of a rare spur with hinged arms from Starogród in Culm Land, discovered during an excavation in 2018. The artifact is dated to the 2nd quarter of the 13th century and comes from the area of the probable first location of Chełmno. The main aim of the study is to describe and discuss the existing theories regarding the interpretation of this form of spurs. There are three main theories on the subject. The most probable one is that the arms with hinges were to serve for easier fixing of spurs on heavy boots and those with large decorations, such as belts or buckles. Due to the very early dating of the oldest spurs of this type, it should rather be said that spurs with hinges were used wherever it was found that it would facilitate their mounting on the leg. In none of the periods of occurrence, were these forms dominant but merely co-existed with those with rigid arms

References

Sources

Piotr z Dusburga, Kronika… – Piotr z Dusburga, Kronika ziemi pruskiej. Wenta J. (ed.), S. Wyszomirski (transl.). Toruń 2004.

Bibliography

Chudziak W., Bojarski J. 2015. Chełmno i Toruń. Początki miast na ziemi chełmińskiej. “Archaeologia Historica Polona” 23, 83-105.

Eliason S. 2005. Viking Horses. “Viking Heritage Magazine” 2005(2), 3-8.

Goßler N. 2011. Reiter und Ritter. Formenkunde, Chronologie, Verwendung und gesellschaftliche Bedeutung des mittelalterlichen Reitzubehörs aus Deutschland. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mecklemburg-Vorpommerns 49. Schwerin.

Hilczerówna Z. 1956. Ostrogi polskie z X–XIII wieku. Poznań.

Jasiński T. 1980. Pierwsze lokacje miast nad Wisłą. 750 lat Torunia i Chełmna. Toruń.

Jóźwiak S. 1996. Translokacje Chełmna a powstanie komturstwa staro- i nowochełmińskiego. In: R. Czaja, J. Tandecki (eds.), Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu. Toruń, 83-94.

Kazakevičius V. 1996. Kalniškių kapinyno kasinėjimai 1994 ir 1995 metais. “Archeologiniai Tyrinėjimai Lietuvoje“ 1994&1995, 111-115.

Kouřil P., Prix D. 2008. Drobná středovĕká opevnĕní ve Skorošicích u Javorníku. “Archaeologia Historica” 33, 169-183.

de Lacy Lacy Ch. 1902. The History of the Spur. London, Derby.

Marek L. 2018. Militaria. In: J. Piekalski, K. Wachowski (eds.), Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu 2. Wratislavia Antiqua 23, 563-664.

Nabera-Sartoulet G. 1990. Eperons de tous les temps, de tous les pays. Lausanne.

Nylén E. 1997. Den gotländska charnersporren, en fulländad konstruktion och en studie kring sannolika förändringar inom nordisk ridkonst under förhistorisk tid. “Gotländskt Arkiv” 69, 213-232.

Wachowski K. 1998. Przyczynek do poznania uzbrojenia krzyżackiego w XIII wieku. In: H. Kóčka-Krenz, W. Łosiński (eds.), Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i Sacrum. Poznań, 448-450.

Wasik B. 2016. Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej od XIII do XV wieku. Toruń.

Wasik B. 2017. Sprawozdanie z badań archeologiczno-architektonicznych zamku w Starogrodzie (stan. nr 1) przeprowadzonych w 2017 roku. Manuscript in the archives of the Institute of Archeology NCU, Toruń.

Wasik B. 2018. Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych na terenie pierwszego miasta lokacyjnego Chełmna w Starogrodzie w 2018 roku. Manuscript in the archives of the Institute of Archeology NCU in Toruń.

Wasik B. forthcoming. Najstarsze ośrodki miejskie – pierwsza lokacja Chełmna w świetle najnowszych wyników badań. In: M. Wiewióra (ed.), Castra Terrae Culmensis – na rubieży chrześcijańskiego świata 2. Interdyscyplinarne badania nad warownym budownictwem zakonu krzyżackiego w świetle źródeł archeologicznoarchitektonicznych, historycznych i przyrodniczych.

Wiewióra M. forthcoming. Castra Terrae Culmensis – na rubieży chrześcijańskiego świata 2. Interdyscyplinarne badania nad warownym budownictwem zakonu krzyżackiego w świetle źródeł archeologiczno-architektonicznych, historycznych i przyrodniczych.

Zschille R., Forrer R. 1891. Der Sporn in seinen Formenentwicklung. Berlin.

Internet sources

th Century Steel Spur… – 17th Century Steel Spur with Hinged Arms. https://www.sportingcollection.com/spurs/spur230/spur230.html. Available on-line: 15.06.2020.

Downloads

Published

2020-12-17

How to Cite

Majewski, M. (2020). Between Technical-cultural Innovation by the Teutonic Order and Traditional Blacksmith Craftsmanship : On the Margin of the Discovery of the 13th-century Spur with Hinged Sides from Starogród, Chełmno District. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 33, 175–181. https://doi.org/10.23858/FAH33.2020.012

Issue

Section

Materials and Discoveries