Archaeologist in the Archive

A Turning Point in the Study of Late-medieval Helmets in Western Pomerania

Authors

DOI:

https://doi.org/10.23858/FAH33.2020.011

Keywords:

Western Pomerania, medieval armour, great helm, bascinet, jousting sallet

Abstract

The article discusses three late-medieval head protectors from Western Pomerania, forgotten by Polish scholars after World War II. The first one is the great helm known as the Topfhelm from Dargen, the second, a bascinet with visor from Leszczyn and the last one, the jousting sallet from the collection of Szczecin masons. Knowledge about those helms is highly significant for studies of late-medieval armour in Western Pomerania.

References

Sources

Turnierbuch 1520-1532 – Turnierbuch des Herzog Heinrich des Mittlern von Braunschweig-Lüneburg (1510-1532).

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/177800/edition/169160?language=en. Available on-line 06.11.2019.

Bibliography

Blair C. 1958. European Armour circa 1066 to circa 1700. London.

Brzustowicz B. W. 2006. Wolf von Borcke. Zapomniany pomorski czempion turniejowy? In: K. Kozłowski, W. Wróblewski (eds.), Pomorze militarne XII-XXI w. 2. Szczecin, 201-211.

BS 1879 – Beilage. Erwerbungen des antiquarischen Museums von Ende August bis Ende November 1878. “Baltische Studien” 29, 139-142.

Chodyński A. R. 2003. Broń i barwa w czasach krzyżackich od XIII do połowy XVI wieku. Malbork.

Closs A. 1932-1934. Ein Rennhut im Provinzialmuseum Pommerscher Altertümer. “Zeitschrift für Historische Waffen- und Kostümkunde” N.F. 4, 88-90.

Curtis H. M. 1978. 2,500 Years of European Helmets: 800 B.C.-1700 A.D. North Hollywood.

Dowen K., Marek L., Słowiński S., Uciechowska-Gawron A., Myśków E. 2019. Two Twelfth-Century Kite Shields from Szczecin, Poland. “Arms & Armour” 16(2), 121-148.

Dufty A. R. 1968. European Armour in the Tower of London. London.

Dzikowski A. 2019. Hełm garnczkowy w zbiorach militariów Muzeum Zamkowego w Malborku. ”Studia Zamkowe” 6, 81-94.

Eggers H. J., Bollnow H. 1935. Vor- und Frühgeschichte des Kreises Bublitz. “Unser Pommerland” 20(3-4), 100-116.

Głosek M. 2007. Przyczynek do genezy hełmów typu przyłbica. In: M. Głosek, J. Maik (eds.), Od pradziejów do współczesności. Archeologiczne wędrówki. Acta Archaeologica Lodziensia 53. Łódź, 14-16.

Głosek M., Muzolf B. 2002. Dwa fragmenty hełmów średniowiecznych znalezione na zamku w Smoleniu, pow. Olkusz. “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 50(1), 35-47.

Gravett Ch., Turner G. 1997. German Medieval Armies 1000-1300. Osprey Military. Men at Arms Series 310. Oxford.

Horn G. 1932. Der Wall in Dargen, Kreis Bublitz. “Unsere Heimat. Beilage zur Kösliner Zeitung” 1932(14), 3-4.

Horn G. 1935. Der Topfhelm aus Dargen. “Unser Pommerland 20(3-4), 191-192.

Janowski A. 2019. Gdzie leży Dargen? Rozwiązanie stuletniej zagadki. “Acta Militaria Mediaevalia” 15, 129-135.

Kajzer L. 1976. Uzbrojenie i ubiór rycerski w średniowiecznej Małopolsce w świetle źródeł ikonograficznych. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk.

Kunkel O. 1931. Pommersche Urgeschichte in Bildern. Stettin.

Lincke A. G. C. 1862. Geschichte der St. Johannis-Loge zu den drei Zirkeln früher la parfaite union im Oriente Stettin. Stettin.

Lüken S. 2009. Topfhelm. In: M. Puhle, N. Lammert (eds.), Aufbruch in die Gotik. Der Magdeburger Dom und die späte Stauferzeit 2. Katalog. Magdeburg, Mainz, 376-377.

Lüken S. 2010. Topfhelm. In: R. Atzbach, S. Lüken, H. Ottomeyer (eds.), Burg und Herrschaft. Berlin, Dresden, 74.

Ławrynowicz O. 2009. Nowo odkryty kapalin z Włocławka na tle porównawczym. “Acta Militaria Mediaevalia” 5, 175-195.

Maciejowski M. 2000. Wizerunek hełmu garnczkowego na pieczęciach rycerstwa zachodniopomorskiego w pierwszej połowie XIV w. w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie. “Materiały Zachodniopomorskie” 46, 279-286.

Michalak A., Kwaśniewicz W., Wawrzyniak P. 2008. Salada typu niemieckiego ze zbiorów Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie koło Zielonej Góry. “Acta Militaria Mediaevalia” 4, 199-221.

Müller H., Kunter F. 1971. Europäische Helme aus der Sammlung des Museums für Deutsche Geschichte. Berlin.

Nadolski A. 1969. Hełm i fragmenty zbroi z XIV wieku znalezione w Siedlątkowie nad Wartą. “Studia do Dziejów Dawnego Uzbrojenia i Ubioru Wojskowego” 4, 5-23.

Nadolski A. 1975. Mediewalia w książce Zdzisława Żygulskiego (jun.) ‘Broń w dawnej Polsce’. ”Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 23(4), 605-615.

Nicolle D. 1999. Arms and Armour of the Crusading Era, 1050-1350 1. Western Europe and the Crusader States. London.

Norman V. 1964. Arms and Armour. London.

Nowakowski A. 1990. Uzbrojenie ochronne. In: A. Nadolski (ed.), Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1450. Łódź, 31-110.

Nowakowski A. 1998. Uzbrojenie ochronne. In: A. Nowakowski (ed.), Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450-1500. Toruń, 73-105.

Pierzak J. 2005. Średniowieczne hełmy garnczkowe na ziemiach polskich na tle zachodnioeuropejskim. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Archeologia 16. Bytom.

Post P. 1929. Das Zeughaus: die Waffensammlung. Kriegs-, Turnier- und Jagdwaffen vom frühen Mittelalter bis zum Dreißigjährigen Krieg. Ein Handbuch der Waffenkunde. Berlin.

Post P. 1939. Das Kostüm und die ritterliche Kriegstracht im deutschen Mittelalter von 1000-1500. Berlin.

Qausigroch G. 1979. Der Topfhelm von Dargen. “Waffen- und Kostümkunde” 21, 11-24.

Scalini M. 1996. L’Armeria Trapp di Castel Coira. Die Churburger Küstkammer. The Armoury of the Castle of Churburg. Udine.

Schneider H. 1953. Die beiden Topfhelme von Madeln: die Entwicklungsgeschichte des Topfhelms. “Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte” 14(1), 24-46.

Thomas B., Gamber O. 1976. Katalog der Leibrüstkammer. I. Teil der Zeitraum von 500 bis 1530. Wien.

Wawrzonowska Z. 1976. Uzbrojenie i ubiór rycerski Piastów śląskich od XII do XIV wieku. Łódź.

Žákovský P., Hošek J., Cisár W. 2012. A Unique Finding of a Great Helm from the Dalečín Castle in Moravia. “Acta Militaria Mediaevalia” 8, 91-125.

Żygulski Z. Jr. 1975. Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu. Warszawa.

Downloads

Published

2020-12-17

How to Cite

Janowski, A. (2020). Archaeologist in the Archive: A Turning Point in the Study of Late-medieval Helmets in Western Pomerania. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 33, 167–174. https://doi.org/10.23858/FAH33.2020.011

Issue

Section

Materials and Discoveries