Sword Pommels of Transitional Types from the Time of Social Transformation in 12th-Century Wrocław, Poland

Authors

DOI:

https://doi.org/10.23858/FAH33.2020.003

Keywords:

Wrocław, Middle Ages, old town, sword, sword pommel, social transformation

Abstract

This paper presents a discussion of sword pommels found during archaeological excavations in the Old Town of Wrocław. The area under investigation, located on the left bank of the Odra River, is where the chartered town had developed a characteristic organised layout in the 13th century. Finds from the High Middle Ages, and among them, the analysed pommels, testify to an earlier settlement in this region. The pommels were excavated from the earliest strata related to this initial settlement phase. They represent forms of Oakeshott’s types B and E (Geibig’s types 15 and 19 respectively) which could be dated to the 12th century.

References

Andergassen L., Camerlengo L., Rollandini E. 2012. Il cavaliere nella pittura profana atesina dal XIII al XVI secolo. Atlante. In: F. Marzatico, J. Ramharter (eds.), I Cavalieri dell’Imperatore. Tornei. Battaglie e Castelli. Graz, 1-44.

Blasco A., Cognot F., Duvauchelle Ch., Huynh M., Lebedynsky I. 2011. L’Épée. Usages, mythes et symboles. Paris.

Bruhn-Hoffmeyer A. 1954. Middelalderens Tvaeggede Svaerd. København.

Drake Boehm B. 1996a. Coffret, Limoges, ca. 1190. In: J. P. O’Neil (ed.), Enamels of Limoges 1100-1350. New York, 154-155.

Drake Boehm B. 1996b. Coffret, Limoges, ca. 1200-1210. In: J. P. O’Neil (ed.), Enamels of Limoges 1100-1350. New York, 158-160.

Forstner D. 2001. Świat symboliki chrześcijańskiej: Leksykon. Warszawa.

Geibig A. 1991. Beiträge zur morphologischen Entwicklung des Schwertes im Mittelalter. Eine Analyse des Fundmaterials vom ausgehenden 8. bis 12. Jahrhundert aus Sammlungen der BRD. Offa-Bücher 71, Kiel.

Gorman M. R. 2005. INGELRII: A Continuing Tradition in Early Medieval Swordsmithing. “Park Lane Arms Fair” 22, 30-36.

Głosek M. 1984. Miecze środkowoeuropejskie z X-XV wieku. Warszawa.

Głosek M. 1985. Militaria z grodziska w Plemiętach. Broń sieczna, drzewcowa i obuchowa. In: A. Nadolski (ed.), Plemięta – średniowieczny gródek w ziemi chełmińskiej. Warszawa, Poznań, Toruń, 99-106.

Głosek M., Kajzer L., Nadolski A. 1978. Broń średniowieczna z ziem polskich. Łódź.

Głosek M., Makiewicz T. 2007. Two Incrusted Medieval Swords from Zbąszyn, Lubusz Voivodship. “Gladius” 27, 137-148.

Kirpichnikov A. N. 1966. Drevnerusskoe oruzhe 1: Mechi i sabli IX-XIII v. Arkheologia SSSR E1-36. Moskva, Leningrad.

Klimek L., Strzyż P. 2011. Nowe spojrzenie na zbroję ze Spytkowic na marginesie przeprowadzonych analiz metaloznawczych. “Acta Militaria Mediaevalia” 7, 215-240.

Kluckert E. 2000. Techniki rzemiosła artystycznego. In: R. Toman (ed.), Sztuka romańska. Olsztyn, 376-381.

Kobielus S. 2002. Bestiarium chrześcijańskie. Zwierzęta w symbolice i interpretacji: Starożytność i średniowiecze. Warszawa.

Kucypera P., Kurasiński P., Pudło P. 2013. Wczesnośredniowieczne miecze ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie w świetle ponownej analizy typologiczno-chronologicznej i technologicznej (część 2). “Materiały Zachodniopomorskie” 9(2012), 269-296.

Langenheim K. 1936. Die Bedeutung der Wikinger für Schlesiens Frühgeschichte. “Altschlesien” 6, 273-316.

Malory T. 1925. Le Morte Dartur 2. London.

Marek L. 2008. Broń biała na Śląsku. XIV–XVI w. Wratislavia Antiqua 10, Wrocław.

Marek L. 2014. The Blessing of Swords. A New Look into Inscriptions of the Benedictus-Type. “Acta Militaria Mediaevalia” 10, 9-20.

Marek L. 2017. Średniowieczne uzbrojenie Europy łacińskiej jako “Ars Emblematica”. Wratislavia Antiqua 22. Wrocław.

Marek L. 2019. Life Stones and Stone Pommels: Medieval Sword Amulets, a Legacy of the Classical Age. “Acta Militaria Mediaevalia” 15, 109-121.

Michalak A. 2018. Kolejna głowica miecza w typie B ze Środkowego Nadodrza. Obserwacje na marginesie znaleziska z Niesulic, pow. świebodziński. “Acta Militaria Mediaevalia” 14, 229-236.

Milejski P. 2018. Obiekty numizmatyczne w materiale archeologicznym z badań kwartału pl. Nowy Targ, św. Katarzyny, św. Wita, Wita Stwosza we Wrocławiu. Unpublished manuscript kept at the archive of the Institute of Archaeology, University of Wrocław, Poland.

Młynarska-Kaletynowa M. 2017. Od początków do lokacji miasta na prawie niemieckim. In: R. Eysymontt, M. Goliński (eds.), Atlas historyczny miast polskich 4: Śląsk 13: Wrocław 1. Wrocław, 3-6.

Nadolski A. 1985. Gródek w Plemiętach. Wprowadzenie w tematykę badań. In: A. Nadolski (ed.), Plemięta – średniowieczny gródek w ziemi chełmińskiej. Warszawa, Poznań, Toruń, 5-15.

Piekalski J. 2017. Archeologia lewobrzeżnego Wrocławia. In: R. Eysymontt, M. Goliński (eds.), Atlas historyczny miast polskich 4: Śląsk 13: Wrocław 1. Wrocław, 13-21.

Plavinski M. A. 2006. Klinkovaya zbroya X-XIII st. na teritorii Belarusi. Instytut gistorii Natsyyanalnay akademii navuk Belarusi. Minsk.

Pudło P. 2013. Relikt książęcego oręża? Słów kilka o zdobionej głowicy miecza z Górnego Śląska. In: K. Kościelniak, Z. Pilarczyk (eds.), Wybrane problemy badawcze historii wojskowej. Od źródła do syntezy. Toruń, 33-47.

Ruttkay A. 1976. Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei (II). “Slovenská archeológia” 24(2), 245-395.

Wagner E. 1966. Hieb- und Stichwaffen. Praha.

Żak J. 1960. Problem pochodzenia mieczów tzw. “wikińskich” na ziemiach zachodniosłowiańskich, głównie polskich. “Archeologia Polski” 4(2), 297-344.

Downloads

Published

2020-12-17

How to Cite

Marek, L. (2020). Sword Pommels of Transitional Types from the Time of Social Transformation in 12th-Century Wrocław, Poland. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 33, 37–48. https://doi.org/10.23858/FAH33.2020.003

Issue

Section

Articles