Polish-English Basic Dictionary of Archaeological Terminology of Modern Tobacco Pipe Findings with Elements of Pipe Production and Tobacco Smoking in the Modern Period

Authors

DOI:

https://doi.org/10.23858/FAH34.2021.009

Keywords:

tobacco pipe, archaeological terminology, dictionary, history of tobacco smoking, stub-stemmed pipe, one-piece clay pipe

Abstract

The aim of this work is to present the translation of professional terminology concerning tobacco pipes acquired by excavation methods, supplementing the already existing term base of concepts with a Polish-English translation, important in the context of the current research on this subject. This dictionary is a translation of the basic terms used in English-language works (also used in works of researchers from Central and Eastern Europe) concerning descriptions of tobacco pipe remains (based on finds of stub-stemmed pipes, one-piece clay pipes and porcelain pipes) in archaeological research, the production of such paraphernalia and elements of history of tobacco smoking, which were additionally supplemented with terms currently used in Polish archaeological literature. This dictionary should be treated as a contribution to further work on standardisation of European archaeological terminology, which should provide an aid for both specialists and enthusiasts reaching for professional literature on antique pipes.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Batchvarov K. 2014. Clay Pipes and Smoking Paraphernalia from the Kitten Shipwreck, a Nineteenth-Century Black Sea Merchantman. “International Journal of Historical Archaeology” 18, 1-19.

Bis M. 2009. O glinianych lulkach w dawnej Rzeczypospolitej. “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 57(2), 229-242.

Bis M. 2011. Lulki z wykopalisk na zamku w Tykocinie z XVII-XIX w. “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 59(1), 53-88.

Dąbal J. 2010. Jednorodne fajki gliniane z manufaktury w Rościnie pozyskane na stanowisku przy ul. Szafera w Gdańsku. Próba interpretacji źródeł w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych w okresie industrialnym. In: B. Bobowski (ed.), Archeologia Dolnego Miasta w Gdańsku. Północno-zachodnia część kwartału ulic Długie Ogrody, Szafarnia, Angielska Grobla, Św. Barbary. Gdańsk, 73-86.

Holčík Š. 1984. Fajky. Knižnica priateľov výtvarného umenia 34. Bratislava.

Kluttig-Altmann R., Kügler M. 2004a. Internationale Terminologie der Tonpfeifenforschung. Teil II: Niederländisch – Deutsch. “Knasterkopf. Fachzeitschrift für Tonpfeifen und historischen Tabakgenuss” 17, 67-69.

Kluttig-Altmann R., Kügler M. 2004b. Internationale Terminologie der Tonpfeifenforschung. Teil III: Französisch – Deutsch. “Knasterkopf. Fachzeitschrift für Tonpfeifen und historischen Tabakgenuss” 17, 70-73.

Kluttig-Altmann R., Kügler M. 2005a. Internationale Terminologie der Tonpfeifenforschung. Teil IV: Polnisch – Deutsch. “Knasterkopf. Fachzeitschrift für Tonpfeifen und historischen Tabakgenuss” 18, 104-106.

Kluttig-Altmann R., Kügler M. 2005b. Internationale Terminologie der Tonpfeifenforschung. Teil V: Ungarisch – Deutsch. “Knasterkopf. Fachzeitschrift für Tonpfeifen und historischen Tabakgenuss” 18, 107-109.

Kluttig-Altmann R., Kügler M., Toms H. 2003. Internationale Terminologie der Tonpfeifenforschung. Teil I: Englisch – Deutsch. “Knasterkopf. Fachzeitschrift für Tonpfeifen und historischen Tabakgenuss” 16, 149-152.

Kluttig-Altmann R., Vyšohlíd M. 2009. Internationale Terminologie der Tonpfeifenforschung. Teil VI: Tschechisch – Deutsch. “Knasterkopf. Fachzeitschrift für Tonpfeifen und historischen Tabakgenuss” 20, 80-84.

Kwiatkowski K. 2011. Jednorodne fajki gliniane z badań kwartału staromiejskiego w Stargardzie. “Materiały Zachodniopomorskie” NS 6/7, 357-382.

Libert L. 1984. Von Tabak, Dosen und Pfeifen. Leipzig.

Meyza K. 1997. Fajki gliniane z XVII w. i pierwszej połowy XVIII w. z badań archeologicznych Zamku Królewskiego i Starego Miasta w Warszawie. “Almanach Muzealny” 1, 31-44.

Meyza K. 1999. Fajki gliniane z drugiej połowy XVIII i pierwszej połowy XIX w z badań archeologicznych Zamku Królewskiego i miasta Warszawy. “Almanach Muzealny” 2, 5-21.

Mikłaszewicz D. 1993. Fajki z wraków zalegających na dnie Zatoki Gdańskiej. “Pomorania Antiqua” 15, 265-299.

Papaj B. 2020. Analiza materiału ruchomego pozyskanego w trakcie badań archeologicznych przeprowadzonych w 2013 i 2014 roku w miejscu funkcjonowania XVIII-wiecznej fabryki fajek glinianych w miejscowości Zborowskie (woj. śląskie, pow. lubliniecki). In: B. Papaj (ed.), Śląska fabryka fajek glinianych w Zborowskiem. Wyniki badań, studia, konteksty. Chorzów, 297-465.

Puziuk J. 2015. Nowożytne fajki z badań archeologicznych w Krakowie. “Materiały Archeologiczne” 40, 51-85.

Puziuk J., Szewczyk-Wojtasiewicz M. 2018. Nowożytne akcesoria do palenia tytoniu z badań archeologicznych na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe. “Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 33, 175-195.

Szewczyk-Wojtasiewicz M. 2011. Fajki w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. Kraków.

Szewczyk-Wojtasiewicz M. 2017. Fajki z badań archeologicznych w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. Kraków.

Witkowska T. 1989. Manufaktura fajek glinianych z Rościna, gmina Myślibórz. “Materiały Zachodniopomorskie” 35/36 (1989-1990), 283-301.

Witkowska T. 1998. Fajki z badań archeologicznych na placu Dominikańskim we Wrocławiu. “Silesia Antiqua” 39, 283-336.

Zimmermann E. 1994. Fajki gliniane. Gdańsk.

Żurowski T. 1951. Fajki gliniane (Z badań archeologicznych). “Ochrona Zabytków” 4/1-2 (12-13), 39-57.

Downloads

Published

2021-12-13

How to Cite

Puziuk, J. (2021). Polish-English Basic Dictionary of Archaeological Terminology of Modern Tobacco Pipe Findings with Elements of Pipe Production and Tobacco Smoking in the Modern Period. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 34, 131–137. https://doi.org/10.23858/FAH34.2021.009

Issue

Section

Varia