High Medieval Fortifications in Villages near Hradec Králové

Manorial Residences of Lower Nobility in East Bohemia

Authors

  • Pavel Drnovský Department of Archaeology, Philosophical Faculty, University of Hradec Králové

DOI:

https://doi.org/10.23858/FAH35.2022.005

Keywords:

Middle Ages, fortification, fortified manor house, lower nobility, East Bohemia

Abstract

This study discusses high medieval fortifications located in villages in the central part of East Bohemia. A typical feature of this area was its division into small aristocratic demesnes and, consequently, the existence of many fortified manor houses, the residences of lower nobility. This paper summarises the results of a non-destructive survey, detailing the appearance, connection to the existing settlement network, and relationship to the surrounding landscape of individual fortified manor houses.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Čornej P. 2019. Jan Žižka. Život a doba husitského válečníka. Praha.

Drnovský P. 2012. „Tvrz“ v Třebověticích. Hmotná kultura středověkého a raně novověkého sídla ve východních Čechách. “Studia Mediaevalia Pragensia” 11, 177-227.

Drnovský P. 2013. Středověké osídlení na horním toku řeky Bystřice. Ústí nad Orlicí.

Drnovský P. 2022. Vrchnostenská sídla vázaná na vodní tok při řece Bystřici na západním Královéhradecku (Česká republika) pohledem metod nedestruktivní archeologie. “Archaeologia historica“ 47(1), 39-63. DOI: https://doi.org/10.5817/AH2022-1-2

Ebel M., Svoboda L. 1997. Zámecký areál v Cerekvici nad Bystřicí. “Průzkumy památek” 4/1997, 88-101.

Fišera J. 2005. Smiřice. In: L. Svoboda (ed.), Encyklopedie českých tvrzí III (S–Z). Praha, 720-721.

Gojda M. 2012. Dokument C-DL-201200404. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. https://digiarchiv.aiscr.cz/id/C-DL-201200404. Available on-line 29.04.2022.

Huml V. 1967. Zaniklá tvrz Semonice. Fontes Musei Reginaehradensis. Supplementum II. Hradec Králové.

Chotěbor P. 1986. Povrchový průzkum tvrze v Konecchlumí (okres Jičín). “Zpravodaj Krajského muzea v Hradci Králové” 13, 87-91.

Ježek M. 2007. Jaroměřsko v raném středověku. “Archeologické rozhledy” 59(4), 523-570.

Křížek P., Řezník M. 1992. Hrady, zámky a tvrze na Královéhradecku. Historický průvodce. Hradec Králové.

Musil F. 2009. Vrcholná kolonizaca a východní Čechy. In: O. Felcman, F. Musil (eds.), Dějiny východních Čech. Praha, 301-381.

Musil F. 2019. Radíkovické tvrze. In: M. Dejmal, L. Jan, R. Procházka (eds.), Na hradech a tvrzích. Praha, 151-158.

Sedláček A. 1883. Hrady, zámky a tvrze království českého. Díl 2. Hradecko. Praha.

Sedláček A. 1887. Hrady, zámky a tvrze království českého. Díl 5. Podkrkonoší. Praha.

Sigl J. 1972. Slovanské osídlení východních Čech. Unpublished doctoral dissertation. Archive of Institute of Archaeology, Faculty of Arts, Charles University.

Slavík J. 1998. Hořice v Podkrkonoší. In: L. Svoboda (ed.), Encyklopedie českých tvrzí I (A–I). Praha, 199.

Slavík J., Svoboda L. 1993. Nástin vývoje tvrzí na Jičínsku. “Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědný sborník” 6, 97-116.

Svoboda L. 1998a. Stavební vývoj českých tvrzí. In: L. Svoboda (ed.). Encyklopedie českých tvrzí I (A–I). Praha, XI–XXXIII.

Svoboda L. 1998b. Dolní Přím. In: L. Svoboda (ed.), Encyklopedie českých tvrzí I (A–I). Praha, 137-138.

Svoboda L. 1998c. Hořiněves. In: L. Svoboda (ed.), Encyklopedie českých tvrzí I (A–I). Praha, 200.

Svoboda L. 1998d. Hradištko. In: L. Svoboda (ed.), Encyklopedie českých tvrzí I (A–I). Praha, 213.

Svoboda L. 2000. Stavebně historický průzkum feudálního sídla v Dohalicích. “Průzkumy památek” 7(2), 91-98.

Svobodová J. 1995. Poznatky z obnovy západní fasády zámku v Dolním Přímu. “Průzkumy památek” 2(2), 85-87.

Šimek T. (ed.) 1989. Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 6. díl. Východní Čechy. Praha.

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

Drnovský, P. (2022). High Medieval Fortifications in Villages near Hradec Králové: Manorial Residences of Lower Nobility in East Bohemia. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 35, 55–69. https://doi.org/10.23858/FAH35.2022.005

Issue

Section

Articles