Kontakt

Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii
Polskiej Akademii Nauk
Al. Solidarności 105; 00-140 Warszawa

Główna osoba do kontaktu

Wydawnictwo IAE PAN

Wsparcie techniczne

IAE PAN