Kontakt

Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Ośrodek w Łodzi
ul. Tylna 1
90-364 Łódź

Główna osoba do kontaktu

Krzysztof Jarzęcki
Sekretarz redakcji

Wsparcie techniczne

IAE PAN