Zespół redakcyjny

Redaktor - Mariusz Mielczarek

Sekretarz redakcji - Krzysztof Jarzęcki

Recenzje - Aleksandra Jankowska

Redaktor techniczny - Barbara Solarewicz

Korektorzy językowi – N. Sekunda, V. Goroncharovski