THE BIEBRZA HYDROSOCIAL LANDSCAPE

ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL DISCOURSES IN THE LARGEST POLISH NATIONAL PARK

Authors

DOI:

https://doi.org/10.23858/ethp.2023.44.3532

Keywords:

Biebrza River, Anthropocene, climate crisis, environmental discourses, hydrosocial cycle, Biebrza National Park

Abstract

The author analyses narratives about the environment in the largest national park in Poland. She attempts to present the socio-cultural aspect of water in Podlasie, based on the concept of the hydrosocial cycle as interpreted by Jamie Linton and Jessica Budds (2013), but extending it to the non-human world. In the Biebrza Valley there are many different environmental discourses, as well as conflicts
related to the different approaches to the relationship between nature and humans. Two of them are dominant: the discourse of the employees and experts of the Biebrza National Park (“institutional”) and that of the dissatisfied inhabitants (“agricultural”). The author moves away from the relativistic understanding of knowledge, typical of ethnography.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bińczyk, Ewa. 2017. “Dyskursy antropocenu a marazm środowiskowy początków XXI wieku.” Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 112: 47–59.

BirdLife International. 2017. European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities. Cambridge: BirdLife International.

Brzosko, Emilia, Jermakowicz Edyta, Mirski Paweł, Ostrowiecka Beata, Tałałaj Izabela, Wróblewska Ada. 2016. Inwazyjne drzewa i krzewy w Biebrzańskim Parku Narodowym i Suwalskim Parku Krajobrazowym. Białystok: Stowarzyszenie “Uroczysko”.

Dzwonkowska, Dominika. 2022. Wprowadzenie do etyki środowiskowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.

Haraway, Donna J. 2003. The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant Otherness. Vol. 1. Chicago: Prickly Paradigm Press.

Kaszycka, Katarzyna A. 1996. “Koncepcje gatunku. Przegląd i ocena stosowalności do badań materiałów kopalnych.” Przegląd Antropologiczny 59: 19–29.

Korpikiewicz, Honorata. 2017. “Etyka wobec zwierząt. Teorie versus praktyka.” Edukacja Etyczna 14: 27–41.

Kowalczyk, Agnieszka. 2012. “Jak dotrzymać obietnicy nauk społecznych? O zaangażowaniu i „obiektywności” badaczki/badacza.” In Uniwersytet i Emancypacja, edited by Marta Trawińska, Małgorzata Maciejewska, 95–110. Wrocław: Interdyscyplinarna Grupa Gender Studies.

Krzyworzeka, Amanda. 2011. “Funkcjonowanie wiedzy rolniczej.” E-mentor 40 (3). https://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/40/id/848 (Accessed 21.11.2023)

Krzyworzeka Amanda. 2014. Rolnicze strategie pracy i przetrwania. Studium z antropologii pracy i przetrwania Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Linton, Jamie and Jessica Budds. 2013. “The hydrosocial cycle: Defining and mobilizing a relational-dialectical approach to water.” Geoforum 57: 170–180. http://dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2013.10.008

Łotysz, Sławomir. 2022. “Bajecznie egzotyczne Polesie? Reportaż z krainy tęsknych pieśni Maksymiliana Emmera w perspektywie ekokrytycznej.” Kwartalnik Filmowy 118: 113–125. doi: 10.36744/kf.1103.

Majbroda, Katarzyna. 2021. “W stronę etnografii transrelacyjnej. Antropologia wobec Antropocenu, kryzysu klimatycznego i relacyjnie urządzonej rzeczywistości.” Etnografia Polska 65 (1-2): 5–26.

Mencwel, Jan. 2020. Betonoza: Jak się niszczy polskie miasta. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Napiórkowski, Marcin. 2019. Turbopatriotyzm. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Neimanis, Astrida. 2017. “Water and Knowledge.” In Downstream: Reimagining Water, edited by Dorothy Christian and Rita Wong, 51–68. Waterloo: Wilfrid Laurier University Press.

Nilsson, Lennart. 2014. Krukowaty czy sikora? Uppsala: Oriolus Förlag.

Raczyński, Jan. 2013. “Łoś nad Biebrzą.” In Tajemnice Doliny Biebrzy. Eseje naukowe o zwierzętach i roślinach. edited by Jan. R. E. Taylor, 31-40. Białystok: Trans Humana.

Sulimierski, Filip, Bronisław Chlebowski, and Władysław Walewski (ed.). 1880.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich Vol. I: Aa –Dereneczna, 204. Warszawa: Druk “Wieku”.

Szynkiewicz, Sławoj. 2005. “Szara ekologia tubylców. Mistrzowie czy nieudacznicy w zarządzaniu środowiskiem.” In Horyzonty antropologii kultury, edited by Jerzy Sławomir Wasilewski, Anna Zadrożyńska, Amanda Bruczkowska, 109-127. Warszawa: Wyd. DiG.

Downloads

Published

2023-12-19

How to Cite

Kozhevnikova, M. (2023). THE BIEBRZA HYDROSOCIAL LANDSCAPE: ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL DISCOURSES IN THE LARGEST POLISH NATIONAL PARK. Ethnologia Polona, 44. https://doi.org/10.23858/ethp.2023.44.3532