The Refugee Centre as a field of research

Authors

  • Katarzyna Kość-Ryżko

Keywords:

Ethnopsychology, refugee centre, asylum seekers, fieldwork, ethics, emotion

Abstract

Even though refugee centres are often located in geographic proximity to us, they are, in many respects, a demanding and inaccessible field for ethnographic research. Such field is difficult not only methodologically, or due to social and cultural relations it produces, but also because of the ethical and psychological challenges that the ethnographer is faced with if s/he intends to understand certain aspects of the life of the residents of such a centre. The dilemmas involved in this situation resemble the ones experienced by those working in the most socially sensitive professions.

In this article I present selected difficulties I have encountered in the last years carrying out fieldwork in some of the refugee centres in Poland. Those difficulties had their sources in cultural differences and in social conditions. In the paper I describe briefly the conditions of living in these centres and the peculiar relations between the residents, which impact the effectiveness of the works carried out there. Moreover, I discuss the relationship between the cultural relativism and the ethical principles the researcher abides by. Each of these issues is illustrated with actual fieldwork situations

Downloads

Download data is not yet available.

References

Allen V. L., Wilder D. A. 1975, Categorization, belief similarity, and intergroup discrimination, Journal of Personality and Social Psychology, no. 32, pp. 971–977
Chmelickova N. (ed.) 2006, Badanie alternatywnych wobec detencji środków zapobiegawczych w przypadku osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Regionalna Koalicja 2006, http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/alternatives.pdf (accessed 12 June 2013)
Chrzanowska A., Klauss W., Kosowicz A. (eds.) 2011, Polityka wyboru i lokalizacji ośrodków dla uchodźców. Analiza i rekomendacje, Warszawa:, http://www.interwencjaprawna.pl/docs/polityka-wyboru-i-lokalizacji-osrodkow.pdf (accessed 4 September 2012)
Crandall Ch. S., Cohen C. 1994, The personality of the stigmatiser, cultural world view, conventionalism and self-esteem, Journal of Research in Personality, no. 28/4, pp. 461–480
Czerniejewska I., Kość-Ryżko K. 2013, Złudny status – status uchodźcy. Wpływ zastanych regulacji prawnych na ludzkie losy na przykładzie uchodźców w Polsce, [in:] ed. M. Ząbek, Obywatelstwo na progu XXI wieku. Konteksty prawne i kulturowe, Warszawa
Czykwin E. 2007, Stygmat społeczny, Warszawa
Firlit-Fesnak G., Łotocki Ł. 2007, Sytuacja cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce – raport z zogniskowanych wywiadów grupowych z cudzoziemcami mieszkającymi w ośrodku dla uchodźców w Czerwonym Borze, Raporty i Analizy Instytutu Polityki Społecznej, Raporty migracyjne, no. 8
Friske K. W. 2003, Marginalność społeczna – norma i patologia, [in:] eds. L. Dziewięcka-Bokun, K. Zamorska, Polityka społeczna. Teksty źródłowe, Wrocław
Goffman E. 1961, Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates, New York
Grzymała-Kazłowska A., Stefańska R. Uchodźcy w Polsce 2008, “Infos” Biuro Analiz Sejmowych, no. 19(43), http://prohumanum.org/wp-content/uploads/2009/11/uchodzcy_info_bas.pdf (accessed 23 March 2012)
Hammersley M., Atkinson P. 2007, Ethnography: Principles in Practice, London
Kamińska-Feldman M. 1994, Wokół problemu dehumanizacji innych: próba uchwycenia zjawiska stygmatyzacji, [in:] ed. M. Jarymowicz, Poza egocentryczną perspektywą widzenia siebie i świata, Warszawa
Kościński K. 2011, Warunki dotyczące lokowania i prowadzenia ośrodków dla uchodźców a prawo zamówień publicznych. Opinia prawna, Analizy, Raporty, Ekspertyzy, no 3
Kość-Ryżko K., Czerniejewska I. 2012, Uchodźcy w Grupie i Czerwonym Borze – różne miejsca i różne światy? Wpływ warunków osiedlenia na proces adaptacji, [in:] eds. M. Buchowski, J. Schmidt, Imigranci: między izolacją a integracją, Poznań
Kość-Ryżko K. [forthcoming], Oblicza integracji uchodźców w Polsce. Na przykładzie analizy funkcjonowania ośrodków w Grupie i Czerwonym Borze, [in:] Imigranci w Europie. Kultura przyjęcia, Warszawa
Lis-Turlejska M. 2003, Stres traumatyczny. Występowanie, następstwa, terapia, Warszawa
Łotocki Łukasz 2008, Cudzoziemcy poszukujący ochrony w Polsce – wybrane aspekty prawne i instytucjonalne, [in:] ed. G. Firlit-Fesnak, Poszukiwaniu bezpiecznej przystani. Cudzoziemcy z Czeczenii w Polsce, Warszawa
Malinowski B. 1961, Argonauts of the Western Pacific: an Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea, New York
Marzec-Holka K. (ed.) 2005, Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej, Bydgoszcz
Randvir A. 2002, Space and place as substrates of culture, Proceedings of the Estonian Academy of Arts, no 10, pp. 140–154: http://www.eki.ee/km/place/pdf/KP2_09randviir.pdf (accessed 23 July 2011)
Sieniow T. (ed.) 2013, Stosowanie detencji wobec cudzoziemców. Raport z monitoringu i rekomendacje, Lublin
Zdankiewicz-Ścigała E., Przybylska M. 2002, Trauma. Proces i diagnoza. Mechanizmy psycho-neurofizjologiczne, Warszawa

Downloads

Published

2013-01-01

How to Cite

Kość-Ryżko, K. (2013). The Refugee Centre as a field of research. Ethnologia Polona, 229–241. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/ethp/article/view/607

Issue

Section

Articles