Jemiołowo – a countryside tower house in the Teutonic Order’s State in Prussia

Authors

  • Witold Świętosławski Institute of Archaeology and Ethnology University in Gdańsk

Keywords:

Middle Ages, the Teutonic Order’s State in Prussia, a countryside tower house, archaeology

Abstract

The feature discovered at Jemiołowo was in all probability a vestige of a multi-storey building. Its overground part was constructed in half-timbered technique and it was provided with a stone cellar. The discovery is unique against the background of hitherto archaeological research on the Late Middle Ages and the beginning of the Modern Period in the territory of the Teutonic Order’s state in Prussia

Downloads

Download data is not yet available.

References

Lepówna B. 1998. XIII-wieczna wieża mieszkalno-obronna z Chmielna w województwie gdańskim. In: H. Kóčka- Krenz, W. Łosiński (eds.), Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum. Poznań, 438-447
Piniński J. 2007. Jemiołowo, gm. Olsztynek, pow. Olsztyn. „Wiadomości Numizmatyczne” 51 (1), 124-125
Plemięta. Średniowieczny gródek w ziemi chełmińskiej, ed. A. Nadolski, Warszawa, Poznań, Toruń 1985
Świętosławski W. 2008. Późnośredniowieczne militaria z reliktów wieży w Jemiołowie koło Olsztynka. „Acta Militaria Mediaevalia” 4, 189-198
Świętosławski W. 2009. Badania archeologiczne reliktów późnośredniowiecznej architektury w Jemiołowie (woj. warmińsko-mazurskie). In: A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński (eds.), XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r. Acta Archaelogica Pomoranica 3 (2), 91-98
Walenta K., Wójcik A. 1989. Archeologiczne badania weryfikacyjne kopca w miejscowości Leśno, gm. Brusy. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” 10, 57-71

Downloads

Published

2016-12-30

How to Cite

Świętosławski , W. . (2016). Jemiołowo – a countryside tower house in the Teutonic Order’s State in Prussia . Fasciculi Archaeologiae Historicae, 29, 155–162. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/fah/article/view/2075