50 Years of Archaeological Research by Jerzy Maik, not only on Ancient Textiles

Authors

  • Witold Świętosławski Institute of Archaeology, University of Gdańsk

DOI:

https://doi.org/10.23858/FAH35.2022.002

Keywords:

Jerzy Maik, Textiles, Archaeology

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dudak W., Herman R., Kurasiński T., Maik J., Strzyż P., Żemigała M. 2002. Osada z epoki brązu i okresu halsztackiego w Chrząstowie Folwarcznym, gm. Parzęczew, pow. zgierski, woj. łódzkie. Archeologiczne Zeszyty Autostradowe 1. Łódź.

Dudak W., Herman R., Kurasiński T., Maik J., Owczarek P., Strzyż P., Świętosławski W., Żemigała M. 2014. Ślady osadnictwa od późnego okresu halsztackiego do XX w. na stanowisku Kolonia Orenice st. 6, gm. Piątek, pow. Łęczyca – Orenice, st. 9-10, gm. Bielawy, pow. Łowicz, woj. łódzkie. Archeologiczne Zeszyty Autostradowe 16. Łódź.

Kurasiński T., Maik J., Świętosławski W. 2010. The Use of Textiles in Arms and Armour in Medieval Poland. “Textile History” 41(1), 7-16.

Maik J. 1996. Wyniki badań nad osią komunikacyjną przez Dąbrówno, woj. olsztyńskie (XIV-XIX w.). “Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne” 2, 177-187.

Maik J. 1997. Military Accessories from Bolesławiec on the Prosna. “Fasciculi Archaeologiae Historicae” 10, 19-38.

Maik J. 2002a. Najstarsza zabudowa Dąbrówna. In: A. Abramowicz, J. Maik (eds.), Budownictwo i budowniczowie w przeszłości. Studia dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Poklewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Łódź, 231-243.

Maik J. 2002b. Tadeusz Poklewski i dawna architektura murowana. In: J. Maik (ed.), Sylwetki łódzkich uczonych 64. Łódź, 29-41.

Maik J. 2003. Osady z wczesnej epoki brązu i początku epoki żelaza w Chrząstowie Folwarcznym st. 1, gm. Parzęczew, pow. zgierski, woj. łódzkie (autostrada A-2, stanowisko na mapie zbiorczej nr 35). In: Z. Bukowski (ed.), Raport 2000. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w Stefie budowy autostrad w Polsce za rok 2000. Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA), Seria B: Materiały Archeologiczne. Warszawa, 122-139.

Maik J. 2004. Wyniki badań archeologicznych na stanowisku Kolonia Orenice st. 6, gm. Piątek, pow. Łęczyca - Orenice, st. 9-10, gm. Bielawy, pow. Łowicz, woj. Łódzkie. In: Z. Bukowski (ed.), Raport 2001-2002. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w Stefie budowy autostrad w Polsce za lata 2001-2002. Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA), Seria B: Materiały Archeologiczne. Warszawa, 107-128.

Maik J. 2007a. Profesor Konrad Jażdżewski i jego uczniowie w Instytucie Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk. In: M. Blomberg, A. Andrzejewski (eds.), Konrad Jażdżewski (1908-1985), archeolog, nauczyciel, muzealnik. Łódź, 33-40.

Maik J. 2007b. Jak było na początku, czyli Adam Nahlik i badania tkanin wykopaliskowych. In: M. Głosek, J. Maik (eds.), Od pradziejów do współczesności. Archeologiczne wędrówki. Studia dedykowane Pani Profesor Marii Magdalenie Blombergowej. Acta Archaeologica Lodziensia 53, 91-95.

Maik J. 2007c. Postacie zbrojnych na ceramice znalezionej na zamku w Bolesławcu nad Prosną, woj. łódzkie. In: J. Olczak (ed.), Studia z dziejów wojskowości, budownictwa, kultury. Archaeologia Historica Polona 17, 201-208.

Maik J. 2008. Prof. dr hab. Irena Turnau (1925-2008). Pożegnanie. “Gazeta Wyborcza”, 7.09.2008.

Maik J. 2009. Irena Turnau (7 III 1925–2 VIII 2008). “Kwartalnik Historyczny” 65(4), 231-235.

Maik J. 2010. Prof. dr hab. Irena Turnau (1925-2008). Socjolog, historyk włókiennictwa, kostiumolog. In: A. Spiss, Z. Szromba-Rysowa (eds.), Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne 3. Wrocław, Kraków, 242-247.

Maik J. 2011a. Zaopatrzenie wojska i straży miejskich w tekstylia przez Radę Starego Miasta Elbląga w początkach XV wieku. In: O. Ławrynowicz, J. Maik, P. A. Nowakowski, Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin. Łódź, 243-257.

Maik J. 2011b. Cogs on Elbląg Seals dating from 1242 and 1367. “Fasciculi Archaeologiae Historicae” 24, 57-64.

Maik J., Grabarczyk E. 1982. Zamek w latach 1333-1401. In: T. Poklewski (ed.), Zamki środkowopolskie 2. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, 23-41.

Maik J., Młodecka H., Urban J. 2007. Ogniwo Leclanchégo z wykopalisk w Surażu, st. 3, pow. Łapy. “Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne” 10(2006-2007), 451-461.

Maik J., Świętosławski W., Wtorkiewicz-Marosik E., Żemigała M. 2009a. Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych i ścisłych nadzorów stanowisk 86, 87 i 88 w Sędzinie, gm. Zakrzewo. In: W. Świętosławski (ed.) Archeologiczne badania ratownicze nad Bachorzą. Acta Archaeologica Lodziensia 55, 179-230.

Maik J., Świętosławski W., Wtorkiewicz-Marosik E., Żemigała M. 2009b. Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych i ścisłych nadzorów stanowisk 86, 87 i 88 w Sędzinie, gm. Zakrzewo. In: W. Świętosławski (ed.) Archeologiczne badania ratownicze nad Bachorzą. Acta Archaeologica Lodziensia 55, 179-230.

Maik J., Żemigała M. 1997. Profesor Andrzej Abramowicz. Życiorys naukowy. In: Sylwetki łódzkich uczonych 42. Łódź, 7-10.

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

Świętosławski, W. (2022). 50 Years of Archaeological Research by Jerzy Maik, not only on Ancient Textiles . Fasciculi Archaeologiae Historicae, 35, 23–26. https://doi.org/10.23858/FAH35.2022.002

Issue

Section

Editorial

Most read articles by the same author(s)