Jubilee of Scientific Activity of Professor Jerzy Maik

Authors

  • Łukasz Antosik Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, Łódź
  • Joanna Słomska-Bolonek Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, Łódź

DOI:

https://doi.org/10.23858/FAH35.2022.001

Keywords:

Jerzy Maik, Textiles, Jubilee

Downloads

Download data is not yet available.

References

Antczak M., Przybysz-Stawska M. (eds.). 2018. Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015. Łódź.

Cybulska M., Maik J. 2007. Archaeological Textiles – a Need Methods of Analysis and Reconstruction. “Fibres & Textiles in Eastern Europe” 15(5-6) (64-65), 185-189.

Cybulska M., Maik J. 2014. 2/2 Herringbone Twill Fabrics in Early Medieval Poland: Imports or Local Production? In: S. Bergerbrant, S. H. Fossøy (eds.), A Stitch in Time: Essays in Honour of Lise Bender Jørgensen. Gotarc Series A. Gothenburg Archaeological Studies 4. Gothenburg, 317-329.

Cybulska M., Maik J. 2019. Tekstylia z Santoka w świetle analiz specjalistycznych. In: K. Zamelska-Monczak (ed.), Santok. Strażnica i klucz królestwa polskiego. Wyniki badań z lat 1958-1965. Warszawa, 295-304.

Cybulska M., Florczak T., Maik J. 2005. Archaeological Textiles-Analysis, Identification and Reconstruction. In: 5th World Textile Conference AUTEX 2005, 1. Maribor, 878-883.

Maik J. 1988. Wyroby włókiennicze z okresu wpływów rzymskich i ze średniowiecza na Pomorzu. Acta Archaeologica Lodziensia 34. Wrocław, Kraków, Gdańsk, Łódź.

Maik J. 1991. Tekstylia wczesnośredniowieczne z wykopalisk w Opolu. Warszawa, Łódź.

Maik J. 1996. Wyniki badań nad osią komunikacyjną przez Dąbrówno, woj. olszyńskie (XIV-XIX w.). “Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne” 2, 177-187.

Maik J. 1997a. Military Accessories from Bolesławiec on the Prosna. “Fasciculi Archaeologiae Historicae” 10, 19-38.

Maik J. 1997b. Sukiennictwo elbląskie w średniowieczu. Acta Archaeologica Lodziensia 41. Łódź.

Maik J. 2002a. Najstarsza zabudowa Dąbrówna. In: A. Abramowicz, J. Maik (eds.), Budownictwo i budowniczowie w przeszłości. Studia dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Poklewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Łódź, 231-243.

Maik J. (ed.) 2002b. Osada z epoki brązu i okresu halsztackiego w Chrząstowie Folwarcznym 1, gm. Parzęczew, pow. zgierski, woj. łódzkie, Austostrada A2. Archeologiczne Zeszyty Austostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 1. Łódź.

Maik J. 2004a. Review of Janusz Tomala, Kalisz-miasto lokacyjne w XIII-XVIIII wieku. Studium archeologiczno-architektoniczne, Kalisz 2004, ss. 236, ryc. 70. “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 52(3), 346-351.

Maik J. (ed.). 2004b. Priceless Invention of Humanity – Textiles. Report from the 8th North European Symposium for Archaeological Textiles, 8-10 May 2002 in Łódź, Poland / Bericht vom 8. Nordeuropäischen Symposium für Archäologische Textilen, Łódź, 8.-10. Mai 2002, Polen. Acta Archaeologica Lodziensia 50(1). Łódź.

Maik J. 2007a. Jak było na początku, czyli Adam Nahlik i badania tkanin wykopaliskowych. In: M. Głosek, J. Maik (eds.), Od pradziejów po współczesność. Archeologiczne wędrówki. Studia dedykowane Pani Profesor Magdalenie Blombergowej. Acta Archaeologica Lodziensia 53. Łódź, 91-95.

Maik J. 2007b. Textilien aus einem heidnischen Tempel des 11. Jahrhunderts in Wrocław. In: A. Rast-Eicher, R. Windler (eds.), Archäologische Textilfunde – Archaeological Textiles. Nordeuropäisches Symposium für archäologische Textilien 9, Braunwald, 18.-20. Mai 2005. The North European Symposium for Archaeological Textiles 9. Ennenda, 191-198.

Maik J. 2012. Włókiennictwo kultury wielbarskiej. Łódź.

Maik J. 2013a. Zabytki ruchome. Pomorzany. In: T. Poklewski-Koziełł (ed.), Centrum włości szlacheckiej w Pomorzanach i Pomorzankach pod Kutnem od 1375 do 1810 roku. Autostrada A1. Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 14. Łódź, 43-50.

Maik J. 2013b. Zabytki nieruchome. Pomorzanki. In: T. Poklewski-Koziełł (ed.), Centrum włości szlacheckiej w Pomorzanach i Pomorzankach pod Kutnem od 1375 do 1810 roku. Autostrada A1. Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 14. Łódź, 61-79.

Maik J. (ed.). 2014. Osada wielokulturowa w Orenicach koło Piątku w woj. łódzkim. Austostrada A1. Archeologiczne Zeszyty Austostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 16. Łódź

Maik J., Grabarczyk E. 1982. Zamek w latach 1333-1401. In: T. Poklewski (ed.), Zamki środkowopolskie 2. Bolesławiec nad Prosną. Acta Archaeologica Lodziensia 30. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, 23-40.

Maik J., Świętosławski W., Wtorkiewicz-Marosik E., Żemigała M. 2009a. Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych i ścisłych nadzorów stanowisk 86, 87, 88 w Sędzinie, gm. Zakrzewo. In: W. Świętosławski (ed.), Archeologiczne badania ratownicze nad Bachorzą. Acta Archaeologica Lodziensia 55. Łódź, 233-244.

Maik J., Świętosławski W., Wtorkiewicz-Marosik E., Żemigała M. 2009b. Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych i ścisłych nadzorów stanowisk Wola Bachorna 4, Lepsze 24, Lepsze 25, gm. Zakrzewo. In: W. Świętosławski (ed.), Archeologiczne badania ratownicze nad Bachorzą. Acta Archaeologica Lodziensia 55. Łódź, 271-329.

Poklewski-Koziełł T. 2013. Wstęp. In: T. Poklewski-Koziełł (ed.), Centrum włości szlacheckiej w Pomorzanach i Pomorzankach pod Kutnem od 1375 do 1810 roku. Autostrada A1. Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 14. Łódź, 9-14.

Surowiec I., Nowak W., Trojanowicz M. 2007. Anhang 2. Chemische Farbstoffuntersuchungen an Geweben aus einem heidnischen Tempel in Wrocław. In: A. Rast-Eicher, R. Windler (eds.), Archäologische Textilfunde – Archaeological Textiles, NESAT IX – Nordeuropäisches Symposium für archäologische Textilien, Braunwald, 18.-20. Mai 2005. Ennenda, 197-198.

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

Antosik, Łukasz, & Słomska-Bolonek, J. (2022). Jubilee of Scientific Activity of Professor Jerzy Maik. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 35, 8–21. https://doi.org/10.23858/FAH35.2022.001

Issue

Section

Editorial