Textile Finds from the Early Medieval Cemetery in Glinno, Sieradz District. New Data for the Research on Textile Production in Central Poland

Authors

  • Łukasz Antosik Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences
  • Tomasz Kurasiński Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences

DOI:

https://doi.org/10.23858/FAH31.2018.010

Keywords:

cemetery, early Middle Ages, archaeological textiles, weaving techniques, burial rites, Central Poland

Abstract

The present paper is devoted to a detailed discussion of a set of textile remains (5 fragments) from the inhumation cemetery in Glinno, Site 15, Sieradz District, Łódzkie Voivodeship (mid-11th – mid-12th century). They were discovered in Graves 1-2 and 18. All discussed textile remains were found to be in a poor state of preservation. Despite that, the analysis revealed that these were local products characteristic for domestic production whose quality does not differ from other products from Central Poland. Their function is not clear; however, the textile fragments from the inside of a knife sheath and the knife possibly indicate technical textile (lining). In the case of other textile finds, a funeral function should be generally presumed, considering a high probability that the objects were wrapped in a piece of cloth.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abramowicz A. 1955. Badania wykopaliskowe na cmentarzysku Łęczyca-Emaus, “Studia Wczesnośredniowieczne” 3, 294-297.

Antosik Ł. 2014. Glinno, pow. sieradzki, woj. łódzkie, karty z wynikami analiz, Unpublished manuscript in the Institute of Archeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, Łódź.

Antosik Ł. 2015a. Wczesnośredniowieczne tekstylia z Polski środkowej w świetle analiz technologicznych i surowcowych, Unpublished manuscript in the Institute of Archeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, Łódź.

Antosik Ł. 2015b. Średniowieczne tekstylia archeologiczne z terenu ziemi wieluńskiej, “Rocznik Wieluński” 15, 31-40.

Antosik Ł. 2018. Średniowieczne tekstylia archeologiczne ze Śląska. Stan i perspektywy badań. In: A. Ulanowska, M. Woź¬niak, M. Żuchowska (eds.), Archeologia włókiennictwa w Polsce – nowe badania, nowi badacze, 27-28 marca 2018, Warszawa. Konferencja ogólnopolska. Książka abstraktów, Warszawa, 2 .

Chudziak W., Bojarski J., Stawska V. 2010. Wyposażenie pochówków. In: W. Chudziak (ed.), Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4), Mons Sancti Laurentii 5, Toruń, 79-103.

Dąbrowska E. 1997. Liturgia śmierci a archeologia: uwagi o wyborze miejsca pochowania, orientacji, ułożenia ciała i jego ubiorze w średniowiecznej Europie łacińskiej, “Kwartalnik Historyczny” 104, 3-14.

Gardawski A., Miszkiewicz B. 1956. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Gnieszowicach pow. Sandomierz, “Materiały Wczesnośredniowieczne” 4, 163-170.

Grömer K. 2016. The Art of Prehistoric Textile Making. The Development of Craft Traditions and Clothing in Central Europe, Veröffentlichungen der Prähistorischen Abteilung 5, Vienna.

Grupa M. 2004. Textiles from the Early Medieval Cemetery at Kałdus, Pomerania, Poland. In: J. Maik (ed.), Priceless Inven¬tion of Humanity – Textiles. North European Symposium for Archaeological Textiles VIII, Acta Archaeologica Lodziensia 50 (1), Łódź, 101-104.

Grupa M. 2007. Wczesnośredniowieczne tkaniny z Kałdusa. In: G. Nawrolska (ed.), XV Sesja Pomorzoznawcza: materiały z konferencji 30 listopada-02 grudnia 2005, Elbląg, 275-279.

Husár M. 2008. Niektoré aspekty včasnostredovekých kopijí a oštepov z územia Slovenska – otázky násad a odtlačkov textílií, “Archaeologia Historica” 33, 457-470.

Kamińska J., Nahlik A. 1958. Włókiennictwo gdańskie X-XIII w., Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis 6, Łódź.

Kowalska A. B. 2016a. Skórzane elementy stroju w pochówkach na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Bodzi. In: A. Buko (ed.), Bodzia. Elitarny cmentarz z początków państwa polskiego, Warszawa, 253-264.

Kowalska A. B. 2016a. Możliwość rekonstrukcji stroju osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Bodzi. In: F. Franz, K. Kościelniak, Z. Pilarczyk (eds.), Śmierć w dziejach człowieka. Starożytność i średniowiecze. Monografia oparta na materiałach z VIII Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego. Wolin, 31 lipca-2 sierpnia 2015, Toruń, 164-186.

Krzyszowski A. 1992. Wstępne wyniki badań archeologicznych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku szkieletowym z X/XI wieku w miejscowości Sowinki, gm. Mosina, woj. poznańskie, stanowisko 23A, “Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne” 1, 83-102.

Krzyszowski A. 1997. Frümittelalterliches Grab eines Kaufmannes aus Sowinki bei Poznań in Großpolen, “Germania” 75 (2), 639-671.

Krzyszowski A. 2014. Naczynia ceramiczne i wiaderka klepkowe z wczesnopiastowskiego cmentarzyska w Sowinkach k. Poznania. In: T. Kurasiński, K. Skóra (eds.), Grób w przestrzeni, przestrzeń w grobie. Przestrzenne uwarunkowania w dawnej obrzędowości pogrzebowej, Acta Archaeologica Lodziensia 60, Łódź, 137-158.

Kurasiński T. 2008. Nie tylko broń. Drobne przedmioty codziennego użytku na wyposażeniu wczesnośredniowiecznego wojownika w świetle znalezisk grobowych z ziem polskich (X-XIII w.). In: W. Świętosławski (ed.), Nie tylko broń. Niemilitarne wyposażenie wojowników w starożytności i średniowieczu, Acta Archaeologica Lodziensia 54, Łódź, 27-49.

Kurasiński T. 2015a. Wiadro obite blaszanymi okuciami z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Glinnie w świetle dotychczasowych znalezisk europejskich, “Slavia Antiqua” 56, 197-214.

Kurasiński T. 2015b. Burials with Buckets in Early Medieval Poland: A Pagan or Christian Custom?, “Analecta Archaeologica Ressoviensia” 10, 137-198.

Kurasiński T. 2016. Dwa interesujące kabłączki skroniowe z cmentarzyska w Glinnie, pow. sieradzki. Przyczynek do badań nad wczesnośredniowieczną biżuterią z ziem polskich. In: J. Popielska-Grzybowska, J. Iwaszczuk, B. Józefów-Czerwińska (eds.), Meetings at the Borders. Studies Dedicated to Professor Władysław Duczko, Acta Archaeologica Pultuskiensia 5, Pułtusk, 175-181.

Kurasiński T., Skóra K. 2012. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Lubieniu, pow. piotrkowski, Łódź.

Maik J. 1986. Wczesnośredniowieczne wyroby włókiennicze w Wolinie, “Materiały Zachodniopomorskie” 32, 155-180.

Maik J. 1991. Tekstylia wczesnośredniowieczne z wykopalisk w Opolu, Warszawa, Łódź.

Maik J. 1994. Wyniki badań tkanin wykopaliskowych z cmentarzyska w Sowinkach, woj. poznańskie, Unpublished manuscript in the Institute of Archeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, Łódź.

Maik J. 2000. Wyniki analiz włókienniczych wczesnośredniowiecznej tkaniny z cmentarzyska w Glinnie, pow. sieradzki, Unpublished manuscript in the Institute of Archeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, Łódź.

Maik J. 2011. Wyniki analiz tkanin z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Radomiu, Unpublished manuscript in the Institute of Archeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, Łódź.

Maik J. 2012. Wyniki analiz tkanin z cmentarzyska w Lubieniu, pow. piotrkowski. In: T. Kurasiński, K. Skóra, Wczesnośre¬dniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Lubieniu, pow. piotrkowski, Łódź, 339-341.

Maik J. 2016. Tkaniny z cmentarzyska w Bodzi, stan. 1. In: A. Buko (ed.), Bodzia. Elitarny cmentarz z początków państwa polskiego, Warszawa, 91-93.

Morawski W., Zaitz E. 1977. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Krakowie na Zakrzówku, “Materiały Archeologiczne” 17, 53-169.

Nahlik A. 1959a. Wyniki analizy tkanin. In: A. Nadolski, A. Abramowicz, T. Poklewski, Cmentarzysko z XI wieku w Lutomiersku pod Łodzią, Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis 7, Łódź, 140-141.

Nahlik A. 1959b. Tkaniny wykopaliskowe z wczesnośredniowiecznego Wolina, “Materiały Zachodniopomorskie” 5, 257-276.

Pawlak E., Pawlak P. 2007. Badania archeologiczne na wczesnośredniowiecznym cmetarzysku „szkieletowym” z Poznania-Śródki (Rynek Śródecki 4) w 2001 roku, “Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne” 8, 63-93.

Peacock E. 2014. Experimental Soil Burial Studies for Archaeological Textile Preservation and Research. In: S. Bergerbrant, S. H. Fossøy (eds.), A Stitch in Time. Essays in Honour of Lise Bender Jørgensen, Gotarc series A: Gothenburg Archaeological Studies 4, Gothenburg, 1-22.

Porzeziński A. 2006. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe na stanowisku 2a w Cedyni, województwo zachodniopomorskie, Szczecin.

Rauhut L. 1951-1952. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe z przełomu XI-XII w. w Nieporęcie, “Wiadomości Archeologiczne” 18, 323-344.

Samsonowiczowa A. 1977. Ze studiów nad odzieżą ludności zamieszkującej ziemie polskie we wczesnym średniowieczu, “Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna” 24, 5-40.

Sikorski A. 2000. Wyniki analiz fragmentów tkanin z grobu 17/98 w Dziekanowicach, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie, stan. 22, “ Studia Lednickie” 6, 213-224.

Sikorski A. 2002. „Opakowanie” tekstylne misy mosiężnej z wczesnośredniowiecznego grobu szkieletowego na cmentarzysku „Mały Skansen” w województwie wielkopolskim. In: J. Olczak (ed.), Studia z historii architektury i historii kultury materialnej, Archaeologia Historica Polona 12, Toruń, 135-140.

Sikorski A. 2003. Nie tylko o tekstyliach wykopaliskowych z Wielkopolski, “Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski” 2, 123-142.

Sikorski A. 2009. Analiza fragmentów płótna z grobu 11 na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Koninku, stan. 65, gm. Kórnik, woj. wielkopolskie, “Folia Praehistorica Posnaniensia” 15, 296-298.

Sikorski A., Indycka E. 2005. Tkaniny z cmentarzyska szkieletowego w Gieczu, gm. Dominowo, woj. wielkopolskie (stan. 4), “Studia Lednickie” 8, 207-218.

Sikorski A., Wrzesińska A., Wrzesiński J. 2005. Fragmenty tkanin z dwóch wczesnośredniowiecznych grobów cmentarzyska „Mały Skansen”. Kilka uwag o ubraniu wczesnośredniowiecznym, “Studia Lednickie” 8, 149-166.

Trębaczkiewicz T. 1963. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne we wsi Psary, pow. Piotrków Trybunalski, “Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna” 9, 131-166.

Wiklak H. 1960. Cmentarzysko z XII i XIII w. w Poddębicach, “Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna” 5, 183-207.

Zawadzka-Antosik B. 2003. Czekanowskie cymelia. In: M. Dulinicz (ed.), Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu, Warszawa, Lublin, 327-333.

Žeiere I. 2012. Latvia. In: M. Gleba, U. Mannering (eds.), Textiles and Textile Production in Europe: From Prehistory to AD 400, Ancient Textiles Series 11, Oxford, Oakville, 266-274.

Downloads

Published

2018-12-21

How to Cite

Antosik, Łukasz, & Kurasiński, T. (2018). Textile Finds from the Early Medieval Cemetery in Glinno, Sieradz District. New Data for the Research on Textile Production in Central Poland . Fasciculi Archaeologiae Historicae, 31, 125–133. https://doi.org/10.23858/FAH31.2018.010

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)