Two Early Medieval Swords from the Masovian-Prussian Borderland

Authors

  • Jarosław Ościłowski Institute Archaeology and Ethnology Polish Academy of Science

DOI:

https://doi.org/10.23858/FAH30.2017.011

Keywords:

swords, borderland, Masovia, Prussia, early Middle Ages

Abstract

The paper discusses two early medieval swords from the region of Zawkrze in Masovia. The first one was found in the cemetery in Dąbek near Mława and the other one was discovered near Żuromin at the River Wkra. Their blades belong to Type X according to Ewart Oakeshott’s classification. Both swords underwent X-ray and metallographic examinations in the Laboratory of Bio- and Archaeometry of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences in Warsaw.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aleksić M. 2007. Mediaeval Swords from Southeastern Europe. Material from 12th-15th Century. Belgrade.
Bronicka-Rauhut J. 1998. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Czersku. Warszawa.
Dunin-Karwicki J. 1978. Analiza bronioznawczo-metalograficzna trzech mieczy wczesnośredniowiecznych ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. „Wiadomości Archeologiczne” 43 (2), 165-172.
Geibig A. 1991. Beiträge zur morphologischen Entwicklung des Schwertes im Mittelalter. Offa Bücher 71, Neumünster.
Głosek M. 1973. Znaki i napisy na mieczach średniowiecznych w Polsce. Wrocław.
Głosek M. 1984. Miecze środkowoeuropejskie z X-XV w. Warszawa.
Kazakevičius V. 1996. IX-XIII a. baltų kalavijai. Vilnius.
Kirpičnikov A. N./Кирпичников А. Н. 1966. Drevnerusskoe oružie. Vypusk 1. Meči i sabli. IX-XIII vv. Leningrad/Древнерусское оружие. Выпуск 1. Мечи и сабли. IX-XIII вв. Ленинград.
Kittel P. 2002. Średniowieczne uzbrojenie zaczepne Prusów z obszaru północno-wschodniej Polski. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2002 (2) (236), 155-188.
Kucypera P., Kurasiński T., Pudło P. 2011. Problem rozwoju jednolitych głowic mieczowych między połową IX a połową XIII w. In: P. Kucypera, P. Pudło (eds.), Cum Arma per Aeva. Uzbrojenie indywidualne na przestrzeni dziejów. Toruń, 74-90.
Lis P. 1996. Wczesnośredniowieczne groby z miejscowości Bochotnica, gm. Kazimierz Dolny, woj. Lublin. „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 1, 199-209.
Marek L. 2014. Europejski styl. Militaria z Elbląga i okolic. Studia Archeologiczne 47. Acta Universitatis Wratislaviensis No 3543, Wrocław.
Nadolski A. 1954. Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII w. Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis 3, Łódź.
Oakeshott R.E. 1964. The sword in the age of chivalry. New York, Washington.
Pinter Z.-K. 2007. Spada şi sabia medievalǎ ȋn Transilvania şi Banat (secolele IX-XIV). Sibiu.
Pudło P., Sankiewicz P., Żabiński G. 2011. Katalog mieczy z Ostrowa Lednickiego i Giecza. In: A. M. Wyrwa, P. Sankiewicz, P. Pudło (eds.), Miecze średniowieczne z Ostrowa lednickiego i Giecza. Biblioteka Studiów Lednickich 22 B1 Fontes 3. Dziekanowice, Lednica, 41-68.
Rauhut L. 1971. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska z grobami w obudowie kamiennej na Mazowszu i Podlasiu. „Materiały Starożytne i W czesnośredniowieczne” 1, 435-656.
Ruttkay A. 1976. Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei 2. „Slovenská Archeológia” 24, 246-395.
Strzyż P. 2006. Uzbrojenie we wczesnośredniowiecznej Małopolsce. Acta Archaeologica Lodziensia 52. Łódź.
Żabiński G., Stępiński J., Biborski M. 2014. Technology of sword blades from the La Tène Period to the Early Modern Age. The case of what is now Poland. Oxford.

Downloads

Published

2017-11-28

How to Cite

Ościłowski, J. (2017). Two Early Medieval Swords from the Masovian-Prussian Borderland. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 30, 131–141. https://doi.org/10.23858/FAH30.2017.011

Issue

Section

Articles