Some Remarks on Glass Seals from the Territory of Poland from the 17th-19th Centuries

Authors

DOI:

https://doi.org/10.23858/FAH33.2020.009

Keywords:

glass seals, glass bottles, bottles with seals, glass finds, Poland, 17th-19th century

Abstract

This paper presents information about modern glass seals obtained during archaeological excavations carried out on the territory of modern-day Poland after 1987. The author reviews finds and their characteristics and based on such collected data attempts to indicate their quantitative diversity, territorial range, and chronology. The paper also focuses on markings identified on glass seals divided by their types. These are individualised signs, monograms, symbols, descriptive signs, and numerical signs, mostly trademarks. This analysis aims to outline the state of research and indicate various research questions associated with the production and use of stamped glass vessels in Poland, which require further studies.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andrzejewska A. 1996. Szkło naczyniowe z klasztoru OO. Dominikanów w Brześciu Kujawskim, województwo włocławskie. “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” 20, 123-153.

Andrzejewska A., Andrzejewski A., Błaszczyk K., Grabarczyk T., Pietrzak J. 2002-2003. Badania archeologiczne osad wielokulturowych w Warszawie-Wilanowie. “Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne” 8, 291-311.

Andrzejewski A., Kajzer L. 2001. Sprawozdanie z badań archeologiczno-architektonicznych zespołu klasztornego w Witowie koło Piotrkowa Trybunalskiego, przeprowadzonych w 2001 r. “Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne” 7, 325-342.

Antowska-Gorączniak O. 2012. Późnośredniowieczne i nowożytne szkło z badań na stanowisku przy ul. Posadzego 5 na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. In: H. Kóčka-Krenz (ed.), Poznań we wczesnym średniowieczu 7. Poznań, 147-201.

Baturo K. 2017. 16. Szklane naczynia zasobowe z badań prowadzonych na terenie placu Zamkowego. In: Z. Polak, K. Meyza (eds.), Między miastem a dworem. Badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977-1983. Część 2. Archeologia Dawnej Warszawy 4. Warszawa, 201-235.

Baturo K., Kasprzak A. J. 2018a. Mazowieckie huty leśne szkła gospodarczego. Trębaczew – Huta Trębaczewska (1819-1829) (woj. łódzkie, pow. rawski). “Szkło i Ceramika” 3, 30-33.

Baturo K., Kasprzak A. J. 2018b. Mazowieckie huty leśne szkła gospodarczego. Błędów – Huta Błędowska (1801-1806/1807), woj. mazowieckie, pow. grójecki. “Szkło i Ceramika” 4, 30-32.

Baturo K., Kasprzak A. J. 2018c. Mazowieckie huty leśne szkła gospodarczego. Lutkówka – Huta Lutkowska (1838-1851/1852), woj. mazowieckie, pow. żyrardowski. “Szkło i Ceramika” 5, 36-39.

Baturo K., Kasprzak A. J. 2018d. Mazowieckie huty leśne szkła gospodarczego. Stanisławów – Huta Stanisławowska (I huta: 1796-1801/1803, II huta: 1805-1806?). “Szkło i Ceramika” 6, 34-37.

Baturo K., Kasprzak A. J. 2019a. Mazowieckie huty leśne szkła gospodarczego. Świnice – Huta Świnicka (1829-1838), woj. mazowieckie, pow. żyrardowski. “Szkło i Ceramika” 3, 26-29.

Baturo K., Kasprzak A. J. 2019b. Mazowieckie huty leśne szkła gospodarczego. Wałowice – Huta Wałowska (1830-1839), woj. łódzkie, pow. rawski. “Szkło i Ceramika” 4, 38-40.

Baturo K., Kasprzak A. J. 2019c. Mazowieckie huty leśne szkła gospodarczego. Jeżewice – Huta Tartak (1935-1836) = Huta Jeżewska (1836-1840), woj. mazowieckie, pow. grójecki. “Szkło i Ceramika” 5, 28-31.

Bienia M. 2014. Wykopaliska na Placu Kościuszki 3. In: Archeologia Łomży. Nowodworce, 130-151.

Bis M. 2017. Nowożytne naczynia szklane znalezione w Warszawie – możliwości i ograniczenia badań. “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 65(3), 370-396.

Bis M. 2020a. Zarys stanu i problematyki polskich badań nad naczyniami szklanymi z XIV-XVIII wieku w latach 1987-2018 / A Summary of the State of the Polish Research into Glass Vessels from the 14th-18th Centuries Carried out in the Years 1987-1918 and the Outline of Key Research Problems. “Archeologia Polski” 65, 263-322. DOI: 10.23858/APol65.2020.007.

Bis M. 2020b. Opracowanie wyników analiz metodą EPMA fragmentów naczyń szklanych pochodzących z końca XVIII i początków XIX w. pozyskanych w trakcie badań w pałacu Pod Blachą. Warszawa. Typescript in the Archive of Archaeological Department of the Royal Castle – Museum in Warsaw.

Blusiewicz K. 2013. Wyniki badań archeologicznych północnej pierzei placu Teatralnego prowadzonych w latach 1995-1997. In: W. Pela (ed.), Badania archeologiczno-architektoniczne północnej pierzei placu Teatralnego w Warszawie w latach 1995-1997. Archeologia Dawnej Warszawy 3. Warszawa, 73-133.

Borkowski J., Kuczkowski A. 2011. Cussalyn – Cößlin – Koszlin. Źródła archeologiczne do dziejów miasta. Koszalińskie Zeszyty Muzealne. Seria B-VIII: Archeologia 1. Koszalin.

Bossche den van W. 2001. Antique Glass Bottles. Their History and Evolution (1500-1850). Second edition. Woodbridge.

Brinkmann B. 2019. Glas- oder Steinzeuglaschen? Zum Mineralwasserverstandt der Brunnen in Godelheim und Driburg im 18. Jahrhundert. Mülheim an der Ruhr. www.academia.edu. Available on-line 17.09.2020.

Brinkmann B. 2020. Steinzeugflaschen auch für den Verstand des Heilwassers aus dem schlesischen Bad Salzbrunn (Szczawno-Zdrój). – Wo sind sie geblieben? Mülheim an der Ruhr. www.academia.edu. Available on-line 17.09.2020.

Bucka K., Burdziej M., Janowski A., Majewski M., Stań K., Szeremeta M., Wojciechowska I. 2015. Odkrycia i badania archeologiczne. “Stargardia. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem bałtyckich” 10 (2014), 463-510.

Bucka K., Janowski A., Majewski M., Stań K., Szeremeta M., Śnieżko G., Wojciechowska I. 2017. Odkrycia i badania archeologiczne. “Stargardia. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem bałtyckich” 12 (2016), 195-240.

Burdziej M., Janowski A., Kozłowska D., Kwiatkowski K., Majewski M., Matuszewska A., Stań K., Szydłowski M., Uciechowska-Gawron A. 2013. Odkrycia i badania archeologiczne. “Stargardia. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem bałtyckich” 7 (2011-2012), 333-419.

Burdziej M., Janowski A., Majewski M., Sil B., Stań K., Szeremeta M., Wojciechowska I. 2015. Odkrycia i badania archeologiczne. “Stargardia. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem bałtyckich” 9 (2014), 365-415.

Burdziej M., Sil M., Stań K., Szeremeta M. 2014. Odkrycia i badania archeologiczne. “Stargardia. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem bałtyckich” 8 (2013), 267-297.

Cnotliwy E. 2014. Archeologia Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Szczecin.

Cnotliwy E., Nawrolski T., Rogosz R. 1972. Wyniki badań archeologicznych w piwnicach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. “Materiały Zachodniopomorskie” 18, 159-233.

Dumbrell R. 1983. Understanding Antique Wine Bottles. Woodbridge.

Dutkiewicz H. 2015. Schichau, Ferdinand Gottlob. In: Elbląski Słownik Biograficzny, http://historia.bibliotekaelblaska.pl/biogram/schichau-ferdinand-gottlob-1814-1896-401. Available on-line 21.09.2020.

Dziedzic P., Kałagate S. 2002. Badania archeologiczne na zamku piastowskim w Krośnie Odrzańskim (sezon 1998). “Archeologia Środkowego Nadodrza” 2, 65-186.

Dziubek E., Lewandowski M., Zawilski P. 2002-2003. Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w obrębie ulic Nowomiejskiej i Zgierskiej w Łodzi. “Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne” 8, 361-380.

Friese G., Friese K. 1992. Glashütten in Brandenburg. Die Geschichte der Glashütten vom 16. bis zum 20. Jahrhundert mit einem Katalog ihrer Marken und 16. Farbtafeln. Heimatkundliche Beiträge 1. Eberswalde.

Friese K. 1993. Glasmarkenfunde im Kloster Chorin. “Der Glasfreund. Zeitschrift für altes und neues Glas” 1, 4-7.

Friese K. 1995. Weitere Tonstempel der Glashütte Chorin. “Der Glasfreund. Zeitschrift für altes und neues Glas” 5, 20-21.

Gajewska M., Kruppé J. 1973. Rzut oka na dotychczasowe wyniki badań archeologicznych we Fromborku. “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 21(4), 617-631.

Garas M., Karwowska H. 2013. Wyroby szklane. In: H. Karwowska, A. Andrzejewski (eds.), Założenie rezydencjonalne Sapiehów w Dubnie. Białystok, 257-286.

Garas M., Trzciński Ł. 2010. Badania archeologiczne na dziedzińcu Kolegium Jezuickiego w Chojnicach. “Zeszyty Chojnickie” 25, 11-44.

Głosek M. 1998. Dwór murowany w Bąkowej Górze. Acta Archaeologica Lodziensia 42. Łódź.

Gołębiewski A. 1997. Znaki na nowożytnych butelkach szklanych ze Starego Miasta w Elblągu. In: J. Olczak, A. Sosnowska (eds.), Studia z archeologii, historii i geografii historycznej. Archaeologia Historica Polona 6. Toruń, 183-205.

Grabny B. 2016. Szkło naczyniowe i szkło okienne. In: P. Nocuń (ed.), Wieża książęca w Siedlęcinie w świetle dotychczasowych badań. Podsumowanie na

-lecie budowy obiektu. Siedlęcin, Pękowice, Kraków, 241-276.

Humbsch K. 1998. Kolzig, Wojewod. Zielona Góra. “Der Glasfreund. Zeitschrift für altes und neues Glas” 10, 26-27.

Humbsch 1999. BERGEMANN – das Stettiner Doppelbier. “Der Glasfreund. Zeitschrift für altes und neues Glas” 14, 9.

Humbsch K. 2001. Glasmarken der beiden Grossherzogtuemer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Sterlitz. Neusterlitz.

Humbsch K. 2002. Alte Glashütten in Polen. Studien zur Produktionsgeschichte und den Markungen unter besonderer Berücksichtigung Pommerns, Schlesiens und Ostbrandenburgs. Neusterlitz.

Humbsch K. 2006. Das Glasmarken – ABC. Gifhorn.

Ihnatowicz I. 1967. Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku 1. Warszawa.

Jeffries N., Major N. 2015. Mid 17th- and 19th-century English Wine Bottles with Seals in London’s Archaeological Collections. „Post-Medieval Archaeology” 49(1), 131-155.

Jurzysta E. 2014. Kamieniczka w południowej pierzei Starego Rynku. In: Archeologia Łomży. Nowodworce, 92-103.

Kajzer L. 1981. W sprawie importu piwa angielskiego do Polski w XVIII w. “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 29(2), 163-176.

Kajzer L. 1988. Wstępna informacja o materiałach archeologicznych z zamku w Radoszycach. “Acta Uniersitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” 9, 137-147.

Kamieńska Z. 1974. Produkcja szkła od poł. XVII do poł. XIX w. In: Z. Kamieńska (ed.), Polskie szkło do połowy 19 wieku, Wrocław, 83-116.

Koch J. 1997. Pyrmonter Siegel im Wandel der Zeiten. “Der Glasfreund. Zeitschrift für altes und neues Glas” 8, 27-29.

Kozłowska R. 1994. Szkło. In: Materiały do wystawy „Rzeczy codzienne z wykopalisk zamkowych i staromiejskich”. Źródła archeologiczne do dziejów Zamku Królewskiego oraz Starej i Nowej Warszawy 1. Warszawa.

Krukowska O. 2007a. Stemple na naczyniach szklanych z Gdańska – nowe znaleziska. In: G. Nawrolska (ed.), XV Sesja Pomorzoznawcza. Materiały z konferencji 30 listopada-02 grudnia 2005. Elbląg, 431-436.

Krukowska O. 2007b. Zabytki szklane ze stanowiska 5 w Gdańsku – Hala Targowa. In: H. Paner (ed.), Archeologia Gdańska 3. Gdańsk, 35-46.

Krukowska O. 2016. Przedmioty szklane z badań archeologicznych w Zespole Przedbramia ul. Długiej w Gdańsku. In: A. Pudło (ed.), Zespół Przedbramia ul. Długiej w Gdańsku. Studium archeologiczne. Gdańsk, 209-220.

Kuczkowski A. 2016. Wyposażenie ruchome kamienicy darłowskiej. Studium archeologiczne na przykładzie parceli przy ul. Ratuszowej (d. Kalendstrasse 7). “Koszalińskie Zeszyty Muzealne. Archeologia” 37, 107-181.

Kufel R. 2018. Wyroby szklane. In: P. Pawlak (ed.), Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Fragmenty odcinka północnego. Wyniki badań archeologicznych. Poznań, 175-241.

Kwiatkowski K. 2010. Nowożytna latryna na dawnej parceli 32 przy ulicy Kazimierza Wielkiego w obrębie kwartału IX w Stargardzie. Wyniki prac archeologicznych. „Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie” 4, 99-108.

Lechowicz Z. 2012. Zamek w Radomiu. Archeologia i architektura. Badania i interpretacje. Radom.

Lipiec A. 2017. Zabytki szklane pozyskane w trakcie badań zespołu kamienic na rogu ulicy Traugutta i Placu Małachowskiego w Warszawie. In: W. Borkowski (ed.), Badania archeologiczne dziedzińca Arsenału Królewskiego oraz zespołu Kamienicy Raczyńskich w Warszawie. 2: Badania archeologiczne zespołu

Kamienicy Raczyńskich w Warszawie. Warszawskie Materiały Archeologiczne 14. Warszawa, 169-196.

Majewski M. 2012. IV. Przedmioty szklane. In: K. Kwiatkowski (ed.), Badania zachodniej części kwartału V. Archeologia Stargardu 1. Stargard, 149-158.

Majewski M. 2017. III.1. Wyroby ze szkła. In: M. Majewski, K. Stań (eds.), Badania na Rynku Staromiejskim. Archeologia Stargardu 3. Stargard, 103-107.

Markiewicz M. 1999. Posiedzenie Polskiego Komitetu Narodowego Association Internationale Pour l`Histoire du Verre. “Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia” 27. “Archeologia Szkła” 8, 180-181.

Meyza K. 2014. Wyniki archeologicznych badań sondażowych na wzgórzu widokowym w Ogrodzie Krasińskich w Warszawie. “Almanach Muzealny” 8, 15-43.

Morgan R. 1976. Sealed Bottles. Their History and Evolution (1630-1930). Burton-on-Trent.

Mucha M. 1994. Archeologiczna weryfikacja nowożytnych hut szkła na terenie gminy Bierzwnik, w województwie gorzowskim. “Zeszyty Bierzwnickie” 1 (1992-1993), 59-82.

Mucha M. 1997. Dziewiętnastowieczne huty szkła w rejonie Bierzwnika i Dobiegniewa w świetle źródeł archeologicznych. “Zeszyty Bierzwnickie” 2 (1994-1995), 107-126.

Nawracki M. 1999. Późnośredniowieczne i nowożytne szkła z terenu zamku krzyżackiego w Toruniu. “Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia” 27, “Archeologia Szkła” 8, 53-132.

Nowosielska K. 1998. Wyroby szklane. “Silesia Antiqua” 39, 247-261.

Olczak J. 1991. Nowe materiały do dziejów użytkowania szkła na ziemiach polskich (Część 1). “Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia” 19. “Archeologia Szkła” 5, 69-87.

Paduch R., Adamowicz R., Oczkoś L., Paduch R., Mum K., Sztandera M. 2009-2016. Mampe. In: Stare Butelki z Pomorza Zachodniego, http://www.butelki.porcelanki.net/readarticle.php?article_id=1.Available on-line: 07.10.2020.

Pawlata L. 2010. Badania archeologiczne przed fasadą Pałacyku Gościnnego w Białymstoku, stanowisko 2 – ul. Kilińskiego. “Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego” 15/16, 59-81.

Piątkowska R., Żebrowski R. 2008-2020. Gwiazda Dawida. In: Polski Słownik Judaistyczny. Warszawa, http://www.jhi.pl/psj/Gwiazda_Dawida. Available on-line 16.07.2020.

Polak A. 1981. Szkło i jego historia. Warszawa.

Poturalska E. 1999. Zabytki szklane z ratusza Nowego Miasta w Łowiczu. “Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne” 5, 315-329.

Rais-Kufel E., Kufel R. 2013. Wyroby szklane. In: P. Pawlak (ed.), Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Odcinek północno-zachodni. Wyniki badań archeologicznych. Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses 15. Poznań, 237-278.

Rubnikowicz M. 1989a. XVIII-wieczna huta szkła w Średniej Hucie, gmina Warlubie, woj. bydgoskie. “Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia” 14. “Archeologia Szkła” 3, 39-66.

Rubnikowicz M. 1989b. XVIII-wieczne naczynia szklane odkryte na Starym Mieście w Toruniu. “Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia” 14. “Archeologia Szkła” 3, 73-84.

Rubnikowicz M. 1996. Średniowieczne i nowożytne szkło ze stanowiska Collegium Gostomianum. In: S. Tabaczyński (ed.), Sandomierz: badania 1969-1973 2. Warszawa, 423-453.

Ruszkowska U. 2007. Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych przy kościele w Biskupicach, pow. świdnicki. “Archeologia Polski Środkowowschodniej” 9, 145-151.

Siemianowska S. 2015. Późnośredniowieczne i nowożytne szkło naczyniowe z badań wykopaliskowych na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu prowadzonych w latach 1949-1961, 1963. “Silesia Antiqua” 50, 203-286.

Sieramska M. 2008-2020. Ryba. In: Polski Słownik Judaistyczny. Warszawa, http://www.jhi.pl/psj/ryba. Available on-line 16.07.2020.

Siwiak W. 2002. XVIII-wieczne butelki z ul. Pod Blankami 33 w Bydgoszczy. “Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu” 7, 22-32.

Siwiak W. 2003. Jeszcze o szklanych pieczęciach z Fordonu nad Wisłą. “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 51(1), 59-62.

Siwiak W. 2004. Znaleziska szklanych pieczęci. “Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu” 9, 157-160.

Siwiak W. 2007a. Szklane pieczęcie butelkowe znalezione w Łabiszynie. Przyczynek do historii produkcji opakowań szklanych w środkowo-północnej Polsce w XVIII-XIX wieku. In: Z. Zyglewski (ed.), Polska w kręgu polityki, kultury i gospodarki europejskiej. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof.

Maksymiliana Grzegorza. Promotio historica bidgostiensia 2. Bydgoszcz, 200-210, https://bsmz.org/articles.php?article_id=38. Available on-line: 04.04.2019.

Siwiak W. 2007b. Nowożytne odciski szklanych pieczęci butelkowych ze zbiorów Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. “Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu” 12, 77-80.

Siwiak W. 2009. Nowożytne szkła z Przedmieścia Gdańskiego w Bydgoszczy. „Kronika Bydgoska” 30, 235-258, https://www.bsmz.org/articles.php?article_id=48. Available on-line: 04.04.2019.

Słomska J. 2013. Szkło. In: T. Poklewski-Koziełł (ed.), Centrum włości szlacheckiej w Pomorzanach i Pomorzankach pod Kutnem od 1375 do 1810 roku. Autostrada A1. Archeologiczne zeszyty autostradowe IAE PAN 14. Łódź, 141-143.

Starski M. 2015. Rynek miasta lokacyjnego w Pucku w świetle badań archeologicznych. Warszawa.

Stolpiak B., Świercz T. 1997. Badania archeologiczno-architektoniczne na terenie byłego opactwa cysterskiego w Bierzwniku w latach 1994-1995. “Zeszyty Bierzwnickie” 2 (1994-1995), 9-68.

Stolpiak B., Świercz T. 1998. Badania archeologiczno-architektoniczne na terenie byłego opactwa cysterskiego w Bierzwniku w latach 1996-1997. “Zeszyty Bierzwnickie” 3 (1996-1997), 7-63.

Sulkowska-Tuszyńska K. 2018. Gniewkowo. Studia nad kulturą przedmieścia (XIV/XV – XVIII w.). Stary Toruń.

Szeremeta M. 2018. Wyniki badań archeologicznych przy ul. Płatnerzy 1F w Stargardzie. In: E. Trawicka (ed.), XX Sesja Pomorzoznawcza. Gdańsk, 387-396.

Szczepanowska K. 2013. Stemple szklane z badań archeologicznych Gdańska (stanowisko 100, Szafarnia – Angielska Grobla). “Gdańskie Studia Archeologiczne” 3, 283-300.

Szczepanowska K. 2015. Wyroby szklane. In: J. Dąbal, K. Krawczyk, T. Widerski (eds.), Gdańsk Twierdza Wisłoujście. Badania archeologiczno-architektoniczne w latach 2013-2014 / Wisłoujście Fortress, Gdańsk. Archaeological and architectural investigations, 2013-2014. Gdańsk, 299-324.

Szymczyk M. 2016. Badania archeologiczne w Myśliborzu w latach 1945-2014. “Materiały Zachodniopomorskie. Nowa seria” 12, 547-571.

Veit R., Huey P. R. 2014. „New Bottles Made with My Crest”: Colonial Bottle Seals from Eastern North America, a Gazetteer and Interpretation. “Northeast Historical Archaeology” 43, 54-91, https://orb.binghamton.edu/neha/vol43/iss1/4/. Available on-line 06.07.2020.

Wawrzyniak P. 2000. Kieliszki, szklanice, puchary… Rzecz o dawnych naczyniach szklanych, do wypitku służących. In: J. Wiesiołowski (ed.), „Na frasunek…”. Kronika Miasta Poznania 4. Poznań, 62-76.

Wiewióra M. 2000. Zespół klasztorny kanoników regularnych w Trzemesznie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Archaeologia Historica Polona 9. Toruń.

Wilgocka A. 2016. Przedmioty szklane. In: M. Majewski (ed.), Archeologia Stargardu II (2). Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego. Stargard, 225-241.

Włodarczyk W. 2017. Winnice Warszawy i okolic w pierwszej połowie XIX wieku. Zarys problematyki badawczej. In: D. Dias-Lewandowska, G. Kurczewski (eds.), Fukier i wino. Studia z historii wina 1. Warszawa, 136-225.

Wojciechowska I. 2015. Aqua fons vitae… ‒ o nowożytnych pojemnikach do wody mineralnej ze zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. “Stargardia. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem bałtyckich” 9 (2014), 171-200.

Woźny J. 2001. Znaki na butelkach szklanych z XVIII-XIX wieku ze Starego Fordonu nad Wisłą. “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 49(3), 245-252.

Żebrowski R. 2008-2020. Ariel. In: Polski Słownik Judaistyczny. Warszawa, http://www.jhi.pl/psj/Ariel. Available on-line 16.09.2020.

Downloads

Published

2020-12-17

How to Cite

Bis, M. (2020). Some Remarks on Glass Seals from the Territory of Poland from the 17th-19th Centuries. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 33, 133–157. https://doi.org/10.23858/FAH33.2020.009

Issue

Section

Articles