Between the Falchion and the Sword: a Side Arms Specimen from the Naval Museum in Gdynia

Authors

DOI:

https://doi.org/10.23858/FAH34.2021.013

Keywords:

falchion, sword, Poland, Middle Ages, 15th century, Naval Museum in Gdynia, side arms

Abstract

This paper discusses a falchion of unknown provenance kept in the Naval Museum in Gdynia. It is an example of a side arms characterised by both its hilt, specific to so-called ‘Moravian’ falchions and, most importantly, its double-edged sword blade bearing a mark in the form of a circle with an inscribed cross and the letter ‘S’. Based on typological and chronological analysis, the artefact can be dated to the second half of the 15th century.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aleksić M. 2007. Mediaeval Swords from Southeastern Europe. Material from 12th to 15th Century. Belgrade.

Ameisenowa Z. 1961. Kodeks Baltazara Behema. Warszawa.

Betiuk M., Kucypera P., Pudło P. 2011. Miecz, kord a może jedno i drugie? Analiza broni białej odnalezionej w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. In: O. Ławrynowicz, J. Maik, P. A. Nowakowski (eds.), Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin. Łódź, 55-64.

Biskup M. 1967. Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454-1466. Warszawa.

Florek M. 2006. Militaria z późnośredniowiecznego folwarku rycerskiego w Suchynii, pow. Kraśnik, woj. lubelskie. “Acta Militaria Mediaevalia” 2, 211-216.

Głosek M. 1973. Znaki i napisy na mieczach średniowiecznych w Polsce. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk.

Głosek M. 1984. Miecze środkowoeuropejskie z X-XV w. Warszawa.

Głosek M. 1990. Broń biała długa. In: A. Nadolski (ed.), Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1450. Łódź, 111-123.

Głosek M. 1992. Interesujący zabytek broni białej z Poręby Wielkiej. “Rocznik Sądecki” 20, 35-40.

Głosek M., Nadolski A. 1970. Miecze średniowieczne z ziem polskich. Acta Archaeologica Lodziensia 19. Łódź.

Hošek J., Košta J., Žakovský P. 2019. Ninth to mid-sixteenth Century Swords from the Czech Republic in their European Context. Part I: The Finds. Prague, Brno.

Kalmár J. 1971. Régi magyar fegyverek. Budapest.

Kamińska L. M. 2018. Polska Centralna Zbiornica Muzealna na Województwo Gdańskie. Część 1. Geneza powstania. “Muzealnictwo” 59, 112-121.

Kamińska L. M. 2019. Polska Centralna Zbiornica Muzealna na Województwo Gdańskie. Część 2. W Sopocie i Oliwie. “Muzealnictwo” 60, 256-266.

Kovács T. S. 2010. Huszárfegyverek a 15-17. században. Budapest.

Ławrynowicz O., Rychter M. 2012. Ile wart jest kord z Warty. “Acta Militaria Mediaevalia” 8, 253-271.

Marek L. 2006. Średniowieczne i nowożytne kordy ze Śląska. “Acta Militaria Mediaevalia” 2, 189-206.

Marek L. 2008. Broń biała na Śląsku XIV-XVI wiek. Wratislavia Antiqua 10. Wrocław.

Marek L., Michalak A. 2008. Głowica kordu z wieży rycerskiej w Witkowie. In: B. Gruszka (ed.), Ad Oderam fluvium. Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego. Zielona Góra, 449-467.

Martyka K. 2014. Kord z miejscowości Kruzy, gm. Kolno w województwie warmińsko-mazurskim – sprawozdanie z konserwacji. Typescript in the Museum of Masuria in Szczytno.

Mĕřínský Z. 2007. Hrad Rokštejn. Dějiny, stavební vývoj a výsledky čtvrtstoletí archeologického výzkumu 1981-2006. Brtnice, Brno.

Michalak A. 2019. Arma confini. Przemiany późnośredniowiecznej broni na rubieżach Śląska, Wielkopolski, Brandenburgii i Łużyc. Zielona Góra.

Michalak A., Socha K. 2019. Late Medieval Weaponry Finds from Kostrzyn nad Odrą. Cultural and Historical Context. “Acta Militaria Mediaevalia” 14, 137-151.

Michna P. Tesák z Janoslavic na Šumpersku. Příspěvek z poznání jednoho druhu archeologických nálezů. In: R. Nekuda, J. Unger (eds.), Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninam Vladimíra Nekudy. Brno, 259-268.

Nekuda R., Ustohal V. 2003, Militária ze Mstěnic. In: V. Hašek, R. Nekuda, J. Unger (eds.), Ve službách archeologie IV. Sbornik k 75. narozeninám Prof. PdDr. Vladimira Nekudy, DrSc. Brno, 223-228.

Nekuda V. 1985. Mstěnice 1. Zaniklá středověká ves u Hrotovic. Hrádek – tvrz – dvůr – předsunutá opevnění. Brno.

Nowakowski A. 2005. Wojskowość w średniowiecznej Polsce. Malbork.

Oakeshott R. E. 1997. The Sword in the Age of Chivalry. New York, Washington.

Ruttkay A. 1975. Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slovakei I. “Slovenská archeológia” 23(1), 119-216.

Ruttkay A. 1976. Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slovakei II. “Slovenská archeológia” 24(2), 245-395.

Schoknecht U. 1969. Eiserne Schwerter mit Inschrift aus Mecklenburg. “Ausgrabungen und Funde” 14(4), 212-217.

Szendrei J. 1896. Ungarische Kriegsgeschichtliche Denkmäler in der Millenniums-Landes-Ausstellung. Budapest.

Szymczak J. 1989. Produkcja i koszty uzbrojenia rycerskiego w Polsce XIII-XV w. Łódź.

Szymczak J. 1990. Organizacja produkcji i ceny uzbrojenia. In: A. Nadolski (ed.), Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1450. Łódź, 208-382.

Teske G. 2003. Późnośredniowieczna broń biała ze Zborowa koło Kalisza. “Rocznik Kaliski” 29, 237-242.

Szymczak J. 2017. Rycerz z bronią zaczepną. Warszawa, Bellerive-sur-Allier.

Vodička O. 2020. Dy kunst gelopt von ritter und knechten. Analýza, edice a překlad tzv. kodexu Wallerstein, části A a B (UB Augsburg, Cod.I.6.4o 2, fol.1r-74v). Praha.

Žákovský P. 2012. Tesáky s člunkovitými záštitami a jejich postavení ve vývoji chladných zbraní. “Archaeologia historica” 37(2), 691-732.

Žákovský P. 2014. Tesáky a problematika jednosečných zbraní středověku a raného novověku. PhD typescript in the author’s archive. Brno.

Żygulski Zdzisław Jr. 1975. Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu. Warszawa.

Downloads

Published

2021-12-13

How to Cite

Strzyż, P. (2021). Between the Falchion and the Sword: a Side Arms Specimen from the Naval Museum in Gdynia. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 34, 123–130. https://doi.org/10.23858/FAH34.2021.013

Issue

Section

Materials and Discoveries