Castrum Lubenov

Calamity of the Tower Castle in Lubrza

Authors

  • Arkadiusz Michalak Archaeological Museum of the Middle Odra River Area in Świdnica near Zielona Góra

DOI:

https://doi.org/10.23858/FAH35.2022.007

Keywords:

Middle Ages, motte-and-bailey castle, Lubrza, social status

Abstract

Due to illegal construction works in 2016, the late medieval motte-and-bailey castle in Lubrza was significantly damaged. The immediately undertaken rescue excavations paradoxically led to better understanding of the complex based on the obtained archaeological evidence as well as written sources, architectural studies, and remote sensing data. Detailed analysis of the artefacts has made it possible to establish the basic occupations of the inhabitants of the tower, their standard of living, everyday life, wealth, diet, and social status. The archaeological research also allowed us to establish accurate chronology of the complex, which should be placed in the 14th century.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Atzbach R., Fenger J. H. J., Høgsberg K. T. 2017. Castle and Landscape in Denmark. A Topography of Power. “Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters” 45, 193-214.

Augustyniak H. 2022. Elementy osprzętu wieży i okucia budowlane. In: A. Michalak (ed.), Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży mieszkalnej w Lubrzy. Zielona Góra, Kraków.

Banach B. 2016. Zabytki wydzielone z warstw późnośredniowiecznych. In: S. Kurnatowski (ed.), Międzyrzecz. Gród i zamek w wiekach IX–XIV. Wyniki prac wykopaliskowych z lat 1954–1961. Warszawa, 321-353.

Dobrindt O. 1941. Tätigkeitsbericht des staatlichen Bezirkspflegers für die kulturgeschichtlichen Bodenaltertümer im Kreise Zülichau-Schwiebus für 1939/40. “Nachrichtenblatt für Deutsche Vorzeit” 17(7-11), 185-190.

Faucherre N., Gautier D., Mouillebouche H. (eds.) 2015. L’Eau autour du Château. Actes des du quatrième colloque international au château de Bellecroix, 17–19 Octobre 2014. Chagny.

Gosden C., Marshall J. 1999. The Cultural Biography of Objects. “World Archaeology” 31(2), 169-178. DOI: https://doi.org/10.1080/00438243.1999.9980439

Hensel W. 1959. Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej 3. Warszawa.

Hodder I., Hutson S. 2003. Reading the Past: Current Approaches to Interpretation in Archaeology, 3rd edition. Cambridge. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511814211

Hošek J. 2022. Omówienie wyników badań metalograficznych znalezisk z Lubrzy. In: A. Michalak (ed.), Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży mieszkalnej w Lubrzy. Zielona Góra, Kraków.

Janowski A., Michalak A. 2022. Elementy stroju. In: A. Michalak (ed.), Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży mieszkalnej w Lubrzy. Zielona Góra, Kraków.

Jurek T. 1993. Dziedzic Królestwa Polskiego. Książę głogowski Henryk (1274-1309). Poznań.

Kałagate S. 2022. Późnośredniowieczny materiał ceramiczny. In: A. Michalak (ed.), Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży mieszkalnej w Lubrzy. Zielona Góra, Kraków.

Kałagate S., Michalak A. 2022. Badania archeologiczne na terenie założenia w 2016 r. i dokumentacyjne w 2022 r. In: A. Michalak (ed.), Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży mieszkalnej w Lubrzy. Zielona Góra, Kraków.

Karczewska J. 2022. Lubrza i jej właściciele w średniowieczu. In: A. Michalak (ed.), Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży mieszkalnej w Lubrzy. Zielona Góra, Kraków.

Keyser E. (ed.). 1939. Deutsches Städtebuch: Handbuch städtischer Geschichte: Nordostdeutschland. Bd. I. Stuttgart, Berlin.

Kiarszys G. 2022. Późnośredniowieczny gródek rycerski w Lubrzy w świetle archiwalnych źródeł teledetekcyjnych i kartograficznych. In: A. Michalak (ed.), Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży mieszkalnej w Lubrzy. Zielona Góra, Kraków.

Kosowicz M. 2022. Prawne aspekty zniszczenia stanowiska archeologicznego Lubrza 39. In: A. Michalak (ed.), Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży mieszkalnej w Lubrzy. Zielona Góra, Kraków.

Kowalenko W. 1938. Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej (od VII do XII wieku). Poznań.

Krauskopf Ch. 2005. Tric-Trac, Trense, Treichel. Untersuchungen zur Sachkultur des Adels im 13. und 14. Jahrhundert. Veröffentlichungen der Deutschen Burgenvereinigung: Reihe A, Forschungen 11. Braubach.

Krauskopf Ch. 2020. What Things Tell and What They Don’t. Artefacts and Life in Castles. “Château Gaillard” 29, 227-235.

Kurnatowska Z., Łosińska A. 1996. Perspektywy badań nad wczesnym średniowieczem Ziemi Lubuskiej. In. L. Leciejewicz, E. Gringmuth-Dallmer (eds.), Człowiek a środowisko w środkowym i dolnym Nadodrzu. Spotkania bytomskie 2. Wrocław, 161-176.

Legendziewicz A. 2022. Wieża w Lubrzy w świetle badań architektonicznych oraz jej tło stylistyczno-architektoniczne z przełomu XIII i XIV w. In: A. Michalak (ed.), Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży mieszkalnej w Lubrzy. Zielona Góra, Kraków.

Lewczuk J. 1993. Grodziska województwa zielonogórskiego – nowo odkryte i zweryfikowane pozytywnie w czasie akcji AZP w latach 1980-1991. “Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” 34, 475-479. DOI: https://doi.org/10.1016/S1140-4639(05)80142-X

Makowiecki D., Makowiecka M. 2022. Zwierzęce szczątki kostne. In: A. Michalak (ed.), Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży mieszkalnej w Lubrzy. Zielona Góra, Kraków.

Michalak A. 2019. Arma Confinii. Przemiany późnośredniowiecznej broni na rubieżach Śląska, Wielkopolski, Brandenburgii i Łużyc. Zielona Góra.

Michalak A. 2022a. Castrum Lubenov. Wprowadzenie do problematyki. In: A. Michalak (ed.), Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży mieszkalnej w Lubrzy. Zielona Góra, Kraków.

Michalak A. 2022b. Przedmioty związane z zajęciami mieszkańców. In: A. Michalak (ed.), Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży mieszkalnej w Lubrzy. Zielona Góra, Kraków.

Michalak A. 2022c. Militaria. In: A. Michalak (ed.), Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży mieszkalnej w Lubrzy. Zielona Góra, Kraków.

Michalak A. 2022d. Wieża mieszkalna w Lubrzy w świetle badań interdyscyplinarnych. Próba podsumowania. In: A. Michalak (ed.), Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży mieszkalnej w Lubrzy. Zielona Góra, Kraków.

Müller K. A. 1837. Vaterländische Bilder, in einer Geschichte und Beschreibung der alten Burgfesten und Ritterschlösser Schlesiens (beider Antheile) so wieder Grafschaft Glatz. Glogau.

Nowakowski D. 2008. Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskiego w średniowieczu. Wrocław.

Nowakowski D. 2017. Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne. Wrocław.

Paravicini W. 1999. Die Ritterlich-höfische Kultur des Mittelalters. Oldenburg, München. DOI: https://doi.org/10.1524/9783486702163

Rundkvist M. 2016. At Home at the Castle. Lifestyles at the Medieval Strongholds of Östergötland, AD 1200–1530. Viljandi.

Sabaciński M. 2010. Dewastacja ruin zamku Golesz jako przyczynek do dyskusji o niszczeniu zabytków. “Kurier Konserwatorski” 2010(6), 34-39.

Svensson E. 2008. The Medieval Household. Daily Life in Castles and Farmsteads. Turnhout. DOI: https://doi.org/10.1484/M.TMC-EB.5.106410

Szczaniecki M. 1950. Ziemia lubuska. Poznań.

Szczurek T., Michalak A. 2022. Numizmaty średniowieczne. In: A. Michalak (ed.), Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży mieszkalnej w Lubrzy. Zielona Góra, Kraków.

Unger J. 2002. Problémy rekonstrukce života na středověkém hradě. In: J. Hanák, J. Unger (eds.), Seminář Život na středověkém hradě ve 14. století. Předklášteří 3. června 2002. Předklášteří, 19-47.

Wachowski K., Wróbel M. 2002. Śląskie pojemniki na brakteaty na tle porównawczym. “Archeologia Polski” 47(1-2), 345-354.

Wiliński S. 1949. Sprawozdanie z inwentaryzacji zabytków sztuki powiatu świebodzińskiego. “Biuletyn Historii Sztuki i Kultury” 11, 342-357.

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

Michalak, A. (2022). Castrum Lubenov: Calamity of the Tower Castle in Lubrza. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 35, 93–107. https://doi.org/10.23858/FAH35.2022.007

Issue

Section

Articles