Three Stories About the Exploitation of “Chocolate” Flint During the Stone Age in Central Poland

  • Dominik Kacper Płaza
  • Piotr Papiernik
Keywords: late Mesolithic, Linear Band pottery culture, Funnel Beaker culture, “chocolate” flint, blade core

Abstract

This paper argues that, despite the purely physical nature of the process of the creation of blades that later will be components of multi-material tools, this is also like an artistic act. If this is so, the manner in which we discuss the sequence of blade production can be analysed in much the same way as any other narrative works of art, like Greek literature or Shakespearean drama. The article presents three stories about cores that were used for production of blades for tools during the Stone Age, examining the systematic sequence of actions (like the choice of the raw material, core preparation, blade production, repairs of core and discarding of the exhausted core) in the form of a 5-act dramatic structure. We suggest that these five parts or acts of drama are similar to the manner in which, in Stone Age archaeology, we talk about the knapping sequence and goals of blade production. Observation of three blade cores connected with the late Mesolithic and the Early and Middle Neolithic from the central part of Poland provides an opportunity for discussion about the features of those pieces and searching for similarities and differences in the use of “chocolate” flint during the latter part of the Stone Age

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andrefsky, W. Jr. 1998. Lithics: Macroscopic Approaches to Analysis, Cambridge, Cambridge Manuals in Archaeology
Budziszewski, J. 2008. Stan badań nad występowaniem i pradziejową eksploatacją krzemieni czekolad¬owych. In W. Borkowski, J. Libera, B. Sałacińska and S. Sałaciński (eds), Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku, 08–10.10.2003, Studia nad Gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach 7, Warszawa-Lublin, 33-106
Cyrek, M. 1979. Schyłkowo paleolityczne i mezolityczne materiały krzemienne z badań powierzchniowych nad Pilicą, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria archeologiczna 26, 5–40
Freytag, G. 1900. Freytag’s Technique of the Drama, An Exposition of Dramatic Composition and Art by Dr. Gustav Freytag: An Authorized Translation From the Sixth German Edition by Elias J. MacEwan, M.A. (3rd ed.), Chicago, Scott, Foresman and Company
Grygiel, R. 2004. Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek. Volume 1: Wczesny neolit. Kultura ceramiki wstęgowej rytej, Łódź
Inizan, M.-L., Reduron-Ballinger M., Roche H. and Tixier, J. 1999. Technology and Terminology of Knapped Stone, C.R.E.P., Nanterre
Kozłowski, S.K. 1989. Mesolithic in Poland, Warszawa
Niesiołowska, E. 1981. Niektóre problemy związane z materiałami krzemiennymi kultury pucharów lejkowatych z fazy AB, pochodzącymi z grobowca 8 w Sarnowie, woj. włocławskim. In T. Wiślański (ed.), Kultura pucharów lejkowatych w Polsce (studia i materiały), Poznań, 37–57
Niesiołowska, E. 1986. Materiały krzemienne z grobowca 9 w Sarnowie, województwo włocławskie, na tle fazy sarnowskiej KPL, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna 33, 23–48
Owen, L. 1988. Blade and Microblade Technology. Selected Assemblages from the North American Arctic and the Upper Paleolithic of Southwest Germany, Oxford, British Archaeological Reports, International Series 441
Papiernik, P. 2012 (2010–2012). Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na stanowisku 20 w Redczu Krukowym, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna 45, 195–238
Papiernik, P. and Płaza D.K. 2015. Zagospodarowanie przestrzeni w środkowej i młodszej epoce kamienia na stanowisku Redecz Krukowy 20, gm. Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, w świetle metody składanek, Acta Universitatis Nicolai Copernici Archeologia 34, 217–236
Schild, R., Królik, H. and Marczak, M. 1985. Kopalnia krzemienia czekoladowego w Tomaszowie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk
Siciński, W., Płaza, D.K. and Papiernik, P. 2016. Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 10 w Kruszynie, pow. włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A–1), Łódź
Wąs, M. 2005. Technologia krzemieniarstwa kultury janisławickiej, Monografie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Vol. III, Łódź
Wąs, M. 2011. „Janisławickie” i „wstęgowe” koncepcje rdzeniowania wiórowego. Próba konfrontacji technologicznej, Folia Archaeologica 28, 5–23
Published
2018-01-01
How to Cite
Płaza, D. K., & Papiernik, P. (2018). Three Stories About the Exploitation of “Chocolate” Flint During the Stone Age in Central Poland. Archaeologia Polona, 56, 56-65. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/apolona/article/view/256