Lithic raw materials in Prehistoric Times of Eastern Central Europe, Antonín Přichystal, Brno 2013 : [recenzja]

Authors

  • Katarzyna Kerneder-Gubała

Keywords:

No

Abstract

No

Downloads

Download data is not yet available.

References

Brandl, M., Hauzenberger, Ch., Postl, W. and Trnka, G. 2014. Radiolarite studies at Krems-Wachtberg (Lower Austria): Northern Alpine versus Carpathian lithic resources, Quaternary International 351, 146–162
Budziszewski, J. 2008. Stan badań nad występowaniem i pradziejową eksploatacją krzemieni czekoladowych. In W. Borkowski, J. Libera, B. Sałacińska, and S. Sałaciński (eds), Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku, 08-10.10.2003, Warszawa-Lublin, Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach 7, 33–106
Budziszewski, J. and Włodarczak, P. 2010. Kultura pucharów dzwonowatych na Wyżynie Małopolskiej, Kraków
Chachlikowski, P., 1994. Późnoneolityczne wybierzysko surowców skał niekrzemiennych w miejscowości Goszczewo gm. Aleksandrów Kujawski, woj. Włocławek, stanowisko 13, Folia Praehistorica Posnaniensia 4, 59–117
Chachlikowski, P. 1997. Kamieniarstwo późnoneolitycznych społeczeństw Kujaw, Poznań
Cholewa, P. 2004. Rola sudeckiego zaplecza surowcowego w kamieniarstwie neolitycznym na Śląsku, Wrocław
Jochemczyk, L. 2002. Petrograficzne badania paleolitycznych narzędzi kamiennych ze stanowiska archeologicznego na Górze Zamkowej w Cieszynie. In J. Garncarski (ed.), Starsza i środkowa epoka kamienia w Karpatach polskich, Krosno, 247–253
Kaczanowska, M. and Kozłowski, J. K. 1976. Studia nad surowcami krzemiennymi południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Acta Archaeologica Carpathica 16, 201–219
Lech, J. 1981. Flint mining among the early farming communities of Poland. In F.H.G. Engelen (ed.), Third Internationale Symposium over Vuursteen, 24–27 Mei 1979 – Maastricht, Staringia 6, Maastricht, 39–45
Přichystal, A. 2009. Kamenné suroviny v pravěku východní části střední Evropy, Brno
Schild, R. 1971. Lokalizacja prahistorycznych punktów eksploatacji krzemienia czekoladowego na północno-wschodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich, Folia Quaternaria 39, 1–60
Skoczylas, J. 2001. Zróżnicowanie użytkowania czwartorzędowych surowców skalnych w Wielkopolsce w neolicie i we wczesnym średniowieczu. In A. Karczewski and Z. Zwoliński (eds), Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych – monitoring, ochrona, edukacja, Poznań, 491–501
Woźniak, P., Sikora, R., Lasoń, K., Markowiak, M., Haisig, J., Szulc, J. and Hagdorn, J. 2010. Geopark Góra Św. Anny – udokumentowanie i propozycja jego ochrony, Sosnowiec

Downloads

Published

2018-01-01

How to Cite

Kerneder-Gubała, K. (2018). Lithic raw materials in Prehistoric Times of Eastern Central Europe, Antonín Přichystal, Brno 2013 : [recenzja]. Archaeologia Polona, 56, 211–219. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/apolona/article/view/266