Current State of Knowledge of the Development of Early Modern Ceramics in the Czech Republic

Authors

  • Gabriela Blažková Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, Prague Letenská 4, 118 01 Prague 1, Czech Republic https://orcid.org/0000-0002-0025-0902

DOI:

https://doi.org/10.23858/APa59.2021.2696

Keywords:

Czech Republic, Early Modern period, ceramics, chronology, stove tiles, conference

Abstract

This study is an overview of the professional interest in archaeology of the modern age in the Czech Republic. Increased interest in the archaeology of the Modern period came after the year 2000. The number of published Early Modern pottery assemblages has increased significantly over the past decade. Recent years have seen a change in the publication strategy of Modern period assemblages. As such, the large Modern period find inventory is forcing archaeology to make a critical selection of assemblages which will subsequently be the subject of detailed processing and evaluation. The most important selection criteria include the complexity of the find situation, the possibility of placing it into the social context or the actual expansion of knowledge of period material culture.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AH 2017. Archaeologia historica 42. Brno.

Blažkova, G. 2011. Hmotná kultura Pražského hradu raného novověku ve světle archeologických nálezů –The material culture of Prague Castle in the Early Modern period in light of archaeological finds. Unpublished PhD thesis, Charles University Prague.

Blažkova, G. 2013. Vyvoj raně novověke kuchyňske a stolni keramiky v Čechach na zakladě souborů z pražskeho hradu – The development of Early Modern ceramic kitchenware and tableware in Bohemia based on assemblages from Prague Castle. Památky archeologické 104: 183–230.

Blažkova, G. 2018. Fruhneuzeitliche Keramik von der Prager Burg. In H. Stadler and L. Obojec (eds), Keramik zwischen Werbung, Propaganda und praktischem Gebrauch. Beiträge vom 50. Internationalen Symposium Keramikforschung in Innsbruck 2017, Nearchos 23, 253–271. Innsbruck.

Blažkova, G. 2019. Painted Pottery in Bohemia. Slipware of the 16th and the 17th Centuries. In G. Blažkova and K. Matějkova (eds), Europa Postmediaevalis 2018. Post-medieval pottery between (its) borders, 115–128. Oxford.

Blažkova, G., Kloužkova, A. and Kolařova, M. 2021. Distilation Ceramics from Prague Castle, Czech Republic. In G. Blažkova and K. Matějkova (eds), Europa Postmediaevalis 2020. Post-medieval pottery in the spare time, 281–296. Oxford.

Blažkova, G. and Vepřekova, J. 2015. Nalezy hmotne kultury z renesančnich odpadnich jimek z Pražskeho hradu – Material Finds from the Renaissance Waste pits at Prague Castle. Castrum Pragense 13/I, Katalog. Prague.

Blažkova, G. and Žegklitz, J. 2016. Současny stav poznani raně novověke keramiky v Praze. In I. Bohačova and M. Šmolikova (eds), Praha archeologická. Archaeologica Pragensia – Supplementum 3, 147–178. Prague.

Blažkova, G., Jonašova, Š., Kavanova, M., Kloužkova, A., Kohoutkova, M., Matějkova, K., Randakova, S., Skala, R., Svobodova, L., Vepřekova, J. and Zemenova, P. 2016. Nalezy hmotne kultury z renesančnich odpadnich jimek z Pražskeho hradu – Material Finds from the Renaissance Waste pits at Prague Castle. Castrum Pragense 13/II, Studie. Prague.

Bůžek, V., Kral, P. and Vybiral, Z. 2007. Člověk českeho raneho novověku. In V. Bůžek and P. Kral (eds), Člověk českého raného novověku, 9–53. Praha, Argo.

Cymbalak, T. and Matějkova, K. 2012. Zpracovani nalezů ze dvou odpadnich jimek a uskali jejich interpretace – Analysis from two cesspits and problems with their interpretation. Staletá Praha 28(2): 41–76.

Cymbalak, T., Matějkova, K., Musilek, M. and Sawicki, J. 2019. Novoměstska odpadni jimka se souborem cinoveho zboži. Limity vypovědi jejiho obsahu k poznavani uživatelů i hmotne kultury – A Newtown Cesspit with an Assemblage of Pewter Ware: Evidential Limits of its Content Regarding Material Culture and its Users. Staletá Praha 35(2): 28–67.

Čapek, L. and Militky, J. et al. 2016. Historická radnice v Českých Budějovicích ve světle archeologických výzkumů a rozboru hmotných pramenů. Plzeň – Česke Budějovice.

Čapek, L. and Preusz, M. 2019a. Changes in Pottery Production, Distribution and Consumption in the Post-Medieval Period in South Bohemia. In G. Blažkova and K. Matějkova (eds) Europa Postmediaevalis 2018. Post-medieval pottery between (its) borders, 35–52. Oxford.

Čapek, L. and Preusz, M. 2019b. Středověke a novověke hrnčiřske pece v Čechach – kriticke zhodnoceni vypovědnich možnosti studia – Mittelalterliche und neuzeitliche Topferofen in Bohmen – eine kritische Auswertung der Aussagemoglichkeiten von Studien. Archaeologia historica 44: 313–355. https://doi.org/10.5817/AH2019-1-14.

Čapek, L., Těsnohlidkova, K., Slaviček, K., Všiansky, D. and Pracny, P. 2018. Technologie výroby a archeometrické studium středověké keramiky. Plzeň – Brno.

Čihakova, J. and Muller, M. 2013. Hygienicke zazemi koleje theatinů v Thunovske ulici na Male Straně – Hygienic facilities of the Theatine College in Thunovska Street at Mala Strana. Staletá Praha 29(2): 120–184.

Dohnal, M., Koreny, R., Koucky, K., Prochazka, L. and Šamata, J. 2001. Obděnice, čp. 4 (okr. Přibram). Dějiny usedlosti ve světle etnografickych, pisemnych a paleozoologickych pramenů – No. 4, Obděnice (Přibram district) The history of a homestead in the light of ethnographic, archaeological, written and palaeozoological sources. Archeologie ve středních Čechách 5: 721–738.

Dohnal, M. and Koucky, K. 2000. Analyza časti novověkych nalezů z archeologickeho vyzkumu městske parcely v Sedlčanech (okr. Přibram) – Analysis of part of the Early Modern finds from the archaeological investigation of urban plots in Sedlčany (Přibram district). Archeologie ve středních Čechách 4: 359–382.

Dohnal, M. and Vařeka, P. 2002. Novověke artefakty z byvaleho kapucinskeho klaštera v arealu někdejšich kasaren Jiřiho z Poděbrad na naměsti Republiky v Praze 1 (zjišťovaci vyzkum v letech 1998–1999) – Early modern artefacts from the former capuchin monastery in the area of the former George of Poděbrady barracks on nam. Republiky in Prague 1 (Test trenching in 1998–1999). Archaeologica Pragensia 16: 251–294.

Drnovsky, P. 2018. Hmotna kultura šlechtickych sidel severovychodnich Čech. Každodennost ve středověku pohledem archeologie. Archeologické studie Univerzity Hradec Králové 3.

Enders, W. 1982. Straubinger Keramik um 1600 – Der Fundkomplex “vorm obern Tor”, Vorbericht 1 (Die Geschirrkeramik von Objekt 2). Jahresbericht des Historischen Vereins für Straubing und Umgebung 84: 15–52.

Enders, W. 1990. Straubinger Keramik um 1600 – Der Fundkomplex “vorm obern tor”, Vorbericht 6 (= Alburger Weg = “Arco-Komplex”, Objekt 33). Jahresbericht des Historischen Vereins für Straubing und Umgebung 92: 35–81.

Enders, W. 2005. Straubinger Renaissancekeramik. Straubing.

EP 2019. Blažkova, G. and Matějkova, K. (eds), Europa Postmediaevalis 2018. Post-medieval pottery between (its) borders. Oxford.

EP 2021. Blažkova, G. and Matějkova, K. (eds), Europa Postmediaevalis 2020. Post-medieval pottery in the spare time. Oxford.

Frolik, J., Žegklitz, J. and Bohačova, I. 1988. Kanovnicka ulice (Canons’ street) No. 73. Castrum Pragense 1: 43–56.

Gaimster, D. R. M. 2006. The Historical Archaeology of Pottery Supply and Demand in the Lower Rhineland, AD 1400–1800. Oxford, BAR International Series 1518, Studies in Contemporary and Historical Archaeology 1.

Hazlbauer, Z. 1998. Krása středověkých kamen. Odraz náboženských idejí v českém uměleckém řemesle – Die Schönheit der mitteralterlichen Kachelöfen. Reflexion religiöser Ideen im böhmischen Kunstgewerbe. Praha.

Klapště, J. (ed.). 2002. Archeologie středověkeho domu v Mostě (čp. 226) – The archaeology of a medieval House (No. 226) in Most. Mediaevalia Archaeologica 4. Praha – Most.

Kloužkova, A., Kohoutkova, M., Kolařova, M., Blažkova, G., Šefců, R., Dvořakova, P. and Bajeux Kmoničkova, M. 2020. Muli-methodic/sal study of Early Modern Age archaeological glazed cereamics from Prague. Heritage Science 8. https://doi.org/10.1186/s40494-020-00423-x.

Koula, J. 1917–1919. Co nam vypravěji pražske střepy 17. stoleti. Památky archeologické 29(1917): 12–16, 123–129, 176–184, 250–257; 30(1918): 27–34, 101–108; 31(1919): 25–27.

Krabath, S. 2012. Die Entwicklung der Keramik im Freistaat Sachsen vom spaten Mittelalter bis in das 19. Jahrhundert. Ein Uberblick. In S. Krabath et al., Keramik in Mitteldeutschland – Stand der Forschung und Perspektiven. 41. Internationales Hafnereisymposium des Arbeitskreises für Keramikforschung in Dresden, Deutschland, vom 21. September bis 27. September 2008, 35–171. Dresden, Veroffentlichungen des Landesamtes fur Archaologie, Band 57.

Krajic, R. 1998. Dům pasíře Prokopa v Táboře, Archeologický výzkum odpadní jímky v domě čp. 220. Pisek.

Krajic, R. 2007. Archaeology of the Post-Medieval period. The current state of research and research perspectives in South Bohemia. Studies in Post-Medieval Archaeology 2: 57–96.

Krajic, R., Měřinsky, Z. and Vařeka, P. 2017. Archaeology fot he 16th–20th Century in the Czech Republic. Archaeologia historica 42: 367–399. https://doi.org/10.5817/AH2017-2-1.

Marešova, D. 2001. Zachranny archeologicky vyzkum v kapli Božiho těla v Kutne Hoře. Přispěvek k dějinam kaple a pokus o vytvořeni zakladniho typaře keramickych třid vyskytujicich se na Kutnohorsku ve 2. polovin 14. – počatku 16. stoleti – Archaologische Rettungsuntersuchung in der Korpus-Christi-Kapelle in Kuttenberg. Beitrag zur Geschichte von der Kapelle und Versuche eine Bearbeitung der Mustersammlung von in Region Kuttenberg von der 2. Ha. des 14. Jh. Bis dem Anfang des 16. Jh. vorkommende Keramikklassen. Archeologie ve středních Čechách 5: 631–648.

Matějkova, K. 2012. Soubor novověkych květniků z Vladštejnskeho casina u Jičina. Zprávy památkové péče 72(3): 159–165.

Matějkova, K. 2017. Keramikfunde aus der Latrine des Theatinerklosters auf der Kleinseite in Prag. In H. Stadler and L. Obojes (eds), Keramik zwischen Werbung, Propaganda und praktischem Gebrauch. Beiträge vom 50. Internationalen Symposium Keramikforschung in Innsbruck 2017. Nearcheos 23: 273–288.

Matějkova, K. 2019. Bohemia Slipware from the Second Half of the 17th Century until the End of the 18th Century. In G. Blažkova and K. Matějkova (eds), Europa Postmediaevalis 2018. Post-medieval pottery between (its) borders, 129–140. Oxford.

Matějkova, K. 2021. Forgotten Beauties. A Preliminary Study of Post-Medieval Flowerpots from the Czech Republic. In G. Blažkova and K. Matějkova (eds), Europa Postmediaevalis 2020. Post-medieval pottery in the spare time, 185–198. Oxford.

Matoušek, V. and Scheufler, V. 1983. Raně novověke berounske zboži ve světle archeologickych vyzkumů v Berouně. Archaeologia historica 8: 189–196.

Matoušek, V., Scheufler, V. and Štajnochr, V. 1985. Berounske majoliky – Majolika aus Beroun. Časopis Národního muzea – řada historická A 154(2): 126–139.

Mehler, N. 2013. Breaking New Ground: Historical Archaeology in Central Europe. In N. Mehler (ed.), Historical Archaeology in Central Europe, 11–30. Rockville, Society for historical Archaeology.

Pajer, J. 1982. Hromadný nález ze začátku 17. století ve Strážnici. Stražnice.

Pajer, J. 1983. Počátky novověké keramiky ve Strážnici – Anfänge der neuzeitlichen Keramik in Strážnice. Stražnice.

Pajer, J. 2001. Novokřtěnské fajánse ze Strachotína – Anabaptist faiences from Strachotín. Mikulov.

Pajer, J. 2006. Studie o novokřtěncích. Stražnice.

Pajer, J. 2007. Archaeological excavation of Anabaptist ceramics in Moravia. Studies in Post-Medieval Archaeology 2: 227–250.

Petraň, J., Petraňova, L., Šimek, E. and Vogeltanz, J. 1995. Dějiny hmotné kultury II/1, Kultura každodenního života od 16. do 18. století. Praha.

Scheufler, V. 1972. Lidové hrnčířství v českých zemích – Volkstümliche Töpferei in den böhmischen Ländern. Praha.

Schreg, R. 2013. History, and Cultural Sciences in Germany: Some Reflections. In N. Mehler (ed.), Historical Archaeology in Central Europe, 31–52. Rockville, Society for historical Archaeology.

Smetanka, Z. 1968. Technologie vyroby českych kachlů od počatku 14. do počatku 16. stoleti – Die Technologie der Herstellung bohmischer Kacheln von Beginnen des 14. bis zum 16. Jahrhunderts. Památky archeologické 59: 543–578.

Smetanka, Z. 1969. K morfologii českych středověkych kachlů – Zur Morphologie der bohmischen mittelalterlichen Kacheln. Památky archeologické 60(1): 228–265.

Smetanka, Z. and Žegklitz, J. 1989. Historie a postmedievalni archeologie. Český časopis historický 37: 728–738.

Smetanka, Z. and Žegklitz, J. 1990. Post-mediaeval archaeology in Bohemia and its problems. Studies in Post-Medieval Archeology 1: 7–22.

Stephan, H.-G. 1987. Die bemalte Irdenware der Renaissance in Mitteleuropa. Ausstrahlungen und Verbindungen der Produktionszentren im gesamteuropäischen Rahmen. Munchen.

Stephan, H.-G. 1992. Keramik der Renaissance im Oberweserraum und an der unteren Werra. Beiträge der Archäologie zur Erforschung der Sachkultur der frühen Neuzeit. Koln, Zeitschrift fur Archaologie des Mittelalters, Beiheft 7.

Stephan, H.-G. 2012. Das Pottland: Mittelalterliche und neuzeitliche Topferei von landesgeschichtlicher Bedeutung und Keramik europaischem Rang in Niedersachsen. In Ch. Leiber et al., (eds), Aus dem Pottland in die Welt. Eine historische Töpferregion zwischen Weser und Leine, 9–71. Holzminden, Mitzkat.

Studies 1990. Z. Smetanka and J. Žeglitz (eds), Studies in Post-Medieval Archaeology 1. Prague.

Studies 2007. J. Žeglitz (ed.), Studies in Post-Medieval Archaeology 2. Prague.

Studies 2009. J. Žeglitz (ed.), Studies in Post-Medieval Archaeology 3. Prague.

Studies 2012. J. Žeglitz (ed.), Studies in Post-Medieval Archaeology 4. Prague.

Šrejberova, J. (ed.). 2018. Kachle a kachlová kamna: sborník příspěvků z mezinárodní konference k výstavě Svět kachlových kamen – Ofenkacheln und Kachelöfen: Sammelband der Beiträge der internationalen Konferenz zur Ausstellung Die Welt der Kachelöfen. Most.

Štajnochr, V. 2004. Hrnce pro tepelne zpracovani pokrmů. Studia funkci novověke keramiky – Topfe zur Hitzbehandlung von Speisen. Studien zur Funktion neuzeitlicher Keramik. Archeologie ve středních Čechách 8: 801–851.

Štajnochr, V. 2005. Džbany. Studia funkci novověke keramiky – Topfe zur Hitzebehandlung von Speisen. Studien zu den Funktionen neuzeitlicher Keramik. Archeologie ve středních Čechách 9: 729–778.

Štajnochr, V. 2006. Misy. Studia funkci novověke keramiky – Schusseln. Studien zu den Funktionen neuzeitlicher Keramik. Archeologie ve středních Čechách 10: 959–1046.

Štajnochr, V. 2007. Baně, transportni hrnce, spižni hrnce na ukladani tuků, konvice na nahražkovou kavu, hrnky a hrnečky. Studia funkci novověke keramiky – Kuppelformige Gefase, Transporttopfe, Speisekammertopfe zur Fettaufbewahrung, Kannen fur Ersatzkaffee, kleine Topfe und Topfchen. Studien zur Funktion neuzeitlicher Keramik. Archeologie ve středních Čechách 11: 739–790.

Štajnochr, V. 2008. Hrnce v technologii mleka, hrnce s vypusti, specialni smetanice, hrnčiřske nadoby na lůj, pistove maselnice, syrnice. Studia funkce novověke keramiky – Topfe in der Milchpdoduktion, Topfe mit Ausguss, spezielle Sahngefase, Topfermelkgefase, Buttergeffase mit Kolben, Kasebilder. Studien zur Funtion neuzeitlicher Keramik. Archeologie ve středních Čechách 12: 963–1012.

Vařeka, P. (ed.). 2013. Archeologie Modernity. Přístupy – metody – témata. Plzeň.

Vyšohlid, M. 2011. Dvojdilne keramicke dymky 17. – 19. stoleti z archeologickych nalezů v Čechach – Stub-stemmed clay pipes of the 17th – 19th centuries from archaeological excavations in Bohemia. In J. Dano and N. Mihalova (eds), História výroby fajok a archeologické nálezy fajok na Slovensku, 71–88. Levice.

Vyšohlid, M. 2014. Keramicke dymky ze zanikleho města v Praze-Libni – Clay tobacco pipes from the former Jewish town in Prague-Libeň. Archeologie ve středních Čechách 18: 903–921.

Vyšohlid, M. 2015a. Hrnčiřske předměsti v Berouně: Prvni etapa archeologickeho vyzkumu na parcele ppč. 296 – The potters’ suburb of Beroun: The first stage of the archaeological excavation in land parcel No. 296. Archeologie ve středních Čechách 19: 411–430.

Vyšohlid, M. 2015b. Tvaře pražskych andilků. Archeologicke nalezy dymek se zajimanym vyzdobnym motivem – The faces of Prague cherubs. Archaeological finds of tobacco pipes with an interesting decorative motif. Archeologie ve středních Čechách 19: 839–845.

Witte, F. 2014. Bemalte Teller im Garten. Eine Töpferei der Renaissance in Husum. Husum.

Žegklitz, J. 2011. Tertium “Ad lupum predicantem” – et ad Pastorem Bonum. Reformačni zapasy na reliefnich českych gotickych a renesančnich kachlů – Tertium “Ad lupum predicantem” – et ad Pastorem Bonum. The Reformational struggle on Czech Gothic and renaissance stove tiles reliefs. Archeologické rozhledy 63: 644–655.

Žegklitz, J. 2012. Graficke a dalši předlohy motivů na kachlich z českeho prostředi. Renesančni kachle jako prostředek šiřeni ideji a kultury reformace – Prints and other artwork models for motifs on stove tiles in Bohemia. Renaissance stove tiles as an agent in the spread of Reformation ideas and culture. Archeologické rozhledy 64: 265–319.

Žegklitz, J. 2013. Archaeology of the Modern Period in the Czech Territories: A long Tradition and Long Beginnings. In N. Mehler (ed.), Historical Archaeology in Central Europe, 53–68. Rockville, Society for historical Archaeology.

Žegklitz, J. 2015. Zu den Anfangen der Malhornware in Bohmen. In S. Hesse and S. Konig (eds), Alteuropäische Forschungen 7: Von der Weser in die Welt. Festschrift für Hans-Georg Stephan zum 65. Geburtstag, 441–453. Langenweissbach.

Žegklitz, J. 2019. Kachle z dílny hrnčíře Adama Špačka (1531–1572) na Novém Městě pražském. Prague, Archeaologica Pragensia – Supplementum 5.

Žegklitz, J., Vitanovsky, M. and Zavřel, J. 2009. Soubor kachlovych forem z pražske hrnčiřske dilny Adama Špačka a jeji kachlova produkce v letech 1531–1572 – An assemblage of stove tile moulds from the Prague pottery workshop of Adam Špaček and its tile production in the years 1531–72. Archeologické rozhledy 61: 427–466.

Žegklitz, J. and Zavřel, J. 1990. Geochemical and petrographical studies of the post-mediaeval pottery of the Prague and Beroun regions. On the questions of raw-material sources and provenance. Studies in Post-Medieval Archaeology 1: 95–126.

Okmhb.de 2021. Arbeitskeris Keramikforschung Electronic document: http://okmhb.de/arbeitskreiskeramikforschung-tagungsbaende/ (accessed March 24, 2021).

Downloads

Published

2021-12-20

How to Cite

Blažková, G. (2021). Current State of Knowledge of the Development of Early Modern Ceramics in the Czech Republic. Archaeologia Polona, 59, 125–137. https://doi.org/10.23858/APa59.2021.2696