This is an outdated version published on 2023-12-31. Read the most recent version.

Austro-Prussian War of 1866, Landscape Archaeology of the Battlefield of Sadowa-Königgrätz

Authors

  • Matouš Holas 1Archaeological Department, Museum of East Bohemia in Hradec Králové, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Opletalova 334, 500 03 Hradec Králové 1 (Czechia) https://orcid.org/0000-0002-5591-6193

DOI:

https://doi.org/10.23858/APa61.2023.3177

Keywords:

Battlefield archaeology, landscape archaeology, Austro-Prussian War of 1866, 1866 War archaeology

Abstract

The article attempts to present current results of landscape archaeology concerning a military conflict between Prussia and Austria in the summer of 1866 near Hradec Králové (Sadowa/Königgrätz). The aim is to introduce the possibilities of analysing individual available sources using the methods of battlefield archaeology, which is a sub-discipline of post-medieval archaeology. The historical period in question is not only a regional issue. This topic is mainly important with regard to protection of constantly endangered war relics, whose number in East Bohemia has been increasing in the past decade. The knowledge acquired from systematic and rescue excavations conducted in various parts of battlefields in the territory of Hradec Králové region demands new analysis to be appropriately evaluated and interpreted. The primary processing and treatment of finds are equally important as their spatial information and a successful setting into the chronological frame of well-known historical events. Archaeological knowledge thus sheds a new light on these events. The paper presents basic research topics and methods, to which increased attention is currently being paid within the context of archaeological sites. All of them use a wider view of the 1866 historical landscape, which was not distinctly modified for the purpose of military operations, but on the contrary significantly influenced their course and sequence. In order to properly interpret the acquired spatial data, it is necessary to reconstruct this historical landscape and to define the form of various activities which took place there during the war.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bělina, P. and Fučík, J. 2005. Válka 1866. Praha.

Brůha, J., Dvořák, J., Poláček, B. and Vycpálek, M. 1996. Průvodce po bojišti u Hradce Králové z roku 1866. Hradec Králové.

Drnovský, P., Hejhal, P. and Holas, M. 2020. The Austro-Prussian Wars in the territory of East Bohemia and their reflection in archaeological sources. In P. Drnovský and P. Hejhal (eds), Archaeology of Conflicts, 123–131. Červený Kostelec.

Drnovský, P., Hejhal, P. and Průchová, E. 2021. Novověký vojenský tábor jako archeologická lokalita. Výzkum polního ležení v Semonicích u Jaroměře. Archeologické rozhledy 73: 102–141.

Drnovský, P. and Průchová, E. 2021. Problematika vícečetných pohřbů v novověku. Případová studie pohřebiště z 18. století v Semonicích u Jaroměře. Památky archeologické 112: 385–432.

Feltl, F. 1867. Die Desinfection des Königgrätzer Schlachtfeldes und der Feldlazarethe im Jahre 1866. Teplice.

Heidrich, A. 1902. Kampf um den “Svíbwald” am 3. Juli 1866. Sadová.

Hejhal, P. and Holas, M. 2018. Archeologický nedestruktivní průzkum dělostřeleckých polních opevnění na královéhradeckém bojišti. In J. Hutečka and J. Šrámek (eds), Mlhy na Chlumu. Prusko-rakouská válka v optice moderní historiografie, 324–330. Hradec Králové.

Holas, M. 2017. Interpretace stavu výstroje padlých z prusko-rakouské války roku 1866 ve chvíli pohřbení do hromadného hrobu nedaleko České Skalice (okres Náchod). Archaeologia historica 42(1): 297–317.

Holas, M. 2019. Archeologie prusko-rakouské války z roku 1866. Červený Kostelec.

K. K. Generalstabs-Bureau Für Kriegs-Geschichte 1868: Österreichs Kämpfe im Jahre 1866. Vol. 3. Vienna.

Kessel, G. von 1881. Geschichte des königlich preussischen ersten Garde-Regiments zu Fuss, 1857–1871, unter Fortsetzung der Personalnotizen bis zum Jahre 1880. Berlin.

Kessler, V. 2017 Groeben, von Petr – hrdinové Prusko-rakouské války na pomezí fikce a metareality. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 62(3–4): 31–36.

Kessler, V. and Šrámek, J. 2016. Obrazy války v historii aneb Mantinely recepce válečných událostí na příkladu války roku 1866. Marginalia Historica 2: 106–131.

Kessler, V. and Šrámek, J. 2017. „Kdybychom na ty padlé zapomněli, je to, jako by zemřeli podruhé”. Sepulkrální památky na královéhradeckém bojišti z roku 1866. In J. Roháček (ed.), Epigraphica et sepulcralia 8: 279–302. Praha.

Kessler, V. and Šrámek, J. 2020. Krajina jako fixátor lidské paměti – příklad královéhradeckého bojiště z roku 1866. In L. Jarošová and J. Tyranová (eds), Krajina a lidé. Recenzovaný sborník z mezinárodního odborného workshopu. Konaný dne 20. 10. 2020 v Opavě, 83–98. Opava.

Krajíc, R., Měřínský, Z. and Vařeka, P. 2017. Archaeology of the 16th–20th century in the Czech Republic. Archaeologia historica 42(2): 367–399.

Maio, CH. V., Tenenbaum, D. E., Brown, C. J., Mastone, T. V. and Gontz, A. M. 2013. Application of geographic information technologies to historical landscape reconstruction and military terrain analysis of an American Revolution Battlefield: Preservation potential of historic lands in urbanized settings. Journal of Cultural Heritage 14(4): 317–331.

Matoušek, V. 2017. Archaeological Research into Battlefields and Military Action in the Czech Lands in the Early Modern Age. History, state of knowledge, discussion. Archaeologia historica 42(1): 233–243.

Matoušek, V. and Sýkora, M. 2018. Válečné události 17.–19. století z interdisciplinární perspektivy. Praha.

Mitchell, J. B and Creasy, E. C. 1964. Twenty Decisive Battles of the World. New York: Macmillan.

Müeller, F. 1864. Das Österreichische Feld Und Gebirgs Artillerie Material Vom Jahre 1863. Vienna.

Preusz, M. 2019. Historicko-archeologický výzkum doby třicetileté války (1618–1648). Současný stav studia a perspektivy / The historical and archaeological investigation of the period of the Thirty Years’ War (1618–1648). The current state of research and its perspectives. Archaeologia historica 44(1): 151–183.

Strobl, A. 1903. Königgrätz. Kurze Darstellung der Schlacht am 3. Juli 1866. Vienna.

Svatoňová, S., Šůla, J. and Zimmermman, P. 1991. Válka roku 1866 na Královéhradecku pohledem současníků. Výbor z obecních, farních a školních kronik regionu. Hradec Králové.

Šrámek, J. 2017. Proměna královéhradeckého bojiště z prusko-rakouské války v pietní památkové území v letech 1866–1936. In E. Macková (ed.), Monumenta vivent, 22–58. Josefov.

Volf, J. 1934. Vzpomínky na válku roku 1866. Hradec Králové.

Wawro, G. 1996. The Austro-Prussian War. Austrian’s War with Prussia and Italy in 1866. Cambridge: Cambridge University Press.

Downloads

Published

2023-12-31

Versions

How to Cite

Holas, M. (2023). Austro-Prussian War of 1866, Landscape Archaeology of the Battlefield of Sadowa-Königgrätz. Archaeologia Polona, 61, 7–29. https://doi.org/10.23858/APa61.2023.3177