Importance of Particular Groups of Objects in the Identification of Victims of the Katyn Massacre in the Case of Finds from Kharkiv

Authors

  • Anna Drążkowska Institute of Archaeology, Faculty of History, Nicolaus Copernicus University in Toruń, 44/48 Szosa Bydgoska Str., 87–100 Toruń (Poland) https://orcid.org/0000-0002-8180-7273

DOI:

https://doi.org/10.23858/APa61.2023.3397

Keywords:

The Katyn Massacre, war crime archaeology, graves of Polish officers, the victims identification

Abstract

The researchers have been focused increasingly on war crime archaeology in recent years, e.g. the most significant until now scientific and logistic achievements which were archaeological-exhumation works carried out 30 years ago, related to searching for mass hidden graves of Polish officers, policemen and other civil servants murdered in spring of 1940 by NKVD in Katyn, Kharkiv and Mednoye. These were the first survey researches performed abroad on such a huge scale by Polish archaeologists. Obtained information concerning exact burial locations, the number of victims, burial ground sizes and final identification of the method and murder weapon which contributed to confirmation, verification and completion of our knowledge included in documents concerning the truth of The Katyn Massacre. Experience gained and excavation methodology of those mass graves exploration was presented and reported in detail in numerous publications (Głosek 1995; 2001; 2011; 2021; Kola 1995; 1996; 1998; 2001; 2005; 2021; Młodziejowski 1995) outlining cognitive possibilities and research directions for future studies and challenges. One of the most important tasks was the victims identification which was possible thanks to objects found with the bodies. This article objective is to present new obtained knowledge, using particular types of objects (personal movable property) and their systematization. Moreover, the article authoress, also working on the restoration of these objects and deciphering inscriptions placed on them, wanted to indicate particular object groups significance in the victims identification.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Drążkowska, A. 2001. Wybrane aspekty konserwacji przedmiotów z grobów oficerów polskich w Katyniu i Charkowie. In A. Kola and J. Sziling (eds), Charków–Katyń–Twer w sześćdziesiątą rocznicę zbrodni, 145–153. Toruń.

Drążkowska, A. 2010. Conservation of textiles excavated from Polish officers’ collective graves in Katyń and Kharkiv (Russ. Kharkov). Fasciculi Archaeologiae Historicae, From Studies into Ancient Textiles and Clothing XXIII, 97–102.

Drążkowska, A. 2011. Przedmioty z mogił polskich oficerów w Katyniu i Charkowie jako dowód zbrodni, zadanie konserwatorskie i relikwie narodu polskiego. In A. Kola and J. Sziling (eds), Charków–Katyń–Twer–Bykownia. W 70 rocznicę zbrodni katyńskiej, 183–190. Toruń.

Drążkowska, A. and Grupa, M. 1996. Uwagi o konserwacji przedmiotów znalezionych w grobach oficerów polskich w Katyniu i Charkowie. In M. Tarczyński (ed.), Zbrodnia nie ukarana, Katyń–Twer–Charków. Zeszyty Katyńskie 6, 78 –90. Warszawa.

Florkowski, A. 1998. Niektóre aspekty badań antropologicznych cmentarzyska NKWD w Charkowie. In M. Tarczyński (ed.), Zbrodnia katyńska. Upamiętnienie ofiar i zadośćuczynienie, 57–74. Warszawa. Zeszyty Katyńskie 9.

Głosek, M. 1995. Prace sondażowe i badania archeologiczne w Katyniu. In M. Tarczyński (ed.), II półwiecze zbrodni. Katyń–Twer–Charków. Zeszyty Katyńskie 5, 115–123. Warszawa.

Głosek, M. 2001. Wyniki prac archeologiczno-ekshumacyjnych przeprowadzonych w 1994–1995 r. na cmentarzu oficerów polskich w Katyniu. In A. Kola and J. Sziling (eds), Charków–Katyń –Twer w sześćdziesiątą rocznicę zbrodni, 103–117. Toruń.

Głosek, M. 2011. Z problematyki badań cmentarzy polskich oficerów zamordowanych przez NKWD na terenie Rosji. In A. Kola and J. Sziling (eds), Charków–Katyń–Twer–Bykownia. W 70 rocznicę zbrodni katyńskiej, 129–130. Toruń.

Głosek, M. 2021. Badania archeologiczno-ekshumacyjne mogił polskich oficerów w Katyniu i nowe ślady zbrodni. In E. Kowalska and K. Sachnowska (eds), Ślady zbrodni. Oblicza pamięci, 159–188. Warszawa.

Grupa, M. 1998. Z badań archeologiczno-ekshumacyjnych na cmentarzu oficerów polskich w Charkowie 1995–1996 r. – Impresje konserwatorskie. In M. Tarczyński (ed.), Upamiętnienie ofiar i zadość uczynienie, 75–83. Warszawa. Zeszyty Katyńskie 9.

Grupa, M. 2001. Inskrypcje na przedmiotach wydobytych w trakcie ekshumacji szczątków oficerów polskich w Charkowie. In A. Kola and J. Sziling (eds), Charków–Katyń–Twer w sześćdziesiątą rocznicę zbrodni, 119–144. Toruń.

Grupa, M. and Kaźmierczak, R. 2001. Dowody wydobyte z ziemi: nazwiska oficerów Wojska Polskiego odczytane na dokumentach i przedmiotach wydobytych podczas prac archeologiczno-ekshumacyjnych w Charkowie w latach 1995–1996. Warszawa.

Karwat, S. and Kowalska, E. 2017. „…Wierzymy mocno że wrócisz…” Korespondencja wydobyta z dołów śmierci Charkowa i Miednoje ze zbiorów Muzeum Katyńskiego. Warszawa.

Kola, A. 1995. Prace sondażowe i badania archeologiczne w Charkowie, wrzesień 1994. In M. Tarczyński (ed.), II półwiecze zbrodni. Katyń–Twer–Charków. Zeszyty Katyńskie 5, 124–135. Warszawa.

Kola, A 1996. Wstępne wyniki prac sondażowo-ekshumacyjnych przeprowadzonych w 1995 roku w Charkowie. In M. Tarczyński (ed.), Zbrodnia nie ukarana, Katyń–Twer–Charków. Zeszyty Katyńskie 6, 60–77. Warszawa.

Kola, A. 1998. Uwagi o identyfikacji nazwisk polskich jeńców ze Starobielska odnotowanych na przedmiotach wydobytych podczas prac archeologiczno-ekshumacyjnych w Charkowie. In M. Tarczyński (ed.), Upamiętnienie ofiar i zadość uczynienie. Zeszyty Katyńskie 9, 34–51. Warszawa.

Kola, A. 2001. Prace archeologiczno-ekshumacyjne na cmentarzu oficerów polskich w Charkowie. In A. Kola and J. Sziling (eds), Charków–Katyń–Twer w sześćdziesiątą rocznicę zbrodni, 119–144. Toruń.

Kola, A. 2005. Archeologia zbrodni. Oficerowie polscy na cmentarzu ofiar NKWD w Charkowie. Toruń.

Kola, A. 2011. Prace archeologiczno-ekshumacyjne na cmentarzu ofiar NKWD w Kijowie-Bykowni. In A. Kola and J. Sziling (eds), Charków–Katyń–Twer–Bykownia. W 70 rocznicę zbrodni katyńskiej, 135–134. Toruń.

Kola, A. 2021. Pochówki polskich ofiar reżimów totalitarnych w zachodnich państwach byłego ZSRR – poszukiwania i ekshumacje. In E. Kowalska and K. Sachnowska (eds), Ślady zbrodni. Oblicza pamięci, 159–188. Warszawa.

Młodziejowski, B. 1995. Prace sondażowo-topograficzne w Miednoje wrzesień 1994. In. M. Tarczyński (ed.), II półwiecze zbrodni. Katyń–Twer–Charków. Zeszyty Katyńskie 5, 78–90. Warszawa.

Downloads

Published

2023-12-31

How to Cite

Drążkowska, A. (2023). Importance of Particular Groups of Objects in the Identification of Victims of the Katyn Massacre in the Case of Finds from Kharkiv. Archaeologia Polona, 61, 143–158. https://doi.org/10.23858/APa61.2023.3397