Cracow’s Glinik – World War II Executions Place, Forgotten over the Years and Restored to the Collective Memory. Preliminary Results of Archaeological-and-Exhumation Research

Authors

  • Krzysztof Tunia Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Sławkowska Street 17, 31–016 Cracow (Poland)

DOI:

https://doi.org/10.23858/APa61.2023.3538

Keywords:

World War II, Krakow, Glinik, the place of prisoners’ executions, archaeological-and-exhumation works, restoring the memory of the victims

Abstract

The article is the first English-language publication presenting the topic of one of the places of executions during World War II in Cracow, bearing the local name of Glinik. It was located in a clay mining site for a brick factory operating nearby before the War. Executions were carried out in Glinik from mid-November 1939, basically until the end of 1943. The victims were mainly brought from the Cracow prisons. In the post-War years, it was decided not to carry out exhumations in Glinik. Only several stone obelisks were erected there, and in 1967 a larger memorial was built to commemorate the victims shot in Glinik. The area was only granted the status of a war cemetery in 2012. In the years 2013–2015, exploration works were conducted in the area of Glinik using archaeological research methods. This work was focused on finding the exact location of the place of executions, carrying out exhumations and reburying of the human remains. As a result, 25 graves were located, and the remains of 125 people were excavated from these graves. In many cases, small artefacts were found with them. In only one case, was it possible to identify the remains by name, based on a found identity document. And she is the only certain identified victim of Glinik. The anthropological analysis showed that the vast majority of victims were men (114 persons), while there were 11 women. The cause of death in most cases was a gunshot to the head. All the skeletons were subjected to DNA tests, with the aim of possible future identification of the victims. Their remains were reburied in an interreligious ceremony in Glinik, in two mass graves in the foundation part of the existing monument there. An important stage in restoring the memory of those shot in Glinik were such undertakings as the renovation of the memorial in 2016–2017, which is the dominant feature of the war cemetery. One of these commemorative activities was also an exhibition devoted to the events in Glinik, organized at the Museum of the Home Army in Cracow in 2020, together with accompanying publications. In preparation, there is also a historical-and-archaeological monograph devoted to the war and post-war history of Glinik.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bujas-Spyra, H. 2013. Cmentarz Ofiar represji okupanta niemieckiego w Glinniku-Przegorzałach przy ul. Bruzdowej w Krakowie. Zeszyty Historyczne WiN-u 37: 261–292.

Borkowski, T. 2019. Sprawozdanie z archeologicznych badań wykopaliskowych na działkach 126/1, 127/1, 128/1, 129/1 i 153, obręb 0016 w Krakowie-Przegorzałach (Glinnik) w dniach 15.10.2018–26.10.2018. Unpublished typescript. Archive of the Multi-person Unit for Search and Identification of the Institute of National Remembrance in Cracow.

Borkowski, T. 2020. Sprawozdanie z archeologicznych badań wykopaliskowych na działce 126/2, obręb 0016 w Krakowie-Przegorzałach (Glinnik) w dniach 21.10.2019–23.10.2019. Unpublished typescript. Archive of the Multi-person Unit for Search and Identification of the Institute of National Remembrance in Cracow.

Kotarba, R. 2012. Przegorzały, Kamedulska, „Glinik”… Zapomniane miejsce hitlerowskiej kaźni. Zeszyty Historyczne WiN-u 35: 47–67.

Kotarba, R. 2013. W odpowiedzi Pani Henryce Bujas-Spyrze. Zeszyty Historyczne WiN-u 38: 289–298.

Kotarba, R. 2022. Żydzi Krakowa w dobie zagłady (ZAL/KL Plaszow). Kraków–Warszawa.

Rolińska, J. 2016. Miejsce straceń obywateli polskich w Glinniku-Przegorzałach w Krakowie pod okupacją niemiecką w latach 1939–1944. Unpublished bachelor thesis. Institut of the History, Jagiellonian University at Cracow.

Rolińska, J. 2017. Miejsce straceń obywateli polskich w Glinniku-Przegorzałach w Krakowie w latach 1939–1944 – przegląd źródeł. Sowiniec 28(50–51): 95–116.

Sáiz, A. 2009. Deutsche Soldaten. Mundury, wyposażenie i osobiste przedmioty żołnierza niemieckiego 1939–1945. Poznań.

Ścisło, J. 1981. Przegorzały – miejsce masowych egzekucji Polaków w Krakowie w latach 1939–1944. Warszawa.

Tunia, K. 2019. Krakowski Glinik – zapomniane przez lata i przywrócone zbiorowej pamięci miejsce egzekucji z II wojny światowej. Wstępne wyniki badań archeologiczno-ekshumacyjnych. In Miejsca (nie)pamięci, 106–117. Kraków.

Tunia, K. 2020a. Glinik. Miejsce grozy w okupowanym Krakowie. Kraków.

Tunia, K. 2020b. Glinik. A place of horror in German-occupied Kraków. Kraków.

Tunia, K. (ed.) 2013. Wyniki prac rozpoznawczych przeprowadzonych metodami stosowanymi w archeologii celem określenia i udokumentowania faktycznego zasięgu obszaru miejsca straceń na działce 154/1 przy ul. Bruzdowej w Krakowie-Przegorzałach. Unpublished typescript. Archive of the Mountain and Upland Archeology Center of the Institute of Archeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences in Cracow.

Tunia, K. (ed.) 2014. Wyniki prac rozpoznawczych przeprowadzonych metodami stosowanymi w archeologii celem określenia i udokumentowania faktycznego zasięgu obszaru miejsca straceń z II wojny światowej oraz ekshumacji szczątków z ujawnionych grobów na działce 154/1 na stanowisku „Glinnik” w Krakowie-

-Przegorzałach przy ul. Bruzdowej. Unpublished typescript. Archive of the Mountain and Upland Archeology Center of the Institute of Archeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences in Cracow.

Tunia, K. (ed.) 2015. Wyniki prac rozpoznawczych przeprowadzonych metodami stosowanymi w archeologii celem określenia i udokumentowania faktycznego zasięgu obszaru miejsca straceń z II wojny światowej na działce 154/1 przy ul. Bruzdowej w Krakowie-Przegorzałach na stanowisku „Glinnik” oraz ekshumacji szczątków z ujawnionych grobów w roku 2015. Unpublished typescript. Archive of the Mountain and Upland Archeology Center of the Institute of Archeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences in Cracow.

Woźny, M. 2013. Sprawozdanie z poszukiwań archiwalnych grobów ofiar egzekucji hitlerowskich z czasów II wojny światowej w Krakowie-Przegorzałach, w tzw. Glinniku. In K. Tunia (ed.), Wyniki prac rozpoznawczych przeprowadzonych metodami stosowanymi w archeologii celem określenia i udokumentowania faktycznego zasięgu obszaru miejsca straceń na działce 154/1 przy ul. Bruzdowej w Krakowie-Przegorzałach, Kraków. Unpublished typescript. Archive of the Mountain and Upland Archeology Center of the Institute of Archeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences in Cracow.

Downloads

Published

2023-12-31

How to Cite

Tunia, K. (2023). Cracow’s Glinik – World War II Executions Place, Forgotten over the Years and Restored to the Collective Memory. Preliminary Results of Archaeological-and-Exhumation Research. Archaeologia Polona, 61, 127–142. https://doi.org/10.23858/APa61.2023.3538

Most read articles by the same author(s)