Archaeological Research on the Former KL Auschwitz I and KL Auschwitz II-Birkenau Site

Authors

  • Sylwia Foks Auschwitz-Birkenau State Museum, Więźniów Oświęcimia st. 20, 32–600 Oświęcim (Poland) https://orcid.org/0009-0007-8371-7160
  • Dariusz Goiński Zagłębie Museum in Będzin, Gzichowska st. 15, 42–500 Będzin
  • Błażej Targaczewski Auschwitz-Birkenau State Museum, Więźniów Oświęcimia st. 20, 32–600 Oświęcim (Poland) https://orcid.org/0009-0005-6623-2204

DOI:

https://doi.org/10.23858/APa61.2023.3541

Keywords:

KL Birkenau, GIS, 3D dokumentation, archaeological research

Abstract

For many years Auschwitz-Birkenau State Museum has been conducting excavation works on the site of the former German concentration and extermination camp Auschwitz II-Birkenau, related to the implementation of projects to preserve the authenticity and other ad hoc maintenance works, as well as those related to the extension of the necessary infrastructure network in the area of the former camp. These works, carried out in various parts of the former Birkenau, are subject to obligatory archaeological research. Over the years, a large number of reports on archaeological works have been collected. Researchers faced the challenge of accumulating dispersed archaeological information, mainly about the location of archaeological research sites and about the findings that were noted during the works. The chosen solution was the use of GIS software. Initially, this was QGIS, which is to be replaced by ArcGIS Pro over time. This makes it possible to place excavation sites in a generalised form on a map (contemporary or historical) or on a properly prepared aerial photo (for any year from the years available: 1944-2022). The outline of the excavation in the above-mentioned programs is interactive with the user. The description of the findings from a given place is added to it. The set of data thus prepared can then be filtered and selected, like in a popular spreadsheet. The amount of information on one map can be enhanced with underground infrastructure networks (as information about possible collisions) and road and construction infrastructure of the camp area which enables better orientation in the surroundings. Introduction of the possibilities of deeper analytics of large data sets is the main basis for outlining the possibilities of Geographic Information Systems.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Sylwia Foks, Auschwitz-Birkenau State Museum, Więźniów Oświęcimia st. 20, 32–600 Oświęcim (Poland)

Foks Sylwia

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Ul. Więźniów Oświęcimia 20

32-600 Oświęcim

e-mail: sylwia.foks@auschwitz.org

ORCID: 0009-0007-8371-7160

Dariusz Goiński, Zagłębie Museum in Będzin, Gzichowska st. 15, 42–500 Będzin

Goiński Dariusz

Goiński Dariusz

Muzeum Zagłębia w Będzinie

  1. ul. Gzichowska 15

42-500 Będzin

E-mail: d.goinski@wp.pl

ORCID: 0009-0009-5779-9662

References

Bobrek, M. 2014. Sondażowe badania archeologiczne wraz z nadzorem nad pracami ziemnymi przeprowadzone na odcinku BII oraz obszarach przylegających, na terenie byłego hitlerowskiego obozu Auschwitz II-Birkenau. Typescript in the archive of Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim.

Bujnowicz-Zgodzińska, W. and Zgodziński, B. 2013. Opracowanie wyników badań archeologicznych. Typescript in the archive of Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim.

Czech, D. 1998. Geneza obozu, jego budowa i rozbudowa. In F. Piper and T. Świebocka (eds), Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci, 15–42. Oświęcim. Publishing House of the State Museum in Oświęcim-Brzezika.

Foks, S. 2018. Archeologia w miejscu pamięci Auschwitz – odkrywanie materialnych świadectw historii. Memoria 11 (08/2018).

Foks, S., Lewicki, P., Mazurkiewicz, M. and Rolski, M. 2020. Opracowanie wyników badań archeologicznych przeprowadzonych w rejonie baraków 7 (nr inw b-124) oraz 8 (nr inw b-123) zlokalizowanych na odcinku BIb byłego KL Auschwitz II-Birkenau w latach 2015–2020. Typescript in the archive of Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim.

Grupa, M., Majorek, M. and Słomczewska, M. 2007. Sprawozdanie z badań archeologicznych na terenie obozu Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2007. Typescript in the archive of Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim.

Grupa, M., Majorek, M. and Słomczewska, M. 2008. Sprawozdanie z badań archeologicznych na terenie Obozu w Brzezince. Typescript in the archive of Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim.

Grupa, M., Majorek, M. and Słomczewska, M. 2010. Dokumentacja i wyniki badań archeologicznych uzyskanych podczas prac ziemnych na terenie byłego obozu KL Auschwitz II-Birkenau – barak B-166 towarzyszących pracom konserwatorskim i robotom budowlanym. Typescript in the archive of Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim.

Grupa, M., Majorek, M. and Słomczewska, M. 2011a. Dokumentacja i wyniki badań archeologicznych uzyskanych podczas prac ziemnych na terenie byłego obozu KL Auschwitz II-Birkenau – barak B-210 towarzyszących pracom konserwatorskim i robotom budowlanym. Typescript in the archive of Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim.

Grupa, M., Majorek, M. and Słomczewska, M. 2011b. Dokumentacja i wyniki badań archeologicznych uzyskanych podczas prac ziemnych na terenie byłego obozu KL Auschwitz II-Birkenau – barak B-155 towarzyszących pracom konserwatorskim i robotom budowlanym. Typescript in the archive of Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim.

Hensel, W. 1973. Archeologia żywa. Warsaw.

Iwańczuk, B. 2016. Quantum GIS. Tworzenie i analiza map. Gliwice.

Litwin, L. and Myrda, G. 2005. Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Gliwice.

Myszka, M. 2005a. Dokumentacja archeologiczna wykopów konstrukcyjnych. Kraków. Typescript in the archive of Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim.

Myszka, M. 2005b. Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego wykopu wykonanego w 2005 roku przy murze krematorium nr II w Brzezince. Typescript in the archive of Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim.

Myszka, M. 2010. Dokumentacja i wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 2010 roku przy baraku nr B-80 na terenie dawnego KL Auschwitz II – Birkenau. Typescript in the archive of Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim.

Myszka, M. 2012. Program badań archeologicznych odcinka BI na terenie byłego KL Auschwitz II-Birkenau. Kraków. Typescript in the archive of Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim.

Peschel, K. and Tabaszewski, W. 2017. Sprawozdanie z archeologicznych badań sondażowych prowadzonych na obszarze obozu koncentracyjnego Auschwitz I w Oświęcimiu (nr rejestru zabytków A-714/95). Typescript in the archive of Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim.

Petrykowski, S. 2010. Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego i badań wykopaliskowych przy baraku B-171 dawnego obozu Auschwitz – Birkenau w Brzezince. Typescript in the archive of Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim.

Przybyła, M. M. and Obrębalska-Majdak, P. 2018. Opracowanie wyników badań nieinwazyjnych przeprowadzonych na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (na części odc. B III dawnego KL Auschwitz II-Birkenau) w okresie od kwietnia do maja 2018 roku. Kraków. Typescript in the archive of Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim.

Downloads

Published

2023-12-31

How to Cite

Foks, S., Goiński, D., & Targaczewski, B. (2023). Archaeological Research on the Former KL Auschwitz I and KL Auschwitz II-Birkenau Site. Archaeologia Polona, 61, 159–171. https://doi.org/10.23858/APa61.2023.3541