Classification and Significance of Material Culture from Archaeological Research of Section BIb of the Former KL Auschwitz II - Birkenau

Authors

  • Paweł Lewicki Auschwitz-Birkenau State Museum, Więźniów Oświęcimia st. 20, 32–600 Oświęcim (Poland) https://orcid.org/0009-0005-0413-3593
  • Magdalena Mazurkiewicz Auschwitz-Birkenau State Museum, Więźniów Oświęcimia st. 20, 32–600 Oświęcim (Poland)

DOI:

https://doi.org/10.23858/APa61.2023.3542

Keywords:

Auschwitz II-Birkenau, concentration camp, material culture, contemporary archaeology

Abstract

This article discusses the analysis of material discovered during archaeological excavations conducted in the areas of former concentration camps, based on the results of work carried out on the site of the former German concentration and extermination camp Auschwitz II-Birkenau. The specificity of the sites from the 20th century forces the development of new research methods and procedures, slightly different from those traditionally used in archaeology. One of the significant problems is the mass nature of the discovered artefacts. These items were substantially made of decay-resistant materials such as plastic, glass or metal alloys. In addition to the amount of acquired items, difficulties are also caused due to the way they are classified and processed. The classifications used in traditional archaeology, focusing primarily on the type of raw material used to produce the artefact, have proven to be unsuitable.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bartosik, I., Martyniak, Ł. and Setkiewicz, P. 2017. Początki obozu Birkenau w świetle materiałów źródłowych. Oświęcim.

Bernbeck, R. 2018. An Emerging Archaeology of the Nazi Era. Annual Review of Anthropolgy 47: 361–367.

Blee, C. H. 1988. Archeological Investigations in Skagway, Alaska, Volume 2: The Moore Residences, Klondike Gold Rush National Historical Park. Denver. Denver Service Center, National Park Service, Denver, Colorado.

Burton, J. 1996. Three Farewells to Manzanar: the Archeology of Manzanar National Historic Site. Tucson, Arizona. Western Archeological and Conservation Center. Publications in Anthropology 67. doi:10.6067/XCV8DR2TCP

Carr, G. 2018. The Small Things of Life and Death: An Exploration of Value and Meaning in the Material Culture of Nazi Camps. International Journal of Historical Archaeology 22: 531–552.

Czech, D. 1992. Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz. Wydawnictwo Państwowego Muzeum w Oświęcimiu-Brzezince.

Dębiński, J. 2014. Komunistyczne obozy w Polsce pojałtańskiej. Studia Włocławskie 16: 60–78.

Duma, P. 2016. Archeologia w obliczu masowej produkcji przedmiotów na przykładzie byłego śmietniska w lesie rakowieckim we Wrocławiu. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 58: 227–246.

Foks, S. 2018. Archeologia w miejscu pamięci Auschwitz – odkrywanie materialnych świadectw historii. Memoria 11 (08/2018).

Foks, S., Lewicki, P., Mazurkiewicz, M. and Rolski, M. 2020. Opracowanie wyników badań archeologicznych przeprowadzonych w rejonie baraków 7 (nr inw b-124) oraz 8 (nr inw b-123) zlokalizowanych na odcinku BIb byłego KL Auschwitz II – Birkenau w latach 2015 – 2020. Typescript in the Archives of the Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcimiu.

Gilead, I., Haimi, Y. and Mazurek, W. 2009. Excavating Nazi Extermination Centres. Present Past 1: 10–39.

Grzegorczyk, A. 2014. Rzeczy zagłady. Chełmno nad Nerem.

Hausmair, B., Misterek, K. and Stern, J. 2021. Kategorisierung und Kategorien in der Archäologie der NS-Zeit. In Abar, A., D’Anna, M. B., Cyrus, G., Egbers, V., Huber, B., Kainert, C., Köhler, J., Ögüt, B., Rol, N., Russo, G., Schönicke, J. and Tourtet, F. (eds), Pearls, Politics and Pistachios: Essays in Anthropology and Memories on the Occasion of Susan Pollock’s 65th Birthday, 399–417. Heidelberg. Propylaeum.

Hirte, R. 2000. Offene Befunde - Ausgrabungen in Buchenwald: Zeitgeschichtliche Archäologie und Erinnerungskultur. Braunschweig. Hinz und Kunst Graph. Werkstatt und Verl.-GmbH.

Karski, K. 2019. KL Plaszow. Archeologia miejsca pamięci. Kraków.

Karski, K. 2020. Archeologia nadmiaru. Podsumowanie wyników badań archeologicznych KL Plaszow z lat 2016–2019. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 38: 41–68.

Kersting, T. and Müller, A. K. 2015. Orte der Zeitgeschichte in der Landesarchäologie Brandenburg. Geschichte von oben oder von unten?. Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit 28: 165–180.

Kielar, W. 1976. Anus Mundi. Kraków.

Kranz, T., Surdacka, A., Szymula, A. and Stein, M. 2018. Wydobyte z popiołów: przedmioty osobiste ofiar niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Lublin.

Levi, P. 2008. Czy to jest człowiek?. Kraków. Wydawnictwo Literackie.

Minta-Tworzowska, D. 2012. Klasyfikacja i typologia w archeologii. In S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot and A. Zalewska (eds), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, 409–428. Poznań.

Müller, A. K. 2017. A tough choice? Suggestions for dealing with finds from the contemporary past. Historische Archäologie 1: 1–14.

Myers, A. 2007. Portable Material Culture and Death Factory Auschwitz. Papers from the Institute of Archaeology 18: 57–69.

Myers, A. 2013. The Archaeology of Reform at a German Prisoner of War Camp in a Canadian National Park during the Second World war (1943–1945). Electronic document: http://works.bepress.com/adrianmyers/32/ Accessed: 10. Dec. 2022.

Schute, I. 2013a. De vuilstort van Kamp Westerbork, Gemeente Aa en Hunze. Een archeologisch onderzoek. RAAP-Rapport 2575. The Westerbork Archaeological Research Project Volume 2.

Schute, I. 2013b. Comparison of artefacts from Camp Westerbork and Sobibor Establishing Research Potential (campaign autumn 2013). Electronic document: http://sobibor.info.pl/wp-content/uploads/2014/02/Report-by-I.Schute-autumn-2013.pdf. Accessed: 14 Dec. 2014.

Schute, I. 2018. Collecting Artifacts on Holocaust Sites: A Critical Review of Archaeological Research in Ybenheer, Westerbork, and Sobibor. International Journal of Historical Archaeology 22: 593–613.

Strzelecka, I. 1995. Budowa, rozbudowa oraz rozwój obozu i jego filii. In T. Świebocka (ed.), Auschwitz 1940–1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu, t. 1 Założenie i organizacja obozu, 49–98. Oświęcim-Brzezinka.

Sturdy Colls, C. 2015. Holocaust Archaeologies. Approaches and Future Directions. New York.

Theune, C. 2010. Historical Archaeology in National Socialist Concentration Camps in Central Europe. Historische Archäologie 2: 1–14.

Theune, C. 2015. Archäologische Fundmassen und Massenfunde aus ehemaligen Konzentrationslager. Fundberichte aus Österreich, Tagungsband 2: 37–42.

Theune, C. 2018. A Shadow of War: Archaeological Approaches to Uncovering the Darker Sides of Conflict from the 20th Century. Leiden.

Wiśniewski, M. 2017. Selekcja zabytków „masowych” w badaniach archeologicznych – założenia i uwagi konserwatorskie do zagadnienia. Ochrona Zabytków 2: 155–174.

Downloads

Published

2023-12-31

How to Cite

Lewicki, P., & Mazurkiewicz, M. (2023). Classification and Significance of Material Culture from Archaeological Research of Section BIb of the Former KL Auschwitz II - Birkenau. Archaeologia Polona, 61, 201–218. https://doi.org/10.23858/APa61.2023.3542