Kontakt

Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn w Krakowie,
ul. Sławkowska 17,
31-016 Kraków

Główna osoba do kontaktu

Piotr Włodarczak
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Telefon +48 604 236 618

Wsparcie techniczne

IAE PAN