Sprawozdania Archeologiczne są recenzowanym polskim czasopismem archeologicznym, publikującym artykuły w języku angielskim, wydawanym od 1955 roku przez krakowski Ośrodek Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Publikowana w nich tematyka jest dedykowana miedzynarodowej społeczności archeologów oraz ludziom zainteresowanym problematyką prahistorii Starego i Nowego Świata.

Aktualny numer

Tom 73 Nr 2 (2021): Sprawozdania Archeologiczne
Opublikowane: 2021-12-22

Badania terenowe i materiały

Wyświetl wszystkie numery