Remarks on some symbolic graves of the Pomeranian culture = Uwagi o niektórych grobach symbolicznych kultury pomorskiej

Authors

  • Tadeusz Malinowski
  • Agnieszka Krzysiak

Keywords:

Early Iron Age, Hallstatt C period, Early and Middle La Tène period, Pomeranian culture, symbolic graves, cist and cloche burials

Abstract

This paper addresses issues raised by a paper published recently in this journal on the interpretation of symbolic graves in the Pomeranian culture, taking the opportunity to correct some inaccuracies presented there (Stepańczak et al. 2011). In particular, it shows that in some circumstances where small remains of human bone occur in graves they may be there by accident, without taking away from the symbolic character of such burial remains. In addition, two unpublished examples of graves with no evidence of burial are described

Downloads

Download data is not yet available.

References

Fudziński M. and Gładykowska-Rzeczycka J. J. 2000. Cmentarzysko ludności kultury pomorskiejw Rątach, gmina Somonino. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne
Fudziński M. and Rożnowski F. 1997. Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w Zaworach, gm. Chmielno. Studium archeologiczno-antropologiczne. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne
Fudziński P. and Cymek L. 2005. Cmentarzysko grupy wielkowiejskiej we Władysławowie-Chłapowie, pow. Puck. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne
Krzysiak A. 2003. Tymczasowe wyniki badań cmentarzyska ludności kultury pomorskiej w Dąbrównie, gmina Potęgowo, stanowisko nr 8. In M. Fudziński and H. Paner (eds.), Od epoki kamienia do okresu rzymskiego (= XIII Sesja Pomorzoznawcza 1). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 133–141
Krzysiak A. 2005. Wyniki badań stanowiska ludności kultury pomorskiej przeprowadzonych w Trzebiatkowej, gm. Tuchomie, stan. nr 3. In M. Fudziński and H. Paner (eds.), Od epoki kamienia do okresu rzymskiego (= XIV Sesja Pomorzoznawcza 1). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 267–277
Krzysiak A. 2005. Ze studiów nad chronologią fazy wielkowiejskiej na przykładzie cmentarzyska w Dąbrównie, gm. Potęgowo, stan. 8. In M. Fudziński and H. Paner (eds.), Aktualne problemy kultury pomorskiej. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 71–92
Krzysiak A. n.y.p. Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej. Trzebiatkowa, gmina Tuchomie województwo pomorskie. Lębork
Łoś J. 2005. Groby ludności kultury pomorskiej w Zakrzewskiej Osadzie i Tuszkowie, pow. sępoleński. In M. Fudziński and H. Paner (eds.), Od epoki kamienia do okresu rzymskiego (= XIV Sesja Pomorzoznawcza 1). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 317–326
Łuka L. J. 1968. Obrządek pogrzebowy u plemion kultury wschodniopomorskiej na Pomorzu Gdańskim. Część 1. Pomorania Antiqua 2, 33–73
Malinowski A. 1967. Wyniki badań przepalonych kości ludzkich z cmentarzyska z okresu lateńskiego w Zarębowie, pow. Aleksandrów Kujawski. Slavia Antiqua 14, 307–312
Malinowski T. 1969. Obrządek pogrzebowy ludności kultury pomorskiej. Wrocław: Ossolineum
Malinowski T. 1979. Katalog cmentarzysk ludności kultury pomorskiej 1. Słupsk: WSP
Malinowski T. 1981. Katalog cmentarzysk ludności kultury pomorskiej 2. Słupsk: WSP
Malinowski T. 1981. Katalog cmentarzysk ludności kultury pomorskiej 3. Słupsk: WSP
Malinowski T. in press Uwagi o pochówkach cząstkowych ludności kultury pomorskiej. In Księga pamiątkowa prof. Bogusława Gedigi. Wrocław
Muzolf B. and Lorkiewicz W. 2005. Cmentarzyska w Konstantynowie Ignacewie, st. 18 oraz Grabku, st. 11, woj. łódzkie, na tle cmentarzysk pomorsko-kloszowych z terenów Polski Środkowej. In M. Fudziński and H. Paner (eds.), Aktualne problemy kultury pomorskiej. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 183–222
Rożnowski F. 1979. Dorobek badań antropologicznych nad ludnością kultury pomorskiej Pomorza Zachodniego w ostatnim trzydziestoleciu (1945–1975). In T. Malinowski (ed.), Problemy kultury pomorskiej. Koszalin: Muzeum Okręgowe, 187–192
Siek M. 2005. Analiza materiałów z cmentarzyska kultury pomorskiej w Krzemienicy, powiat Mielec. In M. Fudziński and H. Paner (eds.), Aktualne problemy kultury pomorskiej. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 369–383
Sobczyk P. 2009. Cmentarzysko kloszowe w Stalmierzu, stan. 3 w powiecie lipnowskim na ziemi dobrzyńskiej. In M. Fudziński, H. Paner and S. Czopek (eds.), Nowe materiały kultury łużyckiej i pomorskiej z Pomorza. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 79–96
Stepańczak B., Dzięgielewski K., Łoś J. and Szostek K. 2011. Application of FTIR method to identify symbolic graves on the example of the Pomeranian culture face urn from Tuszkowo. Sprawozdania Archeologiczne 63, 135–148

Downloads

Published

2012-01-01

How to Cite

Malinowski, T., & Krzysiak, A. (2012). Remarks on some symbolic graves of the Pomeranian culture = Uwagi o niektórych grobach symbolicznych kultury pomorskiej. Sprawozdania Archeologiczne, 64, 431–439. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1164

Issue

Section

Articles