The perspective of physical space in a study of hoards from the late Bronze Age and the early Iron Age

Authors

  • Marcin Maciejewski

Keywords:

Bronze Age, early Iron Age, hoards, landscape archaeology, settlement network

Abstract

Hoards make one of the most mysterious categories of archaeological finds known from the Bronze Age and the early Iron Age. Doubts about their function should encourage researchers to use as wide information range as possible to understand the phenomenon. However, there are still few studies concerning their relationships with the settlement network or cultural landscape. The paper focuses on regularities in the location of deposits of bronze or iron artefacts, drawing on the results of research into metal deposits from the late (Lusatian) Bronze Age and the early Iron Age in the South Baltic Coastland and Lake Districts.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bartnicka M. 1985. Wyobrażenia przestrzeni i ich badanie. Etnografia Polska XXIX(2), 23–37.
Blajer W. 2001. Skarby przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach polskich. Kraków: Księgarnia Akademicka.
Bradley R. 1998. The Passage of Arms. An Archaeological Analysis of Prehistoric Hoard and Votive Deposits. Oxford — Oakville: Oxbow Books.
Brown R. 2006. Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Fontijn D.R. 2002. Sacrificial Landscapes. Cultural Biographies of Persons, Objects and ‘natural’ Places in the Bronze Age of the Southern Netherlands, C. 2300–600 BC. Leiden: University of Leiden.
Fudziński P and Fudziński M. 2010. Skarb przedmiotów brązowych z Redy-Rekowa stanowisko nr 19. Pomorania Antiqua 23, 209–214.
Hansen S., Neumann D. and Vachta T. (eds.) 2012. Hort und Raum. Aktuelle Forschungen zur bronzezeitlichen Deponierungen in Mitteleuropa (=Berlin Studies of the Ancient World 10). Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co.
-
Harding A.F. 2000. European societies in the Bronze Age. Cambridge: Cambridge University Press.
Jałowiecki B. and Szczepański M.S. 2006. Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Jankuhn H. 1983. Wprowadzenie do archeologii osadnictwa (= Biblioteka Muzealnictwa i Ohrony Zabytków. Series B, vol. 74). Warszawa: MKiSZ, Ośrodek Dokumentacji Zabytków.
Jędrzejczyk D. 2001. Wprowadzenie do geografii humanistycznej. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.
Kondracki J. 2009. Geografia regionalna Polski. Warszawa: PWN.
Maciejewski M. 2013. Depozyty przedmiotów metalowych w kontekście sieci osadniczej na Pobrzeżu i Pojezierzach Południowobałtyckich (późna epoka brązu — wczesna epoka żelaza) 1. Analiza. Poznań: Unpublished PhD thesis in AMU Library.
Maciejewski M. 2013. Depozyty przedmiotów metalowych w kontekście sieci osadniczej na Pobrzeżu i Pojezierzach Południowobałtyckich (późna epoka brązu — wczesna epoka żelaza) 2. Źródła. Poznań: Unpublished PhD thesis in AMU Library.
Maraszek R. 1998. Spätbronzezeitliche Hortfunde entlang der Oder. Bonn: Habelt.
Maraszek R. 2006. Spätbronzezeitkuche Hortfundlandschaften in atlantischer und nordischer Metalltradition (=Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologische Denkmalpflege Sachsen-Anhalt, Landesmuseum für Vorgeschichte 60). Halle: Landesmuseum für Vorgeschichte.
Mierzwiński A. 1994. Przemiany osadnicze społeczności kultury łużyckiej na Śląsku. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
Neustupný E. 1998. Structures and events: The theoretical basis of spatial archaeology. In E. Neustupný (eds.), Space in prehistoric Bohemia. Praha: Institute of Archaeology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 9–44.
Ogryzko-Wiewiórkowski H. 2003. Od proksemiki do socjometrii. In G. Nowak and S. Symotiuk (eds.), Przestrzeń we współczesnej nauce. Zamość: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, 171–178.
Rundkvist M. 2015. In the Landscape and Between Worlds. Bronze Age Deposition Sites Around Lakes Mälmaren and Hjälmaren in Sweden. Umeå: Department of Historical, Philosophical and Religious Studies, Umeå University.
Salaš M. 2005. Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na Moravě a ve Slezsku 1. Text. Brno: Moravské zemské muzeum.
Stevens F. 2008. Elemental Interplay: the Production, Circulation and Deposition of Bronze Age Metalwork in Britain and Ireland. World Archaeology 40(2), 238–252.
-
Woźny J. 1999. Wstęp do hermeneutyki przestrzeni. In S. Kukawka (eds.), Szkice prahistoryczne. Źródła — metody — interpretacje. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 43–64.
Woźny J. 2000. Symbolika przestrzeni miejsc grzebalnych w czasach ciałopalenia zwłok na ziemiach polskich. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy.
Ziółkowski S. 2005. Polish Archaeological Record. Archeologia Żywa. Special issue 2005, 21–27.
Żychlińska J. 2009. Skarb przedmiotów brązowych z miejscowości Stare Bielice (powiat Koszalin, województwo zachodniopomorskie). Acta Archaeologica Pomoranica 3(1), 37–54.

Downloads

Published

2015-01-01

How to Cite

Maciejewski, M. (2015). The perspective of physical space in a study of hoards from the late Bronze Age and the early Iron Age. Sprawozdania Archeologiczne, 67, 67–76. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1212

Issue

Section

Articles