Some remarks on flat graves of south-eastern group of Funnel Beakers Culture

Authors

  • Tomasz Oberc Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, Instytut Archeologii i Etnologii PAN

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA/72.2020.1.006

Keywords:

SE group of Funnel Beaker Culture, Funnel Beaker Culture, cemeteries, funerary practises, flat graves

Abstract

So called flat graves of south-eastern group of Funnel Beaker Culture (FBC SE) is a phenomenon underrepresented in archaeological studies of the Eneolithic. Researchers’ focus on “the megalithic idea” in recent decades left other forms of burial largely unexplored. In fact, it seems, that even 70% of graves of FBC SE could be described as latter group. In this study, some comment on localisation within cemeteries, constructions and orientation of graves will be provided, based on sample collected from previously published studies from most of known geographical range of FBC SE. As it will be shown, a problem of flat graves is a complex problem which should be  thought on in context of whole FBC SE funerary practices.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Balcer B. 1968. Stanowiska Pieczyska (Zbrza Wielka) w Zawichoście-Podgórzu, pow. Sandomierz w świetle pierwszych wykopalisk. Wiadomości Archeologiczne 32(3-4), 290-375.

Balcer B. 1967. Odkrycie szkieletu ludzkiego w jamie 16, w obrębie osady kultury pucharów lejkowatych w Zawichoście, pow. Sandomierz. Rocznik Muzealny [Ostrowiec Świętokrzyski] 4, 29-33.

Bargieł B., Florek M. 2005. Wyniki badań wykopaliskowych w latach 2001-2003 na cmentarzysku kultury pucharów lejkowatych w Pawłowie, stan. 3, pow. Sandomierz. Archeologia Polski Środkowowschodniej 7, 20-32.

Bargieł B., Florek M. 2006a. Cmentarzysko ludności kultury pucharów lejkowatych na stanowisko 1 w Malicach Kościelnych, pow. Opatów. In J. Libera and K. Tunia (eds), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin, Kraków: Instytut Archeologii UMCS, Instytut Archeologii i Etnologii PAN O/Kraków, 361-384.

Bargieł B., Florek M. 2006b. Cmentarzysko w Pawłowie, pow. Sandomierz na tle innych podobnych stanowisk kultury pucharów lejkowatych. In J. Libera and K. Tunia (eds), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin, Kraków: Instytut Archeologii UMCS, Instytut Archeologii i Etnologii PAN O/Kraków, 385-400.

Bronk Ramsey, C. 2009. Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon 51(1), 337-360.

Burchard B. 1977. Wyniki badań wykopaliskowych na osadzie kultury pucharów lejkowatych na stan. 1 w Niedźwiedziu, gm. Słomniki, woj. Kraków, w latach 1965-1973. Sprawozdania Archeologiczne 29, 59-81.

Burchard B. 1998. Badania grobowców typu megalitycznego w Zagaju Stradowskim w południowej Polsce. Sprawozdania Archeologiczne 50, 149-156.

Burchard B. 2006. Grobowce typu megelitycznego w Zagaju Stradowskim, pow. Kazimierza Wielka. In J. Libera and K. Tunia (eds), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin, Kraków: Instytut Archeologii UMCS, Instytut Archeologii i Etnologii PAN O/Kraków, 301-306.

Chmielewski T. 2015. Cmentarzysko. Aranżacja przestrzeni grzebalnej i obrządek pogrzebowy. In T. Chmielewski, E. Mitrus (eds) Pilszczyn, site 9. Eneolithic settlement complex in the Lublin region. Pękowice/Wrocław: Profil-Archeo, 135-164.

Florek M. 2006a. Cmentarzyska z grobami „niemegalitycznymi” i pochówki w jamach gospodarczych w obrębie osad w grupie południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych (na zachód od Wisły). In J. Libera and K. Tunia (eds), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin, Kraków: Instytut Archeologii UMCS, Instytut Archeologii i Etnologii PAN O/Kraków, 407-418.

Florek M. 2006b. Pochówek w jamie gospodarczej z osady ludności kultury pucharów lejkowatych w Gorzyczanch, pow. Sandomierz, woj. Świętokrzyskie, stanowisko 7. Archeologia Polski Środkowowschodniej 8, 15-21.

Florek M. 2008. Cmentarzyska kultury pucharów lejkowatych na Wyżynie Sandomierskiej. Historia i stan badań. Wiadomości Archeologiczne 60, 98-123.

Kempisty E. 1965. Grób kultury pucharów lejkowatych w Kamieniu Łukawskim, pow. Sandomierz. Wiadomości Archeologiczne 31(2-3), 159-162.

Kempisty A. 1970. Badania nad starożytnymi kopcami małopolskimi w latach 1963-1968. Sprawozdania Archeologiczne 22, 67-90.

Kowalewska-Marszałek H., Duday H., Pyżuk M. 2006. Kichary Nowe: „megalityczne” konstrukcje grobowe w świetle badań archeologicznych i antropologicznych. In J. Libera and K. Tunia (eds), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin, Kraków: Instytut Archeologii UMCS, Instytut Archeologii i Etnologii PAN O/Kraków, 341-360.

Kozak-Zychamn W., Winiarczyk J. 2016. Wthe burials of children in the Funnel Beaker and Globular Amphora Cultures in the Lublin region. Sprawozdania Archeologiczne 68, 107-120

Król D. 2015. Cmentarzyska z grobowcami bezkomorowymi: grupa wschodnia i południowo-wschodnia kultury pucharów lejkowatych zróżnicowanie, datowanie i geneza. Unpublished manuscript of Ph.D thesis, Univesrsity of Rzeszów.

Król D., Rogoziński J., Rybicka M. 2014a. Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych w Skołoszowie, stan. 7, woj. podkarpackie In M. Rybicka (ed.) Wschodnie pogranicze grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych, Rzeszów: Oficyna Wydawnicza „Zimowit”, 13-38.

Król D., Rybicka M., Rogoziński J., Sznajdrowska A. 2014b. Obrządek pogrzebowy kultury pucharów lejkowatych w grupie południowo-wschodniej na przykładzie stanowisk w Skołoszowie 7 i Szczytnej 6. In Д. Козак (ed.) Наукові Студії Випуск 7 Культові та поховальні пам’ятки у Вісло-Дніпровському регіоні: проблеми інтерпретації. Львів – Винники: Видавництво «Апріорі», 62-78.

Milisauskas S., Kruk J., Pipes M.-L., Haduch E. 2016. Neolithic Human Burial Practices. The interpretation of funerary behaviours at Bronocice, Poland. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN O/Kraków.

Reimer, P., Bard, E., Bayliss, A., Beck, J., Blackwell, P., Ramsey, C., . . . Van der Plicht, J. 2013. IntCal13 and Marine13 Radiocarbon Age Calibration Curves 0–50,000 Years cal BP. Radiocarbon 55(4), 1869-1887. doi:10.2458/azu_js_rc.55.16947

Reyman T. 1936. Groby z wczesnej epoki brązowej w Goszycach, w pow. miechowskim. Przegląd Archeologiczny 5, 101-103.

Tunia K. 2006 „Temenos” kultury pucharów lejkowatych w Słonowicach, pow. Kazimierza Wielka. Badania w 1979-2002. Trzecie Sprawozdanie. In J. Libera and K. Tunia (eds.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin, Kraków: Instytut Archeologii UMCS, Instytut Archeologii i Etnologii PAN O/Kraków, 335-340.

Uzarowiczowa A. 1966. Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych w Klementowicach, pow. Puławy. Wiadomości Archeologiczne 32(1-2), 156-167.

Uzarowiczowa A. 1970. Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych na stanowisku XIV w Klementowicach, pow. Puławy. Wiadomości Archeologiczne 35(4), 492-513.

Włodarczak P. 2008. Absolute chronology of the burrow in Kolosy. Sprawozdania Archeologiczne 60, 151-168.

Włodarczak P. 2013. Projekt badań chronologii absolutnej eneolitu i początków epoki brązu w Małopolsce. In I. Cheban, M. Soják (eds) Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2010: zborník referátov z 26. pracovného stretnutia bádateľov pre výskum neolitu a eneolitu Čiech, Moravy a Slovenska : Vršatské Podhradie, 27.-30.9.2010. Nitra: Archeologický ústav SAV, 373-387.

Zastawny A., Włodarczak P., Grabowska. B. 2011. Osada kultury pucharów lejkowatych na st. 5 w Modlnicy, pow. Krakowski. In J. Kruk, A. Zastawny (eds) Modlnica, st. 5, Od środkowego neolitu do wczesnej epoki brązu. Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad, 231-290.

Downloads

Published

2020-04-18

How to Cite

Oberc, T. (2020). Some remarks on flat graves of south-eastern group of Funnel Beakers Culture. Sprawozdania Archeologiczne, 72(1), 115–146. https://doi.org/10.23858/SA/72.2020.1.006