Archaeological discoveries linked to the “first generation” of the Avar conquerors living east of the Tisa during the 6th-7th centuries. The grave cluster in Nădlac - Site 1M.

Autor

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA/72.2020.2.1864

Słowa kluczowe:

graves, funerary ritual, 14C analysis, Early Avar Period, Lower Mureș

Abstrakt

Four graves were excavated on site 1M at Nădlac. They could be dated to the the second part of the 6th century and the first part of the 7th century AD. Based on the 14C analysis, grave 86 can most probably be dated between 532 and 609 AD. This result indicates that the woman inhumed in the grave, aged 40-55 years, was very probably an immigrant who came from the East. The funerary rituals documented on site 1M in Nădlac can fit within the repertory of the regional environment characteristic of the area east of the Tisa in the the 6th and 7th centuries. Certain aspects of the ritual, however, like the burial of an entire calf in grave 86, draw attention to the danger of generalizations.
In addition, we have attempted to perform a brief analysis of various aspects of the development of the different concepts related to the nomadic lifestyle of the analyzed populations.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

ADAM 2002. Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. 1-2. In J. Szentpéteri (ed.), Varia Archaeologica Hungarica 13. Budapest: Publicationes Instituti Archaeologici Academiae Scientiarum Hungaricae.

Andreica Szilagyi L. and Peter S. 2020. Analiza antropologică a scheletelor descoperite la Nădlac – situl 1M. Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 71, in print.

Artamonov M. I. 1962. Istoriya khazar. Leningrad: Izd-vo Gos. Ermitazha.

Balogh Cs. 2014. Az avar kori gúlacsüngős fülbevalók. Kuny Domokos Múzeum Közleményei 20, 91-158.

Balogh Cs. 2016. Karpat Havzasi’nda bir Avar yay Ustasinin Mezar Kalintilari Eski Türklerde Bileşik (Kompozit) yay Yapimina Ýlişkin Arkeolojik Bulgular. Art-Sanat Dergisi 6, 109-120.

Bálint Cs. 1995. Kelet, a korai avarok és Bizánc kapcsolatai (= Magyar Őstörténeti Könyvtár 8). Szeged: Balassi Kiadó.

Bálint Cs. 2007. On „Orient-preference” in archaeological research on the Avars, proto-Bulgarians and conquering Hungarians. In J. Henning (ed.), Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium (= Millenium-Studies 5/1). Berlin, New York: Walter de Gruyter, 545-567.

Benedek A. and Marcsik A. 2017. Kora avar kori temetőrészlet Kövegyről. Új temetkezési szokások a Tisza – Körös – Maros mentén a kora avar korból. In Sz. T. Gábor and P. Czukor (eds), Úton a kulturák földjén. Az M43-as autópálya-országhatár közötti szakasz régészeti feltárásai és a hozzá kapcsolódó vizsgálatok. Szeged: Móra Ferenc Múzeum, 369-442.

Botalov S. G. 2015. Late-Hun and Early-Turk Period of V-VIII Centuries in Ural-Kazakh Steppes. Journal of Eurasian Studies 7/4, 8-16.

Bóna I. 1990. Beiträge zum asiatischen Ursprung der awarenzeitlichen partiellen Pferdebestattungen. Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve 15, 113-124.

Csallány D. 1934. A Szentes-lapistói népvándorláskori sírlelet. Dolgozatok a M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből 9-10, 206-214.

Csallány D. 1939. Kora-avarkori sírleletek. Folia Archaelogica 1-2, 121-180.

Csallány D. 1940. Kora-avarkori edények Magyarországon. Dolgozatok a M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből 16, 118-144.

Csallány D. 1943. A Deszk D számú temető avar sírjai. Archaelogiai Értesítő 56, 160-173.

Csallány D. 1961. Archäologische Denkmäler der Gepiden im Mitteldonaubecken (454-658 u. Z.) (= Archaelogia Hungarica 38). Budapest: Ungarischen Akademie der Wissenschaften.

Csallány D. 1968. Neue Ergebnisse der awarenzeitlichen Forschungen in Ostungarn. Študijné zvesti. Archeologický ústav SAV 16, 59-70.

Csallány D. 1969-1971: Avar kori páncélok a Kárpát-medencében. A Jósa András Múzeum Évkönyve 12-14, 7-44.

Dömötör L. 1901. Újabb lemezsajtoló présminták Fönlakról. Archaelogiai Értesítő 21, 62-66.

Dörner E. 1960. Mormînt din epocă avară la Sînpetru German. Studii şi Cercetări de Istorie Veche 11, 423-433.

Dörner E. 1970. Cercetări şi săpături arheologice în judeţul Arad. Materiale şi Cercetări Arheologice 9, 445-465.

Dumitraşcu V. 2020. Analiza arheozoologică a ofrandelor dintr-un mormânt din perioada avară timpurie de la Nădlac – Situl 1m (jud. Arad). Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 71, in print.

Frank T. 1987. Anthropology and Politics. Craniology and Racism in the Austro-Hungarian Monarchy. Hungarian Studies 3/1-2, 171-188.

Friedmann L. M. 1999. The Horizontal Society. New Haven: Yale University Press.

Gáll E. 2017. At the Periphery of the Avar Core Region: 6th-8th Century Burial Sites near Nădlac (The Pecica–Nădlac Motorway Rescue Excavations) (= Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum 13). Paris and Budapest: L’Harmattan.

Gáll E. and Romát S. 2016. Observations on the Present Stage of the Archaeological Research of the Avar Period in the Banat. A Few Observations on the Development of Settlement Area in this Region and some Early Medieval Cultural-Sociological Phenomena. In Á. Bollók, G. Csiky and T. Vida (eds), Archäologische und historische Studien. Festschrift für Csanád Bálint zum 70. Geburtstag/BETWEEN BYZANTIUM AND THE STEPPE. Archaeological and Historical Studies in Honour of Csanád Bálint on the Occasion of His 70th Birthday. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 433-468.

Gulyás B. 2015. Újabb adatok a kora avar kori Tiszántúl kelet-európai kapcsolataihoz. In A. Türk (ed.), Hadak Útján XXIV. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája Esztergom, 2014. november 4-6/Conference of Young Scholars on the Migration Period November 4-6, 2014, Esztergom. 1 (= Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia/Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 3/1). Budapest, Esztergom: Archaeolingua, 499-512.

Gulyás S., Balogh Cs., Marcsik A. and Sümegi P. 2018. Simple calibration versus Bayesian modeling of archaeostatigraphically controlled 14C ages in an Early Avar Age cemetery from SE Hungary: results, advantages, pitfalls. Radiocarbon 60(5), 1335-1346.

Hampel J. 1900. A fönlaki koraközepkori préselőmintákról. Archaelogiai Értesítő 20, 117-123.

Hampel J. 1905. Alterthümer des frühen Mittelalters in Ungarn, Vol. I-III. Braunschweig: Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn.

Harmatta J. 1954. Beszámoló Fettich Nándor „Régészeti tanulmányok a késői hun fémművesség történetéhez” c. könyvének megvitatásáról. Archaelogiai Értesítő 81, 204-206.

Kalmár J. 1943. Népvándorláskori akasztóhorgok és veretek. Archaelogiai Értesítő 56, 149-159.

Kisléghi Nagy Gy. 1911: Torontál megye őstörténete. In S. Borovszky (ed.), Torontál vármegye. Magyarország vármegyéi. Budapest: Országos Monográfia Társaság, 304-328.

Kisléghi Nagy Gy. 2010. Archaelógiai Napló. Szeged, Temesvár: Móra Ferenc Múzeum kiadója.

Kiss A. 1962. Az avarkori lovastemetkezés szokásának vizsgálata. Pécs: A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 153-162.

Kürti B. 1996. Régészeti párhuzamok a kárpát-medencei avar kori fülkesírok (Stollengräber) keleti eredetéhez. Tisicum 9, 125-135.

Komar A. V. 2006. Pereshchepinskij kompleks v kontekste osnovnykh problem istorii i kultury kochevnikov Vostochnoj Evropy VII-nach. VIII. v. In: Stepi Evropy v epokhu srednevekovia. Tom 5. Khazarskoe vremja. Sbornik nauchnyh rabot. Donetsk: DonNU, 7-244.

Komar A. V., Kubyshev A. I. and Orlov R. S. 2006. Pogrebeniia kochevnikov VI-VII vv. iz severo-zapadnogo Priazovia. In: Stepi Evropy v epokhu srednevekovia. Tom 5. Khazarskoe vremja. Sbornik nauchnyh rabot. Donetsk: DonNU, 245-374.

Langó P. 2005: Archaeological research on the conquering Hungarians: A review. In B. G. Mende (ed.), Research on the prehistory of the Hungarians: A review (= Varia Archaeologica Hungarica 18). Budapest, 175-340.

Lőrinczy G. 1987-1989. Megjegyzések a kora avar kori temetkezési szokásokhoz. A tájolás. A Jósa András Múzeum Évkönyve 30-32, 161-171.

Lőrinczy G. 1994. Megjegyzések a kora avarkori temetkezési szokásokhoz (A fülkesíros temetkezés). In: G. Lőrinczy (ed.), A kőkortól a középkorig. Tanulmányok Trogmayer Ottó 60. születésnapjára. Szeged: Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, 311-335.

Lőrinczy G. 1998. Kelet-európai steppei népesség a 6-7. századi Kárpát-medencében. Régészeti adatok a Tiszántúl kora avar kori betelepüléséhez. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – SA 4, 343-372.

Lőrinczy G. 2016. A tiszántúli VI–VII. századi sírok és temetôk sajátosságai. A kora avar kori népesség továbbélése a VII–IX. században a Körös–Tisza–Maros-közén. A Jósa András Múzeum Évkönyve 58, 2016, 155-176.

Lőrinczy G. 2020. A szegvár-oromdűlői 6-7. századi temető (= Studia ad Archaeologiam Pazma-niensia 14/Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 8). Budapest and Szeged: Martin Opitz Kiadó 2020.

Malešević S. 2004. The Sociology of Ethnicity. London, Thousand Oak and New Delhi: SAGE Publications.

Mărginean F. 2017. O aşezare din perioada avară târzie şi urme de locuire din vremea arpadienilor la Mureşul de Jos. Descoperirile arheologice de la Pecica ”Est/Smart Diesel”, jud. Arad. In F. Mărginean, I. Stanciu and D. Băcueţ-Crişan (eds), Locuirea medievală timpurie din Transilvania şi vecinătăţi (= Orbis Mediaevalis 1). Cluj-Napoca: Mega, 141-184.

Mărginean F. and Băcueţ D. 2015. Archaeological discoveries in the dark millennium at Felnac – Complexul Zootehnic (Arad county). Ziridava Studia Archaeologica 29, 215-226.

Medeleţ F. 1998. O descoperire de factură avară la Sânnicolau Mare (jud. Timiş). Analele Banatului Serie Nouă 6, 307-316.

Móra F. 1932. Néprajzi vonatkozások szegedvidéki népvandorláskori és korai magyar leletekben. Ethnographia 48, 54-68.

Niţu C. 2014. Cosmopolitismul. Către o nouă paradigmă în teoria politică. Iaşi: Adenium.

Orlov R. S. 1985. Kultura kochevnikov IV-VIII vv. In: Etnokulturnaya karta territorii Ukrainskoy SSR v I. tys. n. e. Kiev: Naukova dumka, 98-105.

Pohl W. 2003. A Non-Roman Empire in Central Europe: the Avars. In: H-W. Goetz, J. Jarnut and W. Pohl (eds), Regna and Gentes. The Relationship between Late Antique and Early Medieval peoples and kingdoms in the transformation of the Roman World. Leiden, Boston: Brill, 571-596.

Posea G. 1997. Câmpia de vest a României (Câmpia Banato‑Crişană). Bucureşti: Editura Fundatiei „România de Mâine”.

Sahlins M. D. 1963. Poor man, rich man, big-man, chief: political types in Melanesia and Polynesia. Comparative Studies in Society and History 5, 283-303.

Somfai-Kara D. 2017. Modern török nyelvű etnoszok kialakulása Közép- és Belső-Ázsiában. In B. Sudár (ed.), DENTUMOGER I. Tanulmányok a korai magyar történelemről (= MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport Források és tanulmányok 2). Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 343-355.

Somogyi P. 1987. Typologie, Chronologie und Herkunft der Maskenbeschläge. Zu den archäologischen Hinterlassenschaften osteuropäischer Reiterhirten aus der pontischen Steppe im 6. Jahrhundert. Archaeologia Austriaca 71, 121-154.

Török Gy. 1973. VII. századi sírok Kerepesről. Folia Archaelogica 24, 113-134.

Opublikowane

2020-12-16

Jak cytować

Gáll, E., & Mărginean, F. (2020). Archaeological discoveries linked to the “first generation” of the Avar conquerors living east of the Tisa during the 6th-7th centuries. The grave cluster in Nădlac - Site 1M. Sprawozdania Archeologiczne, 72(2). https://doi.org/10.23858/SA/72.2020.2.1864

Numer

Dział

Badania terenowe i materiały