Vegetation on the Wawel Hill, Cracow (Poland) in the early Middle Ages based on the fragmentary pollen record. Archaeological research excavation in the basement of building No. 9

Authors

  • Dorota Nalepka W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences https://orcid.org/0000-0002-5624-3488
  • Andrzej Kukliński Wawel Royal Castle
  • Adam Walanus Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH
  • Katarzyna Cywa W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences https://orcid.org/0000-0003-0414-0927

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA/73.2021.2.2020

Keywords:

palynology, anthracology, archaeology, early Middle Ages

Abstract

Palynological research was carried out on layers archaeologically dated to the early Middle Ages in the basement of the former Austrian hospital at Wawel. The interpretation was based on the sparse number of sporomorphs presented in the samples, not on the percentages.
At the end of the first millennium, on the Wawel Hill and in its vicinity, an open landscape developed with a mosaic of plant communities, including ruderal ones, fields, pastures, and meadows, as well as bushes and forests. Sporomorphs reached the analysed area partially naturally, with pollen rain from plants growing at sites in the Wawel Castle itself and from the immediate or further surroundings of the Wawel Hill. Some sporomorphs reached the examined layers because of human activity: partly accidentally during normal life activities, and partly with material goods brought to Wawel for utility purposes. The interpretation is consistent with the results of palaeobotanical studies from other analysed sites in Wawel (Wasylikowa et al. 2006; Nalepka 2009).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Berglund B. E. and Ralska-Jasiewiczowa M. 1986. Pollen analysis and pollen diagrams. In B. E. Berglund and M. Ralska-Jasiewiczowa (eds), Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology. Chichester, New York: J. Wiley & Sons, 455-484.

Beug H. J. 2004. Leitfaden der Pollenbestimmung für Mitteleuropa und angrenzende Gebiete. München: Verlag Dr. Friedrich Pfeil.

Faegri K., Kaland P. E. and Krzywinski K. 1989. Textbook of pollen analysis. IV Edition. Chichester-Singapore: Wiley & Sons Ltd.

Goslar T. 2019. Raport z wykonania datowania C-14 w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym, nr pracy 14908/19. Archive ZKnW. Kraków.

Gwizdałówna J. 1995. Zieleń Wzgórza Wawelskiego. Przemiany dziejowe. Część 1. Gród i zamek obronny, 9-18 wiek (summary: Greenery of the Wawel Hill. Historical transformation 1. Garden and fortified castle, 9th-18th cent.). Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, 27, 21-34.

Kukliński A. 2016. Wczesnośredniowieczna stratygrafia kulturowa w południowo-zachodniej części wzgórza wawelskiego. Acta Archaeologica Waweliana 5.

Kukliński A. in print. Ślady wczesnośredniowiecznego osadnictwa z okresu pomiędzy 2. połową wieku VIII a wiekiem XIII w południowo-zachodniej części wzgórza wawelskiego – wyniki badań archeologicznych w wykopie 1/17, rejon IX w piwnicach budynku dawnego szpitala austriackiego, w bliskim sąsiedztwie krawędzi wzgórza. Acta Archaeologica Waweliana 6.

Latałowa M., Ralska-Jasiewiczowa M., Miotk-Szpiganowicz G., Zachowicz J. and Nalepka D. 2004. Fagus sylvatica L. Beech. In M. Ralska-Jasiewiczowa, M. Latałowa, K. Wasylikowa, K. Tobolski, E. Madeyska, H. E. Wright and C. Turner (eds), Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. Kraków: W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences, 95-104.

Makohonienko M. 2014. Środowisko przyrodnicze i gospodarka w otoczeniu średnioweicznego grodu w Łęczycy w świetle analizy palinologicznej. In R. Grygiel and T. Jurek (eds), Początki Łęczycy. Łódź: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, 95-189.

Makohonienko M. and Nalepka D. 2007. Palinologia w badaniach stanowisk archeologicznych w Polsce. Palynological studies of archaeological sites in Poland. In M. Makohonienko, D. Makowiecka and Z. Kurnatowska (eds), Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą w Polsce (= Środowisko – człowiek – cywilizacja 1). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 189-208.

Moore P. D., Collinsson M, and Webb J. A. 1991. Pollen Analysis. 2nd Edition. Oxford: Blackwell Scientific Publications.

Nalepka D. 1999. Analiza pyłkowa kopalnych i współczesnych poziomów glebowych – problemy metodyczne. Roczniki Gleboznawcze 50, 135-153.

Nalepka D. 2009. Are sporomorphs collected from the Wawel renaissance Gardens indicative of herbs cultivated by Queen Bona Sforza (1494-1557)? Acta Palaeobotanica 49, 353-364.

Nalepka D. and Walanus A. 2003. Data processing in pollen analysis. Acta Palaeobotanica 43, 125-134.

Okuniewska-Nowaczyk I., Milecka K., Makohonienko M., Harmata K., Madeja J. and Nalepka D. 2004. Secale cereale L. – Rye. In M. Ralska-Jasiewiczowa, M. Latałowa, K. Wasylikowa, K. Tobolski, E. Madeyska, H. E. Wright and C. Turner (eds), Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. Kraków: W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences, 347-353.

Reimer P. J., Bard E., Bayliss A., Beck J. W., Blackwell P. G., Ramsey C. B., Buck C. E, Cheng H., Edwards R. L., Friedrich M., Grootes P. M., Guilderson T. P., Haflidason H., Hajdas I., Hatté C., Heaton T. J., Hoffmann D. L., Hogg A. G., Hughen K. A., Kaiser K. F., Kromer B., Manning S. W., Niu M., Reimer R. W., Richards D. A., Scott E. M., Southon J. R., Staff R. A., Turney C. S. M. and Plicht J. van der 2013. IntCal13 and Marine13 Radiocarbon Age Calibration Curves 0-50,000 Years cal BP. Radiocarbon 55, 1869-1887.

Stockmarr J. 1971. Tablets with spores used in absolute pollen analysis. Pollen et Spores 13, 615-621.

Wasylikowa K. 1978a. Early and Late Medieval plant remains from Wawel Hill in Cracow (9-10th to 15th century A.D.). Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft 91, 107-120.

Wasylikowa K. 1978b. Plant remains from Early and Late Medieval time found on the Wawel hill in Cracow. Acta Palaeobotanica 29, 115-200.

Wasylikowa K. 1991. Roślinność wzgórza wawelskiego we wczesnym i późnym średniowieczu na podstawie badań paleobotanicznych. Studia do Dziejów Wawelu 5, 93-131.

Wasylikowa K., Tomczyńska Z. and Nalepka D. 2006. Szczątki roślinne z warstw wczesnośredniowiecznych z rejonu IX na Wawelu. Acta Archaeologica Waweliana 3, 135-143.

Downloads

Published

2020-06-15

How to Cite

Nalepka, D., Kukliński, A., Walanus, A., & Cywa, K. (2020). Vegetation on the Wawel Hill, Cracow (Poland) in the early Middle Ages based on the fragmentary pollen record. Archaeological research excavation in the basement of building No. 9. Sprawozdania Archeologiczne, 73(2). https://doi.org/10.23858/SA/73.2021.2.2020

Issue

Section

Field Survey and Materials