Regional strategy: settlement structure and economic possibilities of the Przeworsk culture in the Niemcza - Strzelin Hills area

Authors

  • Anna Chmielowska Instytut Archeologii Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA71.2019.004

Keywords:

Przeworsk Culture, prehistoric land-use, settlement strategy, GIS, landscape

Abstract

The Niemcza – Strzelin Hills area was settled by Przeworsk Culture groups uninterruptedly since they first appeared in Lower Silesia in the 2nd century BC until the collapse of this society in the second half of the 5th century AD. The discussed region is a part of the larger Przeworsk settlement grouping known as the Bystrzyca – Oława area. The main goal of this work is to illustrate the network of sites, and to determine the settlement strategies employed here over the course of the development of the Przeworsk Culture. GIS methods are applied in this work in order to investigate the relationship between settlement structure and economic potential of this region.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bakels C. 1997. The beginning of manuring in western Europe. Antiquity 71, 442-445.

Bakels C. 2009. The Western European Loess Belt. Agrarian History, 5300 BC – AD 1000. New York Inc.: Springer-Verlag.

Bell M. 1992. The prehistory of soil erosion. In M. Bell and J. Boardmann (eds.), Past and Present Soil Erosion. Oxford: Oxbow Books, 21-35.

Bohr M. 2014. Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie w starożytności – europejskie dziedzictwo w “pofalowanej” krainie. In R. Tarka, B. Jawecki and K. Moskwa (eds.), Walory przyrodnicze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. 2. Strzelin: Stowarzyszenie Geopark Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie, 7-19.

Dreslerová D., Kočár P., Chuman T., Šefrna L. and Poništiak Å. 2013. Variety in cereal production in the Late Bronze and Early Iron Ages in relation to environmental conditions. Journal of Archaeological Science 40(4), 1988–2000.

Dreslerová D., Kočár P., Chuman T. and Pokorná A. 2017. Cultivation with deliberation: cereals and their growing conditions in prehistory. Vegetation History and Archaeobotany 26(5), 513-526.

Godłowski K. 1985. Przemiany kulturowe i osadnicze w południowej i środkowej Polsce w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kondracki J. 2009. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lemkowska B. 2012. http://www.uwm.edu.pl/gleba/AK_BL_dyd/mapy%20gleb%20rol.pdf

Lemkowska B. 2012a. http://www.uwm.edu.pl/gleba/AK_BL_dyd/mapy%20gleb-rol%202'.pdf

Lisowska E. 2017. Skały Wzgórz Strzelińskich w dawnej gospodarce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Michalik R. 2002. Gold in serpentinite weathered residua in Lower Silesia. PTM Prace Specjalne 18, 129-133.

Migoń P. 2014. Rzeźba Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich na tle Przedgórza Sudeckiego – specyfika i znaczenie dla rozwoju geoturystyki. In R. Tarka, B. Jawecki and K. Moskwa (eds.), Walory przyrodnicze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. 2. Strzelin: Stowarzyszenie Geopark Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie, 60-71.

Migoń P. 2014a. http://geopark.org.pl/Geologia/Opis%20geomorfologiczny.pdf

Nowothnig W. 1939. Germanische Ackergaräte in Schlesien. Altschlesien 8, 93-103.

Oberc-Dziedzic T. and Madej S. 2014. Geologia zachodniej części geoparku Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. In R. Tarka, B. Jawecki and K. Moskwa (eds.), Walory przyrodnicze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. 2. Strzelin: Stowarzyszenie Geopark Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie, 71-81.

Pazda S. 1980. Studia nad rozwojem i zróżnicowaniem lokalnym kultury przeworskiej na Dolnym Śląsku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pazda S. and Sachanbiński M. 1991. Problem eksploatacji, użytkowania i dystrybucji łupków kwarcytowych (kwarcowo-serycytowych) z rejonu Wzgórz Strzelińskich jako surowca do sporządzania osełek na Śląsku w starożytności. Studia Archeologiczne 20, 47-73.

Sachanbiński M. 2014. Minerały Masywu Szklar. In R. Tarka, B. Jawecki and K. Moskwa (eds.), Walory przyrodnicze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. 2. Strzelin: Stowarzyszenie Geopark Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie, 89-105.

Sachanbiński M. and Łazarienkow W. G. 1994. Platynowce i złoto w masywie Szklar. Przegląd Geologiczny 42, 933-934.

Stuczyński T., Jadczyszyn J., Gawrysiak L., Kozyra J., Kopiński J., Zawadzka B. and Budzyńska K. 2004. Charakterystyka środowiska geograficznego powiatów i regionów funkcjonalnych obszarów wiejskich Dolnego Śląska. Część C. Charakterystyka geograficzna powiatów i regionów. Puławy: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Wheatley D. and Gillings M. 2002. Spatial Technology and Archaeology: The Archaeological Applications of GIS. London and New York: CRC Press.

Żygadło L. 2011. Rozwój technik uprawy ziemi u schyłku starożytności. In G. Domański (ed.), Nadodrze w starożytności. Zielona Góra: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 171-185.

Downloads

Published

2019-12-27

How to Cite

Chmielowska , A. (2019). Regional strategy: settlement structure and economic possibilities of the Przeworsk culture in the Niemcza - Strzelin Hills area . Sprawozdania Archeologiczne, 71, 89–123. https://doi.org/10.23858/SA71.2019.004

Issue

Section

Articles