Revisiting the Neolithic chronology of the Dnieper steppe region with consideration of a reservoir effect for human skeletal material

Autor

  • Nadezhda Kotova Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA70.2018.003

Słowa kluczowe:

Neolithic cemeteries, the Surskoy culture, the Azov-Dnieper culture, Dnieper rapids, radiocarbon chronology, reservoir effect for human bones

Abstrakt

The comparison of the radiocarbon dates for human and animal bones from the Neolithic cemeteries of the Dnieper region makes it necessary to determine an age of sites only with using of the animal bones. This fact has made significant corrections of the dating of the Neolithic cultures in the steppe Ukraine at the second part of the 6th –first part of the 5th millennia calBC. The revision of the chronological position of some Surskoy culture cemeteries (Vovnigi 3, Vovnigi 1, the first stage of Vilnyanka, the first and second stages of Yasinovatka 1) have defined their chronology  more precisely than earlier (about 5350-4950 calBC) and the latest sites of the Surskoy culture have to be dated about 4900-4800 calBC. According the correction, the period 1b of the Azov-Dnieper culture is dated at about 5750-4900 calBC. The second period of the Azov-Dnieper culture should be dated around 4900-4700 calBC.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bodyanskiy A. V. 1959. Neolitichniy mogilnik bilya Nenasitietskogo poroga. Arkheologiya 5, 163–172.

Bodyanskiy A. V. and Kotova N. S. 1994. Vovnigskiy 2 pozdneneoliticheskiy mogilnik. In Arkheologichni pamyatki ta istoriya starodavnogo peselennya Ukrainy 1. Lutsk: Vezha, 98-110.

Borić D., French C. and Dimitrijević V. 2008. Vlasac revisited: formation processes, stratigraphy and dating. Documenta Praehictorica 35, 261-288.

Chernykh Ye. N. 1966. Perviye spektral'niye issledovaniya medi dnepro-donetskoy kul'tury. Kratkiye soobshcheniya Instituta arkheologii AN SSSR, 106, 66-68.

Danilenko V. N. 1974. Eneolit Ukrainy: etnoistoricheskoe issledovanie. Kiev: Naukova Dumka.

Danilenko V. N. 1986. Kamyana Mohyla. Kiev: Naukova Dumka.

Kotova N. S. 1994. Mariupoloskaya kulturno-istoricheskaya oblast’. In Arkheologichni pamyatki ta istoriya starodavnogo naselennya Ukrainy 1. Kovel: Vezha, 1-143.

Kotova N. S. 2003. Neolithization in Ukraine (= British Archaeological Reports. International Series 1109). Oxford: Archaeopress.

Kotova N. S. 2010. Chronology and periodization of the Surskaja Neolithic culture. Studia Archaeologica et Mediaevalia 11, 67-90.

Kotova N.S. 2015. Drevneyshaya keramika Ukrainy. Kiyev, Kharkov: Maydan.

Kotova N. S. and Kravchenko S. N. 1992. Noviye neoliticheskiye mogilniki v Nadporozhie. In Neoliticheskiye pamyatniki Stepno Ukrainy. Kiev: Institut Arkheologii Akademii Nauk Ukrainy, 21–26.

Kotova N.S. and Tuboltsev O.V 1992. Pozdniaya surskaya kul'tura i yeye okruzheniye. Drevnosti Stepnogo Prichernomor'ya i Kryma 3, 8-23.

Kotova N. and Tuboltsev O. 2013. The Neolithic site Kizlevy 5 in the Dnieper rapids region (Ukraine) (= Atti Della Societá per La Preistoria e Protostoria Della Regione Friuli-Venezia Giulia 18, 2010-211). Trieste: Museo Civico di Storia Naturale, 33-52.

Kotova N., Tubоltsev O., Kiosak D., Spitsyna L., Makhortykh S., Tinner W., Nielsen E.H. and Dzhos V. 2017. Preliminary results of excavations at the multilayer Kamyana Mohila 1 site (2011-2012). In S. Makhortykh, A. de Capitani (eds.), Archaeology and palaeoecology of the Ukrainian steppe. Kyiv: Maidan.

Lillie M. C. and Richards M. 2000. Stable isotope analysis and dental evidence of diet at the Mesolithic–Neolithic transition in Ukraine. Journal of Archaeological Science 27, 965–972.

Lillie M., Budd Ch., Potekhina I. and Hedges R. 2009. The radiocarbon reservoir effect: new evidence from the cemeteries of the middle and lower Dnieper basin, Ukraine. Journal of Archaeological Science 36, 256–264

Lillie M., Budd Ch. and Potekhina I. 2011. Stable isotope analysis of prehistoric populations from the cemeteries of the middle and lower Dnieper Basin, Ukraine. Journal of Archaeological Science 38, 57-68.

Lillie M., Henderson R., Budd Ch. and Potekhina I. 2016. Factors influencing the Radiocarbon Dating of Human Skeletal Remains from the Dnieper River System: Archaeological and Stable Isotope Evidence of Diet from the Epipaleolithic to Eneolithic Periods. Radiocarbon 58 (4), 741-753.

Rudinskiy M. Ya. 1956. Pershiy Vovnizkiy pizdnoneolitichniy mogilnik. AP Arkheologichni pam'yatki URSR 6, 152–161.

Telegin D.Ya. 1990. Novyye raskopki poseleniya Kamennaya Mogila v Priazov'ye. In Problemy arkheologii Severnogo Prichernomor'ya (k 100-letiyu osnovaniya Khersonskogo muzeya drevnostey). Tezisy dokladov yubileynoy konferentsii. Kherson, 31-33.

Telegin D. Ya. and Potekhina I. 1987. Neolithic cemeteries and population in the Dnieper Basin (= British Archaeological Reports. International Series 383). Oxford: Archaeopress.

Telegin D. Ya., Lillie M. C., Potekhina I. D. and Kovaliukh M. M. 2003. Settlement and economy in Neolithic Ukraine: a new chronology. Antiquity 77 (279), 456-470.

Toscev G. N. 2005. Die neolithische Nekropole Mamaj-Gora im unternen Dneprgebiet. Godisnjak 34, 21-39.

Opublikowane

2018-12-16

Jak cytować

Kotova , N. (2018). Revisiting the Neolithic chronology of the Dnieper steppe region with consideration of a reservoir effect for human skeletal material . Sprawozdania Archeologiczne, 70, 47–66. https://doi.org/10.23858/SA70.2018.003

Numer

Dział

Artykuły