(Review) Katarzyna Trybała-Zawiślak, Wczesna epoka żelaza na terenie Polski południowo-wschodniej – dynamika zmian i relacje kulturowe (The Early Iron Age in south-eastern Poland – dynamics of changes and cultural relations). Rzeszów 2019…

Autor

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA/72.2020.2.2302

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Chochorowski J. 2014. Scytowie a Europa Środkowa – historyczna interpretacja archeologicznej rzeczywistości. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 35, 9-58.

Czopek S. 2001. Pysznica pow. Stalowa Wola, stanowisko 1 – cmentarzysko ciałopalne z przełomu epok brązu i żelaza. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Czopek S. 2008. Uwagi o sytuacji kulturowej we wczesnej epoce żelaza na terenie południowo-wschodniej Polski. In M. Mogielnicka-Urban (ed.), Opera ex aere. Studia z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza dedykowane profesorowi Janowi Dąbrowskiemu przez przyjaciół, uczniów i kolegów z okazji siedemdziesięciolecia urodzin. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Czopek S. 2014. Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie. Cz. II. Osadnictwo od starszej epoki brązu do okresu rzymskiego (= Via Archaeologica Ressoviensia IV). Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego.

Czopek S. 2019. Enklawa scytyjskiego kręgu kulturowego w południowo-wschodniej Polsce. Przegląd Archeologiczny 67, 119-148.

Czopek S., Kusiak J. and Trybała-Zawiślak 2013. Thermoluminescent Dating of the Late Bronze and Early Iron Age pottery on sites in Kłyżów and Jarosław (SE Poland). Geochronometria 40, 113-125.

Czopek S., Pawliw D., Trybała-Zawiślak K. and Wojcieszczuk N. 2015. New discoveries of arrowheads of Scythian type from Polish-Ukrainian borderland (San, Bug and Upper Dniester drainage basin). Acta Archaeologica Carpathica 50, 191-216.

Czopek S. and Poradyło W. 2008. Warzyce, pow. Jasło, stan. 17 – osada z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 10). Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego.

Czopek S. and Trybała-Zawiślak K. 2015. Early Iron Age in south-eastern Poland. In S. Wefers, M. Karwowski, J. Fries-Knoblach, P. Traebsche, and P. C. Ramsl (eds), Waffen – Gewalt – Krieg. Internarionalen Tagung der AG Eisenzeit und des Instytut Archeologii Uniwersytery Rze-szowskiego, Rzeszów 19-22. September 2012 (= Beitäge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 79). Langenweißbach: Beier and Beran, 285-301.

Czopek S., Trybała-Zawiślak K., Tokarczyk T., Ocadryga-Tokarczyk E., Burghardt M., Adamik-Proksa J. and Rajpold W. 2017. Pierwsze sprawozdanie z weryfikacyjnych badań na grodzisku z wczesnej epoki żelaza w Chotyńcu. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 38, 291-305.

Czopek S., Trybała-Zawiślak K., Wojceszczuk N., Osalczuk O., Bobak D., Gębica P., Jacyszyn A., Pasterkiewicz W., Pawliw D., Petehyrycz W., Połtowicz-Bobak M. and Wacnik A. 2018. Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej ekumeny. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Gawlik A. and Przybyła M. S. 2005. Początki wczesnej epoki żelaza w Kotlinie Sandomierskiej. In M. Kuraś (ed.), Archeologia Kotliny Sandomierskiej (= Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli 4). Stalowa Wola, 313-352.

Gedl M. 1998. Młodsza epoka brązu we wschodniej części polskich Karpat. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Moskwa K. 1976. Kultura łużycka w południowo-wschodniej Polsce. Rzeszów: Wydawnictwo Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

Ormian K. 2005. Stylistyka nadsańska ceramiki tarnobrzeskiej kultury łużyckiej – zarys problematyki. In M. Kuraś (ed.), Archeologia Kotliny Sandomierskiej. Stalowa Wola, 291-312. Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli 4.

Trybała-Zawiślak K. 2016. Obiekt ze „scyto-tracką” ceramiką toczoną z osady tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Dębinie, pow. łańcucki. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 37, 309-317.

Opublikowane

2020-12-16

Jak cytować

Taras, H. (2020). (Review) Katarzyna Trybała-Zawiślak, Wczesna epoka żelaza na terenie Polski południowo-wschodniej – dynamika zmian i relacje kulturowe (The Early Iron Age in south-eastern Poland – dynamics of changes and cultural relations). Rzeszów 2019…. Sprawozdania Archeologiczne, 72(2). https://doi.org/10.23858/SA/72.2020.2.2302

Numer

Dział

Recenzje i omówienia