Contribution to Understanding the Distribution of ‘Chocolate’ Flint on the Polish Lowlands in the Early Neolithic: Kruszyn, Site 13

  • Jacek Kabaciński
Keywords: early Neolithic, Linear Band Culture (LBK), “chocolate” flint, distribution, workshop

Abstract

Abstakt “Chocolate’”flint was the main raw material used by the Early Neolithic Linear Band Cul¬ture (LBK) groups in the Polish Lowlands. Since the second (note) phase of the development of this culture, the early farmers developed a complex system of distribution of ‘chocolate’ flint within the great-valleys zone of the Lowlands. Concretions of raw flint were transported by the Vistula river from the outcrops located on the southeastern slopes of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains to Kuyavia. They were worked into cores and processed in settlements close to the Vistula valley. Cores and blades/flakes were also exported to distant locations to the west as far as the Lower Oder basin area. One would expect the existence of specialised workshops providing materials for such a mass distribution. Kruszyn site 13, Włocławek distr., is the first LBK ‘chocolate’ flint workshop discovered close to the Vistula river concentrated on production of blades. This site fits well into the LBK flint distribution system developed on the Lowlands

Downloads

Download data is not yet available.

References

Balcer, B. 1983. Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem Polski, Wrocław, Ossolineum
Czekaj-Zastawny, A. 2011. Kultura ceramiki wstęgowej rytej. In I. Sobkowiak-Tabaka (ed.), Osadnictwo pradziejowe, wczesnośredniowieczne i nowożytne na stanowisku Kruszyn 13 (AUT 104), gm. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, Poznań, Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, Manuscript in The National Heritage Board of Poland (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
Czerniak, L. 1994. Wczesny i środkowy okres neolitu na Kujawach, Poznań
Domańska, L. 1989. Reception of Little Poland flint raw material by Kuiavian Communities of the Band Tradition. In A. Cofta-Broniewska (ed.), Prehistoric contacts of Kuiavian communities with other Europeans Peoples, Archeologia Interregionalis 10, 77–87
Domańska, L. 1995. Geneza krzemieniarstwa kultury pucharów lejkowatych na Kujawach, Łódź
Domańska, L. and Kabaciński, J. 2000. Krzemieniarstwo społeczności późnoneolitycznych. In A. Kośko (ed.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego, t. III, Kujawy, cz. 4, Poznań, 379–391
Kabaciński, J. 2010. Przemiany wytwórczości krzemieniarskiej społeczności kultur wstęgowych strefy wielkodolinnej Niżu Polskiego, Poznań
Kabaciński, J. 2011. Wytwórczość krzemienna społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej na stanowisku nr 13 (AUT 104) w Kruszynie. In I. Sobkowiak- Tabaka (ed.), Osadnictwo pradziejowe, wczesnośredniowieczne i nowożytne na stanowisku Kruszyn 13 (AUT 104), gm. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, Poznań, Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, Manuscript in The National Heritage Board of Poland (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
Kobusiewicz, M. 1997. Sources of Flint on the West Polish Plain. In R. Schild and Z. Sulgostowska (eds), Man and Flint. Proceedings of the VII-th International Flint- Symposium: Warszawa - Ostrowiec Świętokrzyski, September 1995, Warszawa, 83–90
Kobusiewicz, M. 1999. Ludy łowiecko-zbierackie północno-zachodniej Polski, Poznań
Kozłowski, J. K. and Kozłowski, S. K. 1977. Epoka kamienia na ziemiach polskich, Warszawa
Lech, J. 1979. Krzemieniarstwo w kulturze społeczności ceramiki wstęgowej rytej w Polsce. Próba zarysu. In W. Wojciechowski (ed.) Początki neolityzacji Polski południowo-zachodniej, Wrocław, 121–136
Lech, J. 1981. Górnictwo krzemienia społeczności wczesnorolniczych na Wyżynie Krakowskiej. Koniec VI tysiąclecia – 1 połowa IV tysiąclecia p.n.e., Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź
Schild, R. 1971. Lokalizacja prahistorycznych punktów eksploatacji krzemienia czekoladowego na północno-wschodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich, Folia Quaternaria 39, 1–61
Schild, R., Marczak, M. and Królik, H. 1975. Późny mezolit. Próba wieloaspektowej analizy otwartych stanowisk piaskowych, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk
Published
2018-01-01
How to Cite
Kabaciński, J. (2018). Contribution to Understanding the Distribution of ‘Chocolate’ Flint on the Polish Lowlands in the Early Neolithic: Kruszyn, Site 13. Archaeologia Polona, 56, 79-87. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/apolona/article/view/257

Most read articles by the same author(s)