Stoneware Jars from the 18th Century from the Saxon Palace in Warsaw

Authors

DOI:

https://doi.org/10.23858/APa59.2021.2648

Keywords:

Saxon Palace, Warsaw, Augustus II the Strong, Augustus III, drug jars, stoneware jars, 18th century

Abstract

The article presents a unique set of 18th century apothecary vessels related to the Warsaw court of the Electors of Saxony. The stoneware jars were excavated at the site of the former Saxon Palace in Warsaw between 2006 and 2008. The collection, consisting of seven intact or almost completely-reconstructable specimens, is a unique find in Warsaw and in Poland. The article describes the vessels (their form, decoration and dimensions) and discusses their possible function (storing medicines used by the Saxon court). The study enlarges our limited knowledge about the material aspects of medicine in the Polish capital in the Modern period.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Borowska, J. 2009. Opowieści z Pałacu Saskiego. Warszawa.

Borowska, J. 2011–2012. Życie codzienne w pałacu Saskim w Warszawie w XVIII wieku w świetle wykopalisk archeologicznych. Z Otchłani Wieków 66(1–4): 100–109.

Borowska, J. 2018. Pałac Saski w świetle badań archeologicznych. Skarpa Warszawska 4(109): 14–21.

Borowska, J. 2019a. Pałac Saski. Skarpa Warszawska 1(118): 8–9.

Borowska, J. 2019b. Pałac Brühla. Skarpa Warszawska 2(119): 8–9.

Borowska, J. 2019c. Kamienica Malhomme’a. Skarpa Warszawska 7(124): 8–9.

Borowska, J. 2020. Niezwykła historia Pałacu Saskiego. Warszawa.

Brinkmann, B. 2020. Der Mineralwasserkonsum auf dem Adelshof Heisterman von Ziehlberg in Höxter im 18. Jahrhundert, dokumentiert nach Grabungsfunden aus einer Kloake. Mülheim an der Ruhr.

Cędrowski, R. 2006. Badania archeologiczno-architektoniczne na terenie Pałacu Saskiego w Warszawie, przeprowadzone w okresie 27 sierpnia do 22 grudnia 2006 roku. Warszawa. Typescript in the Archaeological Research Laboratory of the Museum of Warsaw.

Cędrowski, R. 2007. Badania wykopaliskowe na terenie Pałacu Saskiego w Warszawie. Mazowiecki Rocznik Konserwatorski 2, 129–134.

Cędrowski, R. 2008. Badania archeologiczno-architektoniczne przeprowadzone na Placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, na terenie zespołu dawnych kamienic przy ul. Królewskiej. Warszawa. Typescript in the Archaeological Research Laboratory of the Museum of Warsaw.

Cnotliwy, E. 2014. Archeologia Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Szczecin.

Dąbal, J. 2008. An attempt to recreate the ceramic vessel selection /Próba odtworzenia asortymentu naczyń ceramicznych. In W. Ossowski (ed.), The General Carleton Shipwreck, 1785/ Wrak statku General Carleton, 1785, 223–234. Gdańsk.

Dąbal, J. 2012. Naczynia kamionkowe na stołach w XVI i XVII wieku. Wybór źródeł pozyskanych w efekcie badań archeologicznych. In B. Możejko (ed.), Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem, 146–163. Gdańsk.

Dąbal, J. 2015. Wyroby ceramiczne. In J. Dąbal, K. Krawczyk and T. Widerski (eds), Gdańsk. Twierdza Wisłoujście. Badania archeologiczno-architektoniczne w latach 2013–2014, 221–264. Gdańsk.

Dąbal, J. 2018. Naczynia ceramiczne lokalnej produkcji oraz importowane, użytkowane od XVI do XIX wieku. In A. Pudło, W. Ossowski and E. Trawicka (eds), Jatki mięsne w Gdańsku od XIV do XX wieku, 301–332. Gdańsk.

Dąbal, J., Kubus, R. and Szczepanowska, K. 2018a. Ceramiczne i szklane słoiki do przechowywania maści z badań archeologicznych w Gdańsku. Medycyna Nowożytna 24(3): 173–190.

Dąbal, J., Szczepanowska, K. and Kubus, R. 2018b. Higiena i zdrowie w świetle źródeł materialnych. In J. Dąbal (ed.), Domy i ich mieszkańcy w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przy ulicy Świętojańskiej 6–7 w Gdańsku, 239–250. Gdańsk.

Horschik, J. 1978. Steinzeug 15. bis 19. Jahrhundert. Von Bürgel bis Muskau. Dresden.

Klarecki, M. 2008. Zabytkowa ceramika z wykopalisk pod Pałacem Saskim. Spotkania z zabytkami 2(252): 37–38.

Klarecki, M. 2017. Pozostałości z osiemnastowiecznych serwisów warszawskich dworów królewskich, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 65(2): 197–208.

Kluttig-Altman, R. 2006. Von der Drehscheibe zum Scherbenhaufen. Leipziger Keramik des 14. bis 18 Jahrhunderts im Spannungsfeld von Herstellung, Gebrauch und Entsorgung. Dresden.

Kowalczyk, A. 2014. Naczynia kamionkowe z Poznania w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych. Poznań.

Kowalczyk, J. 1997. Dwie stolice – Drezno i Warszawa. In Pod jedną koroną. 300-lecie Unii Polsko-Saskiej. Kultura i sztuka w czasach Unii Polsko-Saskiej, 37–41. Warszawa.

Kozłowska, R. and Nowakowski, A. 1987. Szkło apteczne z badań archeologicznych Apteki Królewskiej w Warszawie. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia 12. Archeologia Szkła 2: 123–141.

Łojek, J. 1961. Strusie króla Stasia. Warszawa.

Majewski, M. 2018. Szkło apteczne z badań archeologicznych w Stargardzie (XVII–pocz. XIX w.). In J. Nieznanowska (ed.), Aptekarskie drogi do wolności, 157–168. Szczecin-Stargard.

Matějková, K. 2018. Keramikfunde aus der Latrine des Theatinerklosters auf der Kleinseite in Prag. In H. Stadler and L. Obojes (eds), Keramik zwischen Werbung, Propaganda und praktischem Gebrauch. Beiträge vom 50. Internationalen Symposium für Keramikforschung in Innsbruck 2017, Nearchos 23, 273–288. Innsbruck.

Roeske,W. 1973. Polska ceramika apteczna w Muzeum Farmacji A. W. w Krakowie. Kraków.

Roeske, W. 1991. Polskie apteki. Wrocław–Warszawa–Kraków.

Słaby, A. 2014. Rządzicha Oleszycka. Dwór Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej jako przykład patronatu kobiecego w czasach saskich. Kraków.

Staszewski, J. 1989. August III Sas. Wrocław.

Świeżawski, E. D. and Wenda, K. 1887. Materyjały do dziejów farmacji w dawnej Polsce III. Warszawa.

Szelegejd, B. 2007. Szkło europejskie. Galeria rzemiosła artystycznego. Warszawa.

Syndram, D. 1997. Sztuka na dworze Augusta Mocnego w Dreźnie. In Pod jedną koroną. 300-lecie Unii Polsko-Saskiej. Kultura i sztuka w czasach Unii Polsko-Saskiej, 335–375. Warszawa.

Wenda, K. 1917. Apteka na zamku warszawskim i aptekarze królewscy. Karta z dziejów Warszawy. Warszawa.

Widacka, H. 2010. Choroba i śmierć króla Augusta II. Silva Rerum, https://www.wilanow–palac.pl/choroba_i_smierc_krola_augusta_ii.html (accessed 11.02.2021).

Wieczorkowicz, A. 1752. Compendium Medicum Auctum To iest Krotkie Zebranie y opisanie Chorob, Ich różności, przyczyn, znaków, sposobow do leczenia, Także rożnych sposobow do robienia Wodek, Oleykow, Julepow, Syropow, Konfitur, Maści, Plastrow &c. y rożnych osobliwych rzeczy: Na Siedm Traktatow Rozdzielone. Częstochowa.

Więcek, E. 2012. Kuchnia i jadalnia zamożnych mieszkańców XVIII-wiecznej Warszawy. Warszawskie Materiały Archeologiczne 10: 88–109.

Więcek, E. 2017. Butelki kamionkowe znalezione na terenie Apteki Królewskiej w Warszawie. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 65(3): 331–342.

Więcek, M. 2017. Materiał szklany z zakresu archeologii farmacji z Apteki Królewskiej oraz terenu placu Zamkowego. In Z. Polak and K. Meyza (eds), Między miastem a dworem. Badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977–1983, 237–258. Warszawa, Archeologia Dawnej Warszawy 4(2).

Wolfgang-Hagen, H. and Heinrici, A. 1996. Die Glasflaschen der Reiseapotheke Augusts des Starken, Geschichte der Pharmazie 3: 33–36.

Żórawska-Witkowska, A. 1997. Pobyty dworu królewskiego w Polsce. In Pod jedną koroną. 300-lecie Unii Polsko-Saskiej. Kultura i sztuka w czasach Unii Polsko-Saskiej, 57–61. Warszawa.

Downloads

Published

2021-12-20

How to Cite

Więcek-Bonowska, E. (2021). Stoneware Jars from the 18th Century from the Saxon Palace in Warsaw. Archaeologia Polona, 59, 95–108. https://doi.org/10.23858/APa59.2021.2648

Most read articles by the same author(s)