Editorial

Authors

DOI:

https://doi.org/10.23858/APa59.2021.2846

Keywords:

introduction, post-medieval archaeology, historical archaeology, post-medieval pottery

Abstract

The introduction to this year’s volume of Archaeologia Polona, subtitled Archaeology of post-medieval pottery in Poland and beyond. Tradition and innovation. It presents the content of the volume focused on early-modern ceramics found across present-day Poland and Czechia. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bis, M. 2016. „Porcyllena, farfury i glina… Nowożytne naczynia ceramiczne jako źródła archeologiczne. Pochodzenie – zróżnicowanie – odbiorcy”, konferencja w Warszawie, 28 września 2016 r. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 64(4): 527-533.

Dąbal, J. 2017. Angielskie fajanse dekorowane motywem wierzby (Willowpattern) w świetle badań archeologicznych w Gdańsku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 65(3): 309-318.

Marcinkowski, M. 2017. Wyroby fajansowe z manufaktur w Królewcu (koniec XVII-początek XIX w. ). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 65(3): 295-308.

Meyza, K. 2017. Nowożytny warsztat garncarski ze Starej Warszawy. Nowe ustalenia. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 65(2): 189-196.

Klarecki, M. 2017. Pozostałości z osiemnastowiecznych serwisów warszawskich dworów królewskich. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 65(2): 197-208.

Kowalczyk, A. 2017. Znaleziska nowożytnych naczyń kamionkowych z badań wykopaliskowych z terenu Polski. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 65(3): 319-330.

Lis, A. 2017. Zasób źródeł archeologicznych dla studiów nad garncarstwem nowożytnym na Mazowszu. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 65(3): 343-352.

Rodak, S. 2017. Ceramika nowożytna z badań na Starym Mieście w Brzegu. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 65(2): 149-167.

Trzeciecki, M. 2017. Naczynia gliniane z XVII-XVIII wieku, z badań zespołu podworskiego w Niegowie pod Wyszkowem. Przyczynek do poziomu życia szlacheckiej prowincji. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 65(2): 169-187.

Więcek, E. 2017. Butelki kamionkowe znalezione na terenie Apteki Królewskiej w Warszawie. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 65(3): 331-342.

Published

2021-12-20

How to Cite

Bis, M., Starski, M., & Więcek-Bonowska, E. (2021). Editorial. Archaeologia Polona, 59, 1–8. https://doi.org/10.23858/APa59.2021.2846