Slipware from Tykocin Castle (Poland) from the 16th–18th Century

Authors

  • Magdalena Bis Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Al. Solidarności 105, 00-140 Warsaw (Poland) https://orcid.org/0000-0002-0108-7625

DOI:

https://doi.org/10.23858/APa59.2021.2843

Keywords:

slipware, slip-decorated earthenware, lead-glazed redware, post-medieval pottery, semi-majolica, Tykocin Castle

Abstract

The main goal of this article is to analyse post-medieval slipware found during archaeological excavations in Tykocin Castle and to describe its distinguishing features: decorative characteristics and forms. Further considerations are aimed at reconstructing the functions of the Tykocin slipware vessels in the castle household throughout the 16th to 18th centuries and attempting to determine their provenance. The analysis is preceded by the list of terminological problems pertaining to this pottery group in the Polish literature as well as elementary information on its production centres in Poland against the European background.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Affelski, J. and Trzeciecki, M. 2016. Relikty zabudowy bloku śródrynkowego lokacyjnego Ciechanowa (XVI–XVIII w.). Raport 11: 171–187.

Amato, F., Ercolani, G., Fabbri, B. and Gualtieri, S. 2009. Chemical classification of the slip layers in Italian ceramics of the 15th–17th century. In K. T. Biró, V. Szilágyi and A. Kreiter (eds), Vessels: inside and outside. Proceedings of the conference EMAC’07 9th European Meeting on Ancient Ceramics, 223–229. Budapest.

Bartels, M. 1999. Werra-, Weser-aardenwerk en overige Duitse keramiek, circa 1570–1700. In M. Bartels (ed.), Steden in Scherven 1. Vondsten uit beerputten in Deventer, Doordrecht, Nijmegen en Tiel (1250–1900). Cities in Scherds 1. Finds from cesspits in Deventer, Doordrecht, Nijmegen and Tiel (1250–1900), 171–181. Zwolle.

Bauer, I., Endres, W., Kerkhoff-Hader, B., Koch, R. and Stephan, H.-G. 1986. Leitfaden zur Keramikbeschreibung (Mittelalter – Neuzeit). Terminologie – Typologie – Technologie. München.

Bikić, V. 2017. Ottoman Glazed Pottery Standardization: The Belgrade Fortress Evidence for Production Trends. In S. Bocharov, V. Françoise, and A. Sitdikov (eds), Glazed Pottery in the Mediterranean and the Black Sea Region, 10th–18th Centuries. Volume 2, 207–216. Kazan, Kishinev.

Bis, M. (forthcoming). Ceramic and glass vessels from Tykocin castle as the sources for research on the standard of post-medieval consumption – preliminary remarks.

Bis, M. and Bis, W. 2006. Archeologia na zamku w Tykocinie – problemy i postulaty badawcze. In H. Karwowska and A. Andrzejewski (eds), Stan badań archeologicznych na pograniczu polskobiałoruskim od wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne, 221–230. Białystok.

Bis, W. 2015. Badania archeologiczno-architektoniczne. In M. Bis and W. Bis (eds), Tykocin – zamek nad Narwią (XV–XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961–1963 i 1999–2007, 67–98. Warszawa. Vetera et nova. Opracowanie źródeł archeologicznych z zasobów IAE PAN nowymi metodami badawczymi 4.

Bis, M. and Bis, W. (eds). 2015a. Tykocin – zamek nad Narwią (XV–XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961–1963 i 1999–2007. Warszawa. Vetera et nova. Opracowanie źródeł archeologicznych z zasobów IAE PAN nowymi metodami badawczymi 4.

Bis, M. and Bis, W. 2015b. Zamek w źródłach historycznych. In M. Bis and W. Bis (eds), Tykocin – zamek nad Narwią (XV–XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961–1963 i 1999–2007, 23–66. Warszawa, Vetera et nova. Opracowanie źródeł archeologicznych z zasobów IAE PAN nowymi metodami badawczymi 4.

Blažková, G. 2019. Painted Pottery in Bohemia. Slipware of the 16th and the 17th Centuries. In G. Blažková and K. Matějková (eds), Europa Postmediaevalis 2018. Post-medieval pottery between (its) borders, 115–127. Gloucester.

Cumberpatch, C. G. 2003. The Transformation of Tradition: the Origins of the Post-medieval Ceramic Tradition in Yorkshire. Assemblage. The Sheffield Graduate Journal of Archaeology 7: no page numbering. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/assemblage/html/7/cumberpatch. html (accessed 17.05.2021).

Czopek, S. and Lubelczyk, A. 1993. Ceramika rzeszowska XIV–XVIII wiek. Rzeszów, Zeszyty Naukowe Muzeum Okręgowego w Rzeszowie 3.

Dąbal, J. 2013. Naczynia ceramiczne typu Werra i Wezer w świetle badań archeologicznych przy ul. 3-go Maja 9A w Gdańsku. In E. Fudzińska (ed.), XVIII Sesja Pomorzoznawcza 2. Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, 123–135. Malbork.

Dąbal, J. 2015. Wyroby ceramiczne. In J. Dąbal, K. Krawczyk and T. Widerski (eds), Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Badania archeologiczno-architektoniczne w latach 2013–2014. Wisłoujście Fortress, Gdańsk. Archaeological and architectural investigations, 2013–2014, 221–264. Gdańsk.

Dąbal, J. 2018. Naczynia ceramiczne lokalnej produkcji oraz importowane, użytkowane od XVI do XIX wieku. In A. Pudło, W. Ossowski and E. Trawicka (eds), Jatki mięsne w Gdańsku od XIV do XX wieku, 301–333. Gdańsk.

Dąbal, J. and Szczepanowska, K. 2018. W spiżarni, kuchni i na stole – naczynia i sprzęty w domach mieszczańskich. In J. Dąbal (ed.), Domy i ich mieszkańcy w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przy ulicy Świętojańskiej 6–7 w Gdańsku, 167–201. Gdańsk.

Demuth, V. 2001. Weser and Werra Wares in Bergen: An Archaeological Perspective on Aspects of Daily Life in the Town’s Early Modern Period. The Bryggen Papers. Supplementary Series 7 (Ships and Commodities): 69–136.

Demuth, V. 2015. If sherds could tell: imported ceramics from the Hanseatic hinterland in Bergen, Norway. Producers, traders and consumers: who were they, and how were they connected? In G. Hansen, S. P. Ashby and I. Baug (eds), Everyday products in the Middle Ages. Crafts, Consumption and the Individual in Northern Europe c. AD 800–1600, 339–359. Oxbow Books.

Dryja, M. 2014. Pracownia garncarska z XVI wieku na ul. Loretańskiej 11 w Krakowie. In M. Bis and W. Bis (eds), Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej, 125–140. Warszawa.

Funke, G. and Leiber, Ch. (eds). 2012. Aus dem Pottland in die Welt. Eine historische Töpferregion zwischen Weser und Leine. Holzminden.

Fryś-Pietraszkowa, E. 1970. Z badań nad majoliką i półmajoliką ludową w Polsce. Polska Sztuka Ludowa 24(2): 67–80.

Gaimster, D. R. M. 1988. Pottery Production in the Lower Rhineland: the Duisburg Sequence ca. 1400–1800. In D. R. M. Gaimster, M. Redknap and H.-H. Wegner (eds), Zur Keramik des Mittelalters und der beginnenden Neuzeit im Rheinland. Medieval and later pottery from the Rhineland and its markets, 151–171. Oxford, British Archaeological Reports International Series 440.

Gaimster, D. 1991. Frühe dekorierte Irdenware Norddeutschlands, Nordfrankreichs, Nordhollands – Versucheines Vergleichs. In V. Burhenne, D. R. M. Gaimster, H.-G. Stephan and L. Schilling (eds), Frühe dekorierte Irdenware. Mahlhorndekor und Kammstrichverzierung vom Niederrhein und aus dem Köln-Frechener Raum, 61–68. Köln, Bonn.

Gaimster, D. R. M. 2006. The Historical Archaeology of Pottery Supply and Demand in the Lower Rhineland, AD 1400–1800. Oxford, British Archaeological Reports International Series 1518.

Gaimster, D. 2009. An Embarrassment of Riches? Post-Medieval Archaeology in Northern and Central Europe. In T. Majewski and D. Gaimster (eds), International Handbook of Historical Archaeology, 525–548. New York.

Gajewska, M. and Kruppé, J. 2017. Nowożytne naczynia ceramiczne z wykopalisk w Janowcu nad Wisłą. In J. Kruppé and M. Dąbrowska (eds), Janowiec nad Wisłą. Źródła archeologiczne do dziejów miasta (XVI–XVII w.), 108–141. Warszawa, Vetera et nova. Opracowanie źródeł archeologicznych z zasobów IAE PAN nowymi metodami badawczymi 6.

Gajić-Kvaščeva, M., Bikić, V., Wright, V. J., Radosavljević Evans, I. and Damjanović-Vasilić L. 2018. Archaeometric Study of 17th/18th Century Painted Pottery from the Belgrade Fortress. Journal of Cultural Heritage 32: 9–21, https://doi.org/10.1016/j.culher.2018.01.018 (accessed 09.05.2021).

Garas, M. and Karwowska, H. 2013. Naczynia ceramiczne. In H. Karwowska and A. Andrzejewski (eds), Założenie rezydencjonalne Sapiehów w Dubnie, 223–256. Białystok.

Garas, M. and Trzciński, Ł. 2010. Badania archeologiczne na dziedzińcu Kolegium Jezuickiego w Chojnicach. Zeszyty Chojnickie 25: 11–44.

Gawronski, J. (ed.). 2012. Amsterdam Ceramics. A city’s history and an archaeological ceramics catalogue 1175–2011. Amsterdam.

Giorgio, M. 2019. The Production and Export of Pisan Pottery in the 16th and 17th Centuries. In G. Blažková and K. Matějková (eds), Europa Postmediaevalis 2018. Post-medieval pottery between (its) borders, 13–23. Gloucester.

Handerek, A. 2006. Ceramika miechocińska. Tarnobrzeg.

Heege, A. 2019a. Springfederdekor – Chattering – Décor guilloché – Hemrad dekor. The History and Development of a Decorative Technique Found on 17th- to 19th- Century Earthenware Ceramics from Scandinavia, Poland, Germany, Switzerland, Austria and Lichtenstein. In G. Blažková and K. Matějková (eds), Europa Postmediaevalis 2018. Post-medieval pottery between (its) borders, 95–113. Gloucester.

Heege, A. 2019b. Springfederdekor – Zur Entstehung einer speziellen Dekortechnik im deutschen Sprachraum. In H.-G. Stephan (ed.), Keramik in Norddeutschland. Beiträge des 48. Internationalen Symposiums für Keramikforschung vom 14. bis 16. September 2015 in Mölln, 84–99. Langenweissbach.

Johansson, M. 2007. Redware vessels in Stockholm. In K. Majantie (ed.), Pots and Princes. Ceramic vessels and stove tiles from 1400–1700, 52–54. Turku, Archaeologia Medii Aevi Finlandiae 12.

Kałagate, S. and Kościukiewicz, M. 2004. Nowożytny ośrodek produkcji półmajoliki w Myśliborzu. In S. Grobica, A. Janiszewska and S. Górka (eds), Odra – przeszkoda czy pomost w ekspansji kulturowej? II Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne, Dychów, 29 kwietnia–1 maja 2004 r., 383–400. Zielona Góra, Świdnica, Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza 2.

Kotula, F. 1953. Rzeszowska majolika ludowa. Polska Sztuka Ludowa 4–5: 303–319.

Kotula, F. 1956. Materiały do dziejów garncarstwa z terenu województwa rzeszowskiego. Rzeszów.

Kröll, K. 2012. Die frühneuzeitliche Gefäßkeramik der Lüneburger Töpferei „Auf der Altstadt 29”. Rahden/Westf, Archäologie und Bauforschung in Lüneburg 8.

Kruppé, J. and Milewska, M. 2014. Dzieje zamku w Pucku. Warszawa.

Kwiatkowski, K. and Majewski, M. 2016. Wyroby ceramiczne okresu nowożytnego. In M. Majewski (ed.), Archeologia Stargardu 2(2). Badania na obszarze dawnego kościoła augustianów, 153–221. Stargard.

Lechowicz, Z. 2012. Zamek w Radomiu. Archeologia i architektura. Badania i interpretacje. Radom.

Linaa, J. 2020. Pottery in Elsinore and Aalborg. In J. Linaa (ed.), Urban Diaspora. The Rise and Fall of Diaspora Communities in Early Modern Denmark and Sweden. Archaeology – History – Science, 331–375. Moesgaard.

Lis, A. 2017. Zasób źródeł archeologicznych dla studiów nad garncarstwem nowożytnym na Mazowszu. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 65(3): 343–352.

Łaszkiewicz, T. 1993. Renesansowa garncarnia (kaflarnia) na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu. In C. Strzyżewski (ed.), Kafle gotyckie i renesansowe na ziemiach polskich: 44–45. Gniezno.

Mackiewicz, M. 2012. Nowożytna ceramika artystyczna z badań archeologicznych przy kościele św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. In A. Pankiewicz (ed.), Nowożytny cmentarz przy kościele św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu (lata 1621–1670), 129–160. Wrocław. Wratislavia Antiqua. Studia z Dziejów Wrocławia 17.

Majewski, M. 2010. Wstępne wyniki interwencyjnych badań archeologicznych przy ul. Ratuszowej w Reczu, pow. choszczeński. Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie 4: 109–120.

Majewski, M. 2016. Recz – miasto na dawnym pograniczu pomorsko-nowomarchijskim. Dotychczasowe wyniki badań archeologicznych. In G. Nawrolska, H. Paner, J. Piekalski and E. Trawicka (eds), Archeologia miast Pomorza w kontekście ziem polskich. Studia dedykowane pamięci Tadeusza Nawrolskiego, 77–90. Gdańsk.

Majewski, M. 2017. Wyroby ceramiczne okresu nowożytnego. In M. Majewski and K. Stań (eds), Archeologia Stargardu 3. Badania na Rynku Staromiejskim: 95–100. Stargard.

Majewski, M. 2019. Produktion und Distribution von Keramik im Grenzgebiet von Pommern und Neumark im späten 16. Jahrhundert. In M. Schmauder and M. Roehmer (eds), Keramik als Handelsgut. Produktion – Distribution – Konsumption, 205–216. Bonn.

Majewski, M. and Wojciechowska, I. 2019. Ceramika. In M. Majewski (ed.), Archeologia Stargardu 4. Wojna trzydziestoletnia. Pożar miasta w dniu 7 października 1635 r., 73–137. Poznań-Stargard.

Marcinkowski, M. 2009. Naczynia angobowane z Miechocina odkryte na Starym Mieście w Elblągu. Elbląskie Studia Muzealne 1: 141–157.

Marcinkowski, M. 2011. Fajans pomorski ze Starego Miasta w Elblągu. Elbląg.

Marcinkowski, M. 2019. Ceramika nowożytna. In A. B. Kowalska (ed.), Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I 1, 91–104. Szczecin.

Maroszek, J. 1976. Rzemiosło w miastach podlaskich w XVI–XVIII w. In M. Kwapień, J. Maroszek and A. Wyrobisz, Studia nad produkcją rzemieślniczą w Polsce (XIV–XVIII w.), 88–195. Wrocław. Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej 51.

Matějková, K. 2019. Bohemian Slipware from the Second Half of the 17th Century until the End of the 18th Century – a Lost Tradition? In G. Blažková and K. Matějková (eds), Europa Postmediaevalis 2018. Post-medieval pottery between (its) borders, 129–140. Gloucester.

Meyza, K. 1991. Pseudomajolika znaleziona na terenie Starego Miasta i Zamku Królewskiego. Kronika Zamkowa 1(23): 118–122.

Meyza, K. 1993. Barokowa ceramika. Spotkania z Zabytkami 3: 38–39.

Meyza, K. 1996. Ceramika zdobiona XVI–XVII w. In W. Pela (ed.), Źródła archeologiczne do dziejów Zamku Królewskiego oraz Starej i Nowej Warszawy 2. Warszawa. Materiały do wystawy „Rzeczy codzienne z wykopalisk zamkowych i staromiejskich”.

Meyza, K. 1997. 17th century marbled pottery from Warsaw and its origin. In A. Buko and W. Pela (eds), Imported and Locally Produced Pottery: Methods of Identification and Analysis, 125–138. Warszawa.

Meyza, K. 2017a. Ceramika zdobiona podszkliwnie. In Z. Polak and K. Meyza (eds), Między miastem i dworem. Badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977–1983. Część 2, 7–23. Warszawa. Archeologia Dawnej Warszawy 4(2).

Meyza, K. 2017b. Nowożytny warsztat garncarski ze Starej Warszawy. Nowe ustalenia. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 65(2): 189–196.

Meyza, K. 2019. Ceramika naczyniowa z badań archeologicznych na Placu Krasińskich w Warszawie. In W. Borkowski (ed.), Badania archeologiczne na Placu Krasińskich w Warszawie, 69–90. Warszawa. Warszawskie Materiały Archeologiczne 15.

Miazga, A., Sankiewicz, P. and Sikorski, A. 2012. Ceramika naczyniowa z badań wykopaliskowych przy murze Lubrańskiego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu (ul. Posadzego 5). In H. Kóčka-Krenz (ed.), Poznań we wczesnym średniowieczu 7, 43–103. Poznań.

Mierosławski, M. 1979. Pseudomajolika XVI–XVII w. z Zamku Królewskiego w Warszawie. Rocznik Warszawski 15: 139–153.

MPRG. 1998. A Guide to the Classification of Medieval Ceramic Forms. London. Medieval Pottery Research Group Occasional Paper 1. https://medievalceramics.files.wordpress.com/2019/12/a_guide_to_the_classification_of_medieval_ceramic_forms.pdf (accessed 18.04.2021).

MPRG. 2016. A Standard for Pottery Studies in Archaeology. Prehistoric Ceramics Research Group, Study Group for Roman Pottery, Medieval Pottery Research Group. Medieval Pottery Research Group Occasional Paper 2. https://medievalpottery.org.uk/wp-content/uploads/2019/12/A-Standardfor-Pottery-Studies-in-Archaeology.pdf (accessed 18.04.2021).

Munsell. 2000. Munsell Soil Color Charts. Year 2000 Revised Washable Edition. Grand Rapids.

Niedźwiadek, R. 2019. Dzieje placu Litewskiego w perspektywie badań archeologicznych. In R. Niedźwiadek (ed.), Krakowskie Przedmieście w 450-lecie Unii Lubelskiej, 229–270. Lublin.

Niukkanen, M. 2007. The Form and Decoration of Redware Vessels: Functionality and Hidden Symbolic Meanings. In K. Majantie (ed.), Pots and Princes. Ceramic vessels and stove tiles from 1400–1700, 31–35. Turku. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae 12.

Oniszczuk, A. 2013a. Życie odbite w naczyniu. Konsumpcja luksusowa i codzienna w Gdańsku w XVII–XIX wieku na podstawie naczyń ceramicznych z terenu Centrum Dominikańskiego i kwartału Długi Targ – Powroźnicza. Tom I. Warszawa.

Oniszczuk, A. 2013b. Życie odbite w naczyniu. Konsumpcja luksusowa i codzienna w Gdańsku w XVII–XIX wieku na podstawie naczyń ceramicznych z terenu Centrum Dominikańskiego i kwartału Długi Targ – Powroźnicza. Tom II: Katalogi. Warszawa.

Orton, C. and Hughes, M. 2013. Pottery in Archaeology, Second Edition. Cambridge, New York.

Ose, I. 2019. Turaidas pilī atrastie 13.–19. GS. importa un vietejie vācu keramikas trauki. 13th-19th Century Imported and Locally Made German Ceramic Vessels Found at Turaida Castle. In I. Stašulāne and A. Legzdiņa (eds), Turaidas pils 10.–19. gadsimta keramikas trauki. Ceramic Vessels at Turaida Castle in the 10th–19th Centuries, 62–96, 111–136. Rīgā. https://www.turaida-muzejs.lv/wp-content/keramikas-trauki/index.html (accessed 09.05.2021).

Pankiewicz, A. and Rodak, S. 2016. Śląska ceramika jako źródło do poznania garncarstwa okresu wczesnonowożytnego. In S. Siemianowska, P. Rzeźnik and K. Chrzan (eds), Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, 331–356. Wrocław.

Paterczyk, N. 2018. Ceramika naczyniowa. In P. Pawlak (ed.), Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Fragment odcinka północnego. Wyniki badań archeologicznych, 51–132. Poznań. Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses 20.

Pawlata, L. 2013. Archeologiczne badania wykopaliskowe na dziedzińcu kuchennym pałacu Branickich w Białymstoku. Podlaskie Zeszyty Archeologiczne 9: 121–176.

Poklewska-Koziełł, M. 2013. Ceramika naczyniowa. In P. Pawlak (ed.), Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Odcinek północno-zachodni. Wyniki badań archeologicznych, 97–161. Poznań. Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses 15.

Pytlak, M. 2013. Naczynia ceramiczne z terenu kościoła dawnego opactwa cysterskiego w Mironicach. Archeologia Środkowego Nadodrza 10: 59–79.

Rodak, S. 2017. Ceramika nowożytna z badań na Starym Mieście w Brzegu. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 65(2): 149–167.

Russow, E. 2006. Importkeraamika Lääne-Eestilinnades 13.–17. Sajandil. Imported pottery in West Estonian towns between 13th and 17th centuries. Tallin.

Russow, E. and Haak, A. 2018. An outline of pottery production and consumption in medieval and early modern Estonia. In E. Russow and A. Haak (eds), 2nd Meeting of Baltic and North Atlantic Pottery Research Group Tallinn, 12th and 13th April 2018. Programme – Abstracts – Outlines, 51–75. Tallin.

Schäfer, H. 2007. Redware vessels in medieval and early modern Mecklenburg-Vorpommern. In K. Majantie (ed.), Pots and Princes. Ceramic vessels and stove tiles from 1400–1700, 85–87. Turku. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae 12.

Starski, M. 2013. Nowożytne naczynia ceramiczne z badań północnej pierzei placu Teatralnego w Warszawie. In W. Pela (ed.), Badania archeologiczno-architektoniczne północnej pierzei placu Teatralnego w Warszawie w latach 1995–1997, 134–185. Warszawa. Archeologia dawnej Warszawy 3.

Starski, M. 2015. Rynek miasta lokacyjnego w Pucku w świetle badań archeologicznych. Warszawa.

Stephan, H.-G. 1987. Die bemalte Irdenware der Renaissance in Mitteleuropa. Ausstrahlungen und Verbindungen der Produktionszentren im gesamteuropäischen Rahmen. Renaissance Decorated Pottery in Central Europe. Influences and Links of production centers throughout Europe. München.

Stephan, H.-G. 1991. Neue Forschungen zur Werraware der Renaissance. Unter Besonderer Berücksichtigung der Verbindungen zu den Niederlanden und der frühen Malhornware des Rheinlandes. In V. Burhenne, D. R. M. Gaimster, H.-G. Stephan and L. Schilling (eds), Frühe dekorierte Irdenware. Mahlhorndekor und Kammstrichverzierung vom Niederrhein und aus dem Köln-Frechener Raum, 69–85. Köln, Bonn.

Szarek-Waszkowska, E. 1967. Badania nowożytnej osady garncarskiej w Miechocinie pow. Tarnobrzeg. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1966: 256–262.

Szetela, T. 1969a. Ceramika z Miechocina. Polska Sztuka Ludowa 23(1): 3–42.

Szetela, T. 1969b. Ceramika z Miechocina (dokończenie). Polska Sztuka Ludowa 23(2): 75–108.

Szetela-Zauchowa, T. 1994. Miechocin. Nowożytny ośrodek garncarski. In A. Gruszczyńska and A. Targońska (eds), Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich od późnego średniowiecza do czasów współczesnych. Materiały z konferencji – Rzeszów, 21–23.IX.1993, 45–72. Rzeszów.

Szwed, R. 2004. Wczesnonowożytna ceramika naczyniowa z ulicy św. Antoniego we Wrocławiu. In J. Piekalski and K. Wachowski (eds), Wrocław na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. Materialne przejawy życia codziennego, 331–381. Wrocław. Wratislavia Antiqua. Studia z Dziejów Wrocławia 6.

Szymczyk, M. 2011. Nowożytny ośrodek garncarski w Myśliborzu (Soldin). In J. Kochanowska (ed.), Trzebiatów – spotkania pomorskie 2011, 181–120. Trzebiatów.

Supryn, M. 1975. Półmajolikowa ceramika z Jarosławia. Wiadomości Archeologiczne 40(2): 239–264.

Świechowska, A. and Dukwicz, R. 1955. Warsztat garncarski z końca XVII w. In O. Puciata, H. Szwankowska, E. Szwankowski and S. Żaryn (eds), Szkice staromiejskie, 151–160. Warszawa.

Trąbska, J., Kocańda, P. and Trybalska, B. 2019. Modern Semi-Majolica and Glazed Ceramics from Rzeszów – Research on the Findings from the Archaeological Sites on 3 Maja Street. Analecta Archaeologica Ressoviensia 14: 109–136. DOI: 10.15584/anarres.2019.14.9.

Trzeciecki, M. 2016. Ceramika Płocka między XI a XIX wiekiem. Studium archeologiczne. Warszawa.

Trzeciecki, M. 2017. Naczynia gliniane z XVII–XVIII wieku, z badań zespołu podworskiego w Niegowie pod Wyszkowem. Przyczynek do poziomu życia szlacheckiej prowincji. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 65(2): 169–187.

Witte, F. 2014. Bemalte Teller im Garten. Eine Töpferei der Renaissance in Husum. Husum.

Witte, F. 2016. Post Medieval Slipware from Northern Germany and Southern Denmark. In M. Ferri, C. Moine and L. Sabbionesi (eds), In & Around. Ceramiche e comunita. Secondo convegno tematico dell’AIECM3. Faenza, Museo Internazionale delle Ceramiche, 17–19 aprile 2015, 241–244. Venezia.

Wojenka, M. 2016. Nowożytne naczynia półmajolikowe. In P. Nocuń (ed.), Wieża książęca w Siedlęcinie w świetle dotychczasowych badań. Podsumowanie na 700-lecie budowy obiektu, 232–240. Siedlęcin, Pękowice, Kraków.

Włoszek, M. 2017. Naczynia gliniane z badań na dziedzińcu Arsenału Warszawskiego. In W. Borkowski (ed.), Badania archeologiczne dziedzińca Arsenału Królewskiego oraz zespołu Kamienicy Raczyńskich w Warszawie 1, 103–107. Warszawa, Warszawskie Materiały Archeologiczne 14.

Wołyńska, M. 2020. Wybrane naczynia gliniane z wykopalisk na Targu Siennym w Gdańsku. In S. Siemianowska, P. Rzeźnik and K. Chrzan (eds), Ceramika i szkło w badaniach interdyscyplinarnych, 77–122. Wrocław.

Wyrwińska, E. and Wyrwiński, J. 2005. XVII wieczne piece garncarskie ze Śmigla. Fontes Archaeologici Posnanienses 41: 299–308.

Zamelska-Monczak, K. 2020. Średniowieczna i nowożytna ceramika naczyniowa z badań ratowniczych przeprowadzonych w Ujściu w 2008 roku. Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria 16: 135–190.

Downloads

Published

2021-12-20

How to Cite

Bis, M. (2021). Slipware from Tykocin Castle (Poland) from the 16th–18th Century. Archaeologia Polona, 59, 49–77. https://doi.org/10.23858/APa59.2021.2843