Krzemionki in the Literature Published in the Years 1923–1939

Authors

  • Magdalena Malak Institute of Archaeology Nicolaus Copernicus University in Toruń, 44/48 Szosa Bydgoska, 87–100 Toruń, Poland https://orcid.org/0000-0002-9210-8179

DOI:

https://doi.org/10.23858/APa60.2022.3077

Keywords:

Krzemionki, prehistoric flint mining, Stefan Krukowski, Jan Samsonowicz, history of archaeology

Abstract

This article presents the literature referring to the striped flint mine in Krzemionki Opatowskie published within the first few years after the discovery of the site until 1939. The exceptional significance of the mine in Krzemionki inspired many scholars and authors of both scientific as well as popular-scientific texts. Information about this prehistoric mine also appeared in articles related to disciplines of science other than archaeology, as well as in the general press and a sightseeing guide.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Antoniewicz, W. 1928. Archeologja Polski. Zarys czasów przedhistorycznych i wczesnodziejowych ziem Polski. Warszawa.

Bąbel, J. T. 1975. Zniszczenia, badania i ochrona rezerwatu w Krzemionkach, pow. Opatów. Wiadomości Archeologiczne 40(2): 165–176.

Bąbel, J. T. 2014. „Krzemionki Opatowskie”, najważniejszy zabytek górnictwa pradziejowego w Polsce. In D. Piotrowska, W. Piotrowski, A. Jedynak and K. Kaptur (eds), Górnictwo z epoki kamienia: Krzemionki–Polska– Europa. W 90. rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach, 53–104. Ostrowiec Świętokrzyski. Silex et Ferrum 1.

Bąbel, J. T. 2015. „Krzemionki Opatowskie”. Monument prahistorii Europy. Kopalnie krzemienia pasiastego. Ostrowiec Świętokrzyski.

Borkowski, W. 1992. Koncepcja Prof. Stefana W. Krukowskiego utworzenia i ochrony rezerwatu pragórnictwa w Krzemionkach. In J. Lech and J. Partyka (eds), Prof. Stefan Krukowski 1890–1982. Działalność archeologiczna i jej znaczenie dla nauki polskiej, 225–232. Ojców.

Borkowski, W. 1995. Krzemionki mining complex; deposit management system. Warszawa. Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach 2.

Fitzke, J.1932. Przedhistoryczne kopalnie krzemienia. Kuryer Literacko Naukowy 18, addition to Literacki Kuryer Codzienny 120: IV.

Jedynak, A. and Kaptur, K. 2008. Archaeological-conservator’s works in Krzemionki near Ostrowiec Świętokrzyski in 2008 – mine 824, Great Chambers / Prace archeologiczno-konserwatorskie w Krzemionkach koło Ostrowca Świetokrzyskiego w 2008 roku – kopalnia 824, rejon Wielkich Komór. Analecta Archaeologica Ressoviensia 3: 183–211.

Jedynak, A. and Kaptur, K. 2016. „Krzemionki” – pradziejowe kopalnie krzemienia. In. B. Furmanik, A. Wawrzyńczuk and K. Piotrowska (eds), Historyczne kopalnie – dzieło przyrody, sztuka człowieka, 14–25. Warszawa.

Kossinna, G. 1917. Meine Reise nach West- und Ostpreussen und meine Berufung zu Generalfeldmarschall v. Hindenburg im August 1915. Mannus 9(1919): 119–195.

Kossinna, G. 1918. Erläuterungen zur Karte der Funde gebänderter Feuersteingeräte (Taf. IV). Mannus 10(1919): 202–206.

Kostrzewski, J. 1934. 40 wieków górnictwa na naszych ziemiach. Jak wygląda kopalnia z przed 4 000 lat? – Krzemień jako kopalina. Ilustracja Polska 7(14): 6–7, 15.

Kostrzewski, J. 1935. Rola Wisły w czasach przedhistorycznych Polski. Przegląd Archeologiczny 5(1933–1934): 64.

Kostrzewski, J. 1939. Od mezolitu do okresu wędrówek ludów. In S. Krukowski, J. Kostrzewski and R. Jakimowicz (eds), Prehistoria ziem polskich. Encyklopedia polska PAU 4(1), 5: 145, Kraków.

Krukowski, S. 1920. Pierwociny krzemieniarskie górnictwa, transportu i handlu w holocenie Polski. Wnioski z właściwości surowców i wyrobów. Cz. I. Wiadomości Archeologiczne 5: 185–205.

Krukowski, S. 1922. Pierwociny krzemieniarskie górnictwa, transportu i handlu w holocenie Polski. Wnioski z właściwości surowców i wyrobów. Część II. Wiadomości Archeologiczne 7: 34–57.

Krukowski, S. 1932. Pierwsza charakterystyka stanowiska kopalnianego Krzemionki na podstawie jego pozostałości naziemnych. Wiadomości Archeologiczne 11: 53–60.

Krukowski, S. 1937. Krzemionki Opatowskie. Pomnik górnictwa pierwotnego, prehistorii i przyrody nieożywionej. Cz. 1. Ziemia 27(9–10): 192–206; Cz. 2. Ziemia 27(11–12): 247–276.

Krukowski, S. 1939. Krzemionki Opatowskie. Warszawa.

Krzemionki 2018. Krzemionki Prehistoric Striped Flint Mining Region. World Heritage Nomination. Poland. January 2018. Ostrowiec Świętokrzyski.

Lech, J. 1992. Stefan Krukowski i początki badań nad pradziejowym górnictwem w Polsce (1919–1939). In J. Lech and J. Partyka (eds), Prof. Stefan Krukowski 1890–1982. Działalność archeologiczna i jej znaczenie dla nauki polskiej, 129–161. Ojców.

Lech, J. 2016. Do historii badań i udostępnienia neolitycznej kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach. Archeologia Polski 61: 241–278.

Lech, J. 2020. Borownia. Prehistoryczna kopalnia krzemienia pasiastego z listy światowego dziedzictwa. Przegląd Archeologiczny 68: 199–276.

Lech, J. 2021. Borownia upon the River Kamienna (Poland) – a prehistoric mine of striped flint in light of the first excavations. In F. Bostyn, F. Giligny and P. Topping (eds), From the Mine to User: Production and Procurement Systems of Siliceous Rocks in the European Neolithic and Bronze Age. Proceedings of the XVIII UISPP World Congress (4–9 June 2018, Paris, France). Volume 10. Session XXXIII-1 and 2, 113–130. Oxford. Archaeopress Publishing.

Lencewicz, S. 1936. Ewolucja antropogeograficzna Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. Ziemia 26 (2–3): 69.

Patkowski, A. 1930. Sandomierskie – Góry Świętokrzyskie. Kraków.

Piotrowska, D. 2014. Krzemień pasiasty i początki badań prehistorycznego górnictwa w Polsce. In D. Piotrowska, W. Piotrowski, A. Jedynak and K. Kaptur (eds), Górnictwo z epoki kamienia: Krzemionki–Polska–Europa. W 90. rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach, 21–51. Ostrowiec Świętokrzyski. Silex et Ferrum 1.

Radwan, M. 1926. Przedhistoryczne kopalnie krzemienia w pow. Opatowskim. Ziemia 11(5): 69–72.

Rajewski, Z. 1971. Kopalnia krzemienia w Krzemionkach i jej problemy archeologiczno-muzealne. Wiadomości Archeologiczne 36(1): 19–37.

Samsonowicz, J. 1923. O złożach krzemieni w utworach jurajskich północno-wschodniego zbocza Gór Świętokrzyskich. Wiadomości Archeologiczne 8(1): 17–24.

Stelmachowska, B. 1927. Górnictwo przedhistoryczne (Epoka kamienna). Z Otchłani Wieków 2(3): 37–45.

Wilke, G. 1917. Die Herkunft der Kelten, Germanen und Illyrer. Mannus 9(1919): 1–54.

Zalewski, M. 1992. Program badań mikroregionalnych nad organizacją zaplecza osadniczego kopalń krzemienia pasiastego w ujęciu Stefana Krukowskiego. In J. Lech and J. Partyka (eds), Prof. Stefan Krukowski 1890–1982. Działalność archeologiczna i jej znaczenie dla nauki polskiej, 217–223. Ojców.

Zalewski, M. 2012. Krzemionki Opatowskie – blaski i cienie prehistorycznych kopalń krzemienia pasiastego jako obiektu turystycznego. In. J. Gancarski (ed.), Skanseny archeologiczne i archeologia eksperymentalna, 93–114. Krosno.

Żurowski, J. 1929. Sprawozdanie z działalności Państwowego Konserwatora Zabytków Przedhistorycznych Okręgu Zachodnio-małopolskiego i Śląskiego za lata 1924–1926. Wiadomości Archeologiczne 10: 220–221.

Żurowski, T. 1960. Górnictwo krzemienia nad rzeką Kamienną. Światowit 23: 249–279.

Żurowski, T. 1962a. Krzemionki Opatowskie. Przegląd Geologiczny 10(6): 291–295.

Żurowski, T. 1962b. Krzemionki Opatowskie pomnik starożytnego górnictwa. Rocznik Świętokrzyski 1: 17–96.

Downloads

Published

2022-11-24

How to Cite

Malak, M. (2022). Krzemionki in the Literature Published in the Years 1923–1939. Archaeologia Polona, 60, 25–38. https://doi.org/10.23858/APa60.2022.3077