Striped Flint in Archaeological Materials Around the Outcrops of the Kraków-Częstochowa Striped Flint Variety

Authors

  • Magdalena Sudoł-Procyk Institute of Archaeology Nicolaus Copernicus University in Toruń, 44/48 Szosa Bydgoska, 87–100 Toruń, Poland https://orcid.org/0000-0003-4099-5893
  • Magdalena Malak Institute of Archaeology Nicolaus Copernicus University in Toruń, 44/48 Szosa Bydgoska, 87–100 Toruń, Poland https://orcid.org/0000-0002-9210-8179
  • Hubert Binnebesel Institute of Archaeology Nicolaus Copernicus University in Toruń, 44/48 Szosa Bydgoska, 87–100 Toruń, Poland https://orcid.org/0000-0003-3467-687X
  • Maciej T. Krajcarz Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences, Twarda St. No 51/55, 00–818 Warszawa, Poland https://orcid.org/0000-0002-1240-0664

DOI:

https://doi.org/10.23858/APa60.2022.3099

Keywords:

Kraków-Częstochowa striped flint, Ryczów Upland, southern Poland, distribution of raw materials, prehistoric settlement

Abstract

Many varieties of siliceous raw materials can be found in the territory of Poland. Known exclusively from in situ outcrops in the Holy Cross Mountains area until recently, striped flint is distinctive in terms of its technical and visual features. The authors present the state of knowledge about the variety of striped flint from the Ryczów Upland, the outcrops of which were found only about a decade ago. New data obtained from the central part of the Kraków-Częstochowa Upland has cast interesting light on the issues of the origin of striped flint and the ways it was used by the prehistoric communities inhabiting the region. Identifying the sites of siliceous rocks outcrops, extraction and distribution are extremely important at not only the local but also trans-regional level.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Budziszewski, J. and Michniak, R. 1984. Z badań nad występowaniem, petrograficzną naturą oraz prahistoryczną eksploatacją krzemieni pasiastych w południowym skrzydle Niecki Magoń-Folwarczysko. Wiadomości Archeologiczne 49(2): 151–187.

Cyrek, K. 2002. Rekonstrukcja zasiedlenia Jaskini Biśnik. In K. Cyrek (ed.), Jaskinia Biśnik. Rekonstrukcja zasiedlenia jaskini na tle zmian środowiska przyrodniczego, 9–132. Toruń. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Cyrek, K., Sudoł, M., Czyżewski, Ł., Osipowicz, G. and Grelowska, M. 2014. Middle Palaeolithic cultural levels from Middle and Late Pleistocene sediments of Biśnik Cave, Poland. Quaternary International 326–327: 20–63.

Kochman, A., Matyszkiewicz, J. and Wasilewski, M. 2020. Siliceous rocks from the southern part of the Kraków-Częstochowa Upland (Southern Poland) as potential raw materials in the manufacture of stone tools – A characterization and possibilities of identification. Journal of Archaeological Science: Reports 30(102195).

Kopacz, J. and Pelisiak, A. 1992. Z badań nad wykorzystaniem krzemienia jurajskiego odmiany G w neolicie. Sprawozdania Archeologiczne 44: 109–116.

Krajcarz, M. T. and Krajcarz, M. 2009. The outcrops of Jurassic flint raw materials from south-western margin of the Holy Cross Mountains. Acta Archaeologica Carpathica 44: 183–195.

Krajcarz, M. T., Krajcarz, M., Sudoł, M. and Cyrek, K. 2012a. From far or from near? Map of silicate raw material outcrops around the Biśnik Cave. In P. Neruda and Z. Nerudová (eds), Abstract Book and excursion guide. 9th SKAM Workshop Moravian Museum, Brno, Czech Republic, October 8–11. 2012 Lithic Raw Materials – Phenomena of the Stone Age, 15–16. Brno. Moravské Zemské Muzeum.

Krajcarz, M. T., Sudoł, M., Krajcarz, M. and Cyrek, K. 2012b. From far or from near? Sources of Kraków-Częstochowa banded and chocolate silicite raw material used during the Stone Age in Biśnik Cave (southern Poland). Anthropologie. International Journal of the Science of Man 50(4): 411–425.

Krajcarz, M. T., Sudoł, M., Krajcarz, M. and Cyrek, K. 2012c. Stanowisko późnoczwartorzędowych osadów jaskiniowych – Schronisko nad Jaskinią Zegar w Skałach Zegarowych (Wyżyna Częstochowska) [The site of Late Quaternary cave sediments – the Shelter above the Zegar Cave in Zegarowe Rocks (Częstochowa Upland)]. Przegląd Geologiczny: 60(10): 546–553.

Krajcarz, M. T., Sudoł, M., Krajcarz, M. and Cyrek, K. 2014. Wychodnie krzemienia pasiastego na Wyżynie Ryczowskiej (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska) [Sum.: Outcrops of striped flint on the Ryczów Upland (Kraków–Częstochowa Upland)]. In D. Piotrowska, W. Piotrowski, K. Kaptur and A. Jedynak (eds), Górnictwo z epoki kamienia: Krzemionki – Polska – Europa. W 90. rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach (Stone Age mining: Krzemionki – Poland – Europe. On the ninetieth anniversary of the discovery of the Krzemionki mine), 319–338. Ostrowiec Świętokrzyski: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Krukowski, S. 1923. Sprawozdanie z działalności państwowego konserwatora zabytków przedhistorycznych na okręg kielecki w r. 1922. Wiadomości Archeologiczne 8: 64–84.

Matyszkiewicz, J. and Kochman, A. 2020. The provenance of siliceous rocks from the Kraków-

-Częstochowa Upland (Poland) used as raw-materials in the manufacture of siliceous artefacts from Central-Eastern Europe; An old problem in new light. Journal of Archaeological Science: Reports 34(102600).

Pelisiak, A. 2003. Ze studiów nad wykorzystywaniem surowców krzemiennych ze środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w późnym neolicie w strefie karpackiej. Neolityczne pracownie w Strzegowej (Strzegowa, stan. 42). Acta Archaeologica Carpathica 38: 27–69.

Pelisiak, A. 2006. The Exploitation and Distribution of Flints from the Central Part of Polish Jura in the Late Neolithic Times. Analecta Archaeologica Ressoviensia 1: 73–86.

Přichystal, A. 2009. Kamenne suroviny v pravěku. Vychodni časti středni Evropy. Brno. Masarykova univerzita.

Samsonowicz, J. 1923. O złożach krzemieni w utworach jurajskich północnowschodniego zbocza Gór Świętokrzyskich. Wiadomości Archeologiczne 8: 17–24.

Samsonowicz, J. 1934. Objaśnienia arkusza Opatów ogólnej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 100 000. Warszawa.

Stefaniak, K., Muzolf, B., Mirosław-Grabowska, J. and Socha, P. 2009. Studies in the caves of the Zegarowe Rocks. In K. Stefaniak, A. Tyc and P. Socha (eds), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes, 255–271. Sosnowiec–Wrocław. Faculty of Earth Sciences University of Silesia, Zoological Institute University of Wrocław.

Sudoł-Procyk, M. 2020. Magdalenian settlement in the south-estern part of the Ryczów Upland (Polish Jura). New data and the importance of the region. Anthropologie. International Journal of Human Diversity and Evolution 58(2–3): 285–302.

Sudoł-Procyk, M., Budziszewski, J., Krajcarz, M. T., Jakubczak, M. and Szubski, M. 2018. The chocolate flint mines in the Udorka Valley (Częstochowa Upland) – a preliminary report on the field and lidar surveys. In D. H. Werra and M. Woźny (eds), Between History and Archaeology. Papers in honour of Jacek Lech, 89–102. Oxford. Archaeopress Archaeology.

Sudoł-Procyk, M., Brandl, M., Krajcarz, M. T., Malak, M., Skrzatek, M., Stefański, D., Trela-Kieferling, E. and Werra, D. H. 2021a. Chocolate Flint: new perspectives on its deposits, mining, use and distribution by prehistoric communities in Central Europe. Antiquity. Project Gallery 95(383): 1–7. https://doi.org/10.15184/aqy.2021.48

Sudoł-Procyk, M. and Krajcarz, M. T. 2021. The use of landscape and georesources at microregional scale during the younger part of the Late Glacial in the southeastern part of Ryczów Upland (Polish Jura). In F. Bostyn, F. Giligny and P. Topping (eds), From Mines to Users: Production and Procurement Systems of Siliceous Rocks in the European Neolithic and Bronze Age, 16–30. Oxford. Archaeopress Archaeology.

Sudoł-Procyk, M., Krajcarz, M. T., Malak, M., and Werra, D. H. 2021b. Preliminary characterization of the prehistoric mine of chocolate flint in Poręba Dzierżna, site 24 (Wolbrom commune, małopolskie voivodeship). Sprawozdania Archeologiczne 73(2): 109–135.

Sudoł-Procyk, M. and Cyrek, K. in press. Krzemienie jurajskie w paleolicie środkowej części Jury Polskiej [Jurassic flints in the Palaeolithic Age in the central part of the Polish Jura]. In W. Borkowski, B. Sałacińska and S. Sałaciński (eds), Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach. Krzemień jurajski w pradziejach. Materiały z konferencji w Krakowie, 28–30 września 2017 r. Warszawa-Kraków. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

Downloads

Published

2022-11-24

How to Cite

Sudoł-Procyk, M., Malak, M., Binnebesel, H., & Krajcarz, M. T. (2022). Striped Flint in Archaeological Materials Around the Outcrops of the Kraków-Częstochowa Striped Flint Variety. Archaeologia Polona, 60, 163 –. https://doi.org/10.23858/APa60.2022.3099