Editorial

Authors

  • Richard E. Hughes
  • Dagmara H. Werra

Keywords:

flint, Poland, Stefan Krukowski, Jan Samsonowicz

Downloads

Download data is not yet available.

References

Balcer, B. 1975. Krzemień świeciechowski w kulturze pucharów lejkowatych. Eksploatacja, obróbka i rozprzestrzenienie. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
Balcer, B. 1976. Position and stratigraphy of flint deposits, development of exploitation and importance of the Świeciechów Flint in prehistory. Acta Archaeologica Carpathica 16: 179–199.
Bąbel, J.T. 2014. „Krzemionki Opatowskie”, najważniejszy zabytek górnictwa pradziejowego w Polsce. In D. Piotrowska, W. Piotrowski, K. Kaptur and A. Jedynak (eds), Górnictwo z epoki kamienia: Krzemionk–Polska–Europa. W 90. Rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach, 53–121. Ostrowiec Świętokrzyskie, Silex et Ferrum I.
Borkowski, W., Libera, J., Sałacińska, B. and Sałaciński, S. (eds.) 2008. Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku 8–10 X 2003. Warszawa-Lublin.
Budziszewski, J. 2008. Stan badań nad występowaniem i pradziejową eksploatacją krzemieni czekoladowych. In W. Borkowski, J. Libera, B. Sałacińska and S. Sałaciński (eds.), Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku 8–10 X 2003, 33–106. Warszawa-Lublin.
Gutowski, J. 2004. Oolitowy cykl sedymentacyjny wczesnego kimerydu w profilu Wierzbicy koło Radomia. Volumina Jurassica 2 (2): 37–48.
Krajcarz, M.T., Sudoł, M., Krajcarz, M. and Cyrek, K. 2014. Wychodnie krzemienia pasiatego na Wyżynie Ryczowskiej (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska). In D. Piotrowska, W. Piotrowski, K. Kaptur and A. Jedynak (eds), Górnictwo z epoki kamienia: Krzemionk–Polska–Europa. W 90. Rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach, 53–121. Ostrowiec Świętokrzyskie, Silex et Ferrum I.
Krukowski, S. 1920. Pierwociny krzemieniarskie górnictwa, transportu i handlu w holocenie Polski. Wnioski z właściwości surowców i wyrobów. Wiadomości Archeologiczne 5: 185–206.
Krukowski, S. 1923. Sprawozdanie z działalności państwowego konserwatora zabytków prehistorycznych na okrąg kielecki w r. 1922. Wiadomości Archeologiczne 8: 64–84.
Samsonowicz, J. 1923. O złożach krzemieni w utworach jurajskich północno-wschodniego zbocza Gór Świętokrzyskich. Wiadomości Archeologiczne 8: 17–24.
Krzak, Z. 1965. Tymczasowa charakterystyka kopalni krzemienia w Świeciechowie. Archeologia Polski 10: 217–233.
Krzak, Z. 1970. Wstępna charakterystyka kopalni krzemienia w Ożarowie Opatowskim. Archeologia Polski 15: 291–303.
Lech, J. 1980. Geologia krzemienia jurajskiego-podkrakowskiego na tle innych skał krzemionkowych. Wprowadzenie do badań z perspektywy archeologicznej. Acta Archaeologica Carpathica, 20: 163–228.
Matraszek, B. and Sałaciński, S. (eds) 2002. Krzemień świeciechowski w pradziejach. Warszawa.
Migaszewski, Z.M., Galuszka, A., Durakiewicz, T. and Starnawska, E. 2006. Middle Oxfordian–Lower Kimmeridgian chert nodules in the Holy Cross Mountains, south-central Poland. Sedimentary Geology 187: 11–28.
Pawlikowski, M. 1989. On the necessity of standarization of petrological investigations in archaeology. In J.K. Kozłowski (ed.), ‘Northern’ (Erratic and Jurassic) flint of southern Polish origin in the Upper Palaeolithic of Central Europe, 7–15. Kraków.
Schild, R. 1971. Lokalizacja prahistorycznych punktów eksploatacji krzemienia czekoladowego na północnowschodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. Folia Quaternaria 39: 1–61.
Schild, R. 1976. Flint mining and trade in Polish prehistory as seen from the perspective of the chocolate flint of central Poland. A second approach. Acta Archaeologica Carpathica 16: 147–177.
Schild, R. and Sulgostowska, Z. (eds) 1997. Man and Flint. Proceedings of the VIIth International Flint Symposium, Warszawa–Ostrowiec Świętokrzyski, September 1995. Warszawa.
Sulgostowska, Z. and Tomaszewski, A.J. (eds) 2008. Man–Millennia–Environment. Studies in honour of Romuald Schild. Warsaw

Downloads

Published

2016-01-01

How to Cite

Hughes, R. E., & Werra, D. H. (2016). Editorial. Archaeologia Polona, 54, 1–5. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/apolona/article/view/424

Most read articles by the same author(s)