On The Chemical Composition of ‘Chocolate’ Flint from Central Poland

Authors

  • Richard E. Hughes
  • Dagmara H. Werra
  • Rafał Siuda

Keywords:

‘chocolate’ flint, EDXRF, central Poland, flint identification

Abstract

The paper presents the initial results of energy-dispersive x-ray fluorescence (EDXRF) spectrometric analysis of ‘chocolate’ flint from outcrops located on the northeastern slopes of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains in central Poland. EDXRF analysis shows that the composition of certain major and minor elements allow us to distinguish between and among some varieties of ‘chocolate’ flint. EDXRF analysis also was undertaken on other flints know from Poland (Jurassic-Cracow; Gray-white spotted; Striped Flint), providing a geochemical baseline for instrumental identification of these flints in archaeological sites.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Balcer, B. 1976. Position and stratigraphy of flint deposits, development of exploitation and importance of the Świeciechów Flint in prehistory. Acta Archaeologica Carpathica 16: 179–199.
Bednarz, M. 2001. Acheminementdu silex ‘chocolat’ pendant le Janisławicien et au Néolithique ancien dans le bassin de la Vistule. In R. Kertész and J. Makkay (eds), From the Mesolithic to the Neolithic. Proceedings of the International Archaeological Conference held in the Damjanich Museum of Szolnok, September 22–27, 1996, 23–54. Budapest. Archaeolinqua 11.
Bednarz, M. and Budziszewski, J. 1997. Potential of Detailed Archaeological Surveys of Flint Outcrop Areas. Case Study: Iłża Region (Central Poland). In R. Schild and Z. Sulgostowska (eds.), Man and Flint. Proceedings of the VIIth International Flint Symposium, Warszawa-Ostrowiec Świętokrzyski, September 1995, 23–28. Warszawa.
Borkowski, W., Libera, J., Sałacińska, B. and Sałaciński, S. (eds) 2008. Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku 8–10 X 2003. Warszawa-Lublin.
Budziszewski, J. 2008. Stan badań nad występowaniem i pradziejową eksploatacją krzemieni czekoladowych. In W. Borkowski, J. Libera, B. Sałacińska and S. Sałaciński (eds.), Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku 8–10 X 2003, 33–106. Warszawa-Lublin.
Budziszewski, J., Grużdź, W., Jakubczak, M. and Szubski, M. 2015. Chalcolithic raw material economy in light of new data from the ‘Przyjaźń’ mining field in Rzeczkowo (Central Poland). In: X. Mangado, O. Crandell, M. Sánchez, and M. Cubero (eds.), International Symposium on Knappable Materials ‘On the Rocks’, 7–11 September 2015, Barcelona, Abstracts, 56. Barcelona.
Chmielewska, M. 1980. PL 5 Polany, Fundstelle II, Wojw. Radom. In G. Weisgerber, R. Slotta and J. Weiner (eds.), 5000 Jahre Feuersteinbergbau. Die Suche nach dem Stahl der Steinzeit, 583–586. Bochum.
Chmielewska, M. 1988 The Early Bronze Age Flint Mine at Site II, Polany, Radom District. Przegląd Archeologiczny 35: 139–181.
Cyrek, K. 1995. On the distribution of chocolate flint in the Late Mesolithic of the Vistula Basin. Archaeologia Polona 33: 99–109.
Dadlez, R., Marek, S. and Pokarski, J. (eds) 2000. Mapa geologiczna Polski bez utworów kenozoiku, skala 1: 1 000 000. Warszawa.
Dąbrowska, Z. 1983. Jura okolic Iłży. In Paleontologia i stratygrafia jury i kredy okolic Iłży. Materiały VII Krajowej Konferencji Paleontologów. Iłża, 7–9 październik 1983, 32–36. Iłża.
Dembowska, J. 1953. Górna jura między Radomiem i Jastrzębiem. Biuletyn Instytut Geologicznego 218, Z badań geologicznych regionu świętokrzyskiego 8: 31–46.
Gutowski, J. 2004. Oolitowy cykl sedymentacyjny wczesnego kimerydu w profilu Wierzbicy koło Radomia. Volumina Jurassica 2 (2): 37–48.
Herbich, T. 1993. The variations of shaft fills as the basis of the estimation of flint mine extent: a Wierzbica case study. Archaeologia Polona 31: 71–82.
Herbich, T. and Lech, J. 1995. PL 5 Polany II, Radom Province. Archaeologia Polona 31: 488–506.
Högberg, A., Hughes, R.E. and Olausson, D. 2013. Comparing Polish and Scandinavian flint using visual and chemical analysis: some preliminary results. Fornvännen 108: 257–262.
Hughes, R.E., Baltrūnas, V. and Kulbickas, D. 2011. Comparison of two analytical methods for the chemical characterization of flint from Lithuania and Belarus. Geologija, 53 (2): 69–74.
Hughes, R.E., Högberg, A. and Olausson, D. 2012. The chemical composition of some archaeologically significant flint from Denmark and Sweden. Archaeometry 54 (5): 779–795.
Imai, N., Terashima, S., Itoh, S. and Ando, A. 1996. 1996 compilation of analytical data on nine GSJ geochemical reference samples, ‘sedimentary rock series’. Geostandards Newsletter 20: 165–216.
Kaczanowska, M. and Lech, J. 1977. The flint industry of danubian communities north of the Carpathians. Acta Archaeologica Carpathica 17: 5–28.
Kozłowski, J.K. 2013. Raw materials procurement in the Late Gravettian of the Carpatian Basin. In Z. Master (ed.), The Lithic raw materials sources and interregional Human contacts in the Northern Carpathian Regions, 63–85. Kraków-Budapest.
Krajcarz, M.T. and Krajcarz, M. 2009. The outcrops of Jurassic flint raw materials from south-western margin of the Holy Cross Mountains. Acta Archaeologica Carpathica 44: 183–195.
Krajcarz, M.T., Krajcarz, M., Sudoł, M. and Cyrek, K. 2012. From far or from near? Sources of Kraków-Częstochowa banded and chocolate silicate raw material used during the stone age in Biśnik Cave (Southern Poland). Anthropologie 50 (4): 411–425.
Krukowski, S. 1920. Pierwociny krzemieniarskie górnictwa, transportu i handlu w holocenie Polski. Wnioski z właściwości surowców i wyrobów. Wiadomości Archeologiczne 5: 185–206.
Krukowski, S. 1922. Pierwociny krzemieniarskie górnictwa, transportu i handlu w holocenie Polski, cz. 2. Wiadomości Archeologiczne 7 (1): 34–57.
Krukowski, S. 1923. Sprawozdanie z działalności państwowego konserwatora zabytków prehistorycznych na okrąg kielecki w r. 1922. Wiadomości Archeologiczne 8: 64–84 .
Kutek, J. 1983. O stratygrafii górnej jury między Iłżą i Śniadkowem. In Paleontologia i stratygrafia jury i kredy okolic Iłży. Materiały VII Krajowej Konferencji Paleontologów. Iłża, 7–9 październik 1983, 32–36.
Lech, H. & J. 1984. The Prehistoric Flint Mine at Wierzbica ‘Zele’: a Case Study from Poland. World Archaeology 16 (2): 186–203.
Lech, H. & J. 1995. PL 3 Wierzbica ‘Zele’, Radom Province. Archaeologia Polona 33: 465–480.
Lech, H. & J. 1997. Flint Mining among Bronze Age Communities. A Case Study from Central Poland. In R. Schild and Z. Sulgostowska (eds), Man and Flint. Proceedings of the VIIth International Flint Symposium, Warszawa – Ostrowiec Świętokrzyski, September 1995, 91–98. Warszawa.
Lech, J. 1987. Danubian raw material distribution patterns in eastern central Europe. In G. de G. Sieveking and M.H. Newcomer (eds), The human uses of flint and chert. Proceedings of the IVth International Flint Symposium held at Brighton Polytechnic 10–15 April 1983, 241–248. Cambridge.
Lech, J. 1990. The organization of siliceous rocks supplies to the Danubian early farming communities (LBK): Central Europe an examples. In D. Cahen and M. Otte (eds), Rubané et Cardial. Actes du Colloque de Liège, novem bre 1988, Etudes et Recherches Archéologiques de l’Université de Liège, 51–59. Liège.
Malinowska, L. and Dembowska, J. 1973. Obrzeżenie Gór Świętokrzyskich w górnej jurze. In B. Słowańska and M. Bartyś-Pelc (eds), Budowa geologiczna Polski t. 1: Stratygrafia, cz. 2 Mezozoik, 381–389. Warszawa.
Małecka-Kukawka, J. 1997. Flint mining in south-eastern Poland and raw material ‘economy’ of early farming communities in the Chełmno land. A social exchange theory perspective. In R. Schild and Z. Sulgostowska (eds), Man and Flint. Proceedings of the VIIth International Flint Symposium, Warszawa – Ostrowiec Świętokrzyski, September 1995, 243–247. Warszawa.
Migaszewski, Z.M., Galuszka, A., Durakiewicz, T. and Starnawska, E. 2006. Middle Oxfordian –Lower Kimmeridgian chert nodules in the Holy Cross Mountains, south-central Poland. Sedimentary Geology 187: 11–28.
Pożaryski, W. 1948. Jura i kreda między Radomiem, Zawichostem i Kraśnikiem. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 46: 1–141.
Přichystal, A. 2009. Kamenné suroviny v pravěku východní části střední Evropy. Brno.
Přichystal, A. 2013. Lithic Raw Materials in Prehistoric Times of Eastern Central Europe. Brno.
Samsonowicz, J. 1923. O złożach krzemieni w utworach jurajskich północno-wschodniego zbocza Gór Świętokrzyskich. Wiadomości Archeologiczne 8: 17–24.
Samsonowicz, J. 1934. Ogólna mapa geologiczna Polski w skali 1:100 000 ark. Opatów. Warszawa.
Schild, R. 1971. Lokalizacja prahistorycznych punktów eksploatacji krzemienia czekoladowego na północnowschodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. Folia Quaternaria 39: 1–61.
Schild, R. 1976. Flint mining and trade in Polish prehistory as seen from the perspective of the chocolate flint of central Poland. A second approach. Acta Archaeologica Carpathica 16: 147–177.
Schild, R. 1987. The exploitation of chocolate flint in central Poland. In G. de G. Sieveking and M. H. Newcomer (eds), The human uses of flint and chert. Proceedings of the IVth International Flint Symposium held at Brighton Polytechnic 10–15 April 1983, 137–149. Cambridge.
Schild, R. 1995. PL 2 Tomaszów I, Radom Province. Archaeologia Polona 33: 455–465.
Schild, R. 1995. PL 4 Polany Kolonie II, Radom Province. Archaeologia Polona 33: 480–488.
Schild, R. 1997. Digging Open Flint Mines and Quarries. In A. Ramos-Millán and M. A. Bustillo (eds), Siliceous Rocks and Culture, Monográfica Arte y Arqueologiá 42, 119–136. Granada.
Schild, R., Królik H. and Marczak M. 1985. Kopalnia krzemian czekoladowego w Tomaszowie. Wrocław-Warszawa-Kraków.
Schild, R., Królik, H. and Mościbrodzka, J. 1977. Kopalnia krzemian czekoladowego z przełomu neolitu i epoki brązu w Polanach Koloniach. Wrocław-Warszawa-Kraków.
Schild, R., Królik, H. and Tomaszewski, J. 1997. A Raw Material Economy of the Palaeolithic and Mesolithic Occupants of the Rydno Complex. In R. Schild and Z. Sulgostowska (eds), Man and Flint. Proceedings of the VIIth International Flint Symposium, Warszawa–Ostrowiec Świętokrzyski, September 1995, 285–293. Warszawa.
Sulgostowska, Z. 1997. The phenomenon of chocolate flint distribution on the north European Plain during the Final Palaeolithic. In R. Schild and Z. Sulgostowska (eds), Man and Flint. Proceedings of the VIIth International Flint Symposium, Warszawa – Ostrowiec Świętokrzyski, September 1995, 313–318. Warszawa.
Sulgostowska, Z. 2005. Kontakty społeczności późnopaleolitycznych i mezolitycznych między Odrą, Dźwiną i górnym Dniestrem. Studium dystrybucji wytworów ze skał krzemionkowych. Warszawa.
Sulgostowska, Z. 2008. Szczególna pozycja krzemienia czekoladowego wśród społeczności między Odrą, Dźwiną i Dniestrem u schyłku paleolitu i w późnym mezolicie. In W. Borkowski, J. Libera, B. Sałacińska and S. Sałaciński (eds), Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku 8–10 X 2003, 151–170. Warszawa-Lublin.
Wyrwicka, K. 1969. Surowce węglanowe malmu Gór Świętokrzyskich – ich zastosowanie i perspektywy. Kwartalnik Geologiczny 13 (2): 357–369.

Downloads

Published

2016-01-01

How to Cite

Hughes, R. E., Werra, D. H., & Siuda, R. (2016). On The Chemical Composition of ‘Chocolate’ Flint from Central Poland. Archaeologia Polona, 54, 99–114. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/apolona/article/view/432

Most read articles by the same author(s)