The Funnel Beaker and Globular Amphora Cultures in the Sandomierz Upland in the Light of Settlement Research

Authors

  • Hanna Kowalewska-Marszałek Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, 105, al. Solidarności, 00-140 Warsaw, Poland https://orcid.org/0000-0002-7356-1402

DOI:

https://doi.org/10.23858/APa57.2019.008

Keywords:

Funnel Beaker culture, Globular Amphora culture, Sandomierz Upland, Neolithic settlement, flint raw materials

Abstract

The article concerns the Neolithic settlement structures of the Funnel Beaker culture and Globular Amphora cultures in the Sandomierz Upland, discussed comparatively in the context of interrelationships and relationships with the exploitation of flint raw materials, especially of the banded flint.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Balcer, B. 1967. Stanowisko Pieczyska (Zbrza Wielka) w Zawichoście-Podgórzu, pow. Sandomierz, w świetle pierwszych wykopalisk. Wiadomości Archeologiczne 32: 290–375.
Balcer B., 1971. Kopalnia krzemienia w Świeciechowie-Lasku, pow. Kraśnik w świetle badań 1967 r. Wiadomości Archeologiczne 36/1: 71–132.
Balcer, B. 1975. Krzemień świeciechowski w kulturze pucharów lejkowatych. Eksploatacja, obróbka i rozprzestrzenienie. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
Balcer, B. 1983. Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem Polski, Zusamm.: Die Herstellung von Feuersteingeräten im Neolithikum auf dem Gebiet Polens, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
Balcer, B. 2002. Ćmielów – Krzemionki – Świeciechów. Związki osady neolitycznej z kopalniami krzemienia, Sum. Relations between the neolithic settlement and flint mines. Warszawa.
Balcer, B. and Kowalski K., 1978. Z badań nad krzemieniem pasiastym w pradziejach. Wiadomości Archeologiczne 43: 127–145.
Borkowski, W. 1995. Krzemionki mining complex. Deposit management system. Warszawa. Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach 2.
Chojnicki, Z. 1977. Metody ilościowe i modele w geografii. Warszawa.
Godłowski, K. 1964. Z badań nad rozwojem osadnictwa kultury przeworskiej na Górnym Śląsku. Archeologia Polski 9 (2): 400–429.
Higgs, E.S. and Vita-Finzi, C.V. 1972. Prehistoric economies; a territorial approach. In E.S. Higgs (ed.), Papers in Economic Prehistory, 27–31. Cambridge.
Hodder, I. and Orton C. 1976. Spatial Analysis in Archaeology. Cambridge.
Jarman, M. R., 1972. A territorial model for archaeology: a behavioral and geographical approach. In D.L. Clarke (ed.), Models in Archaeology, 705–733.London.
Kempisty, E. 1965. Sprawozdanie z prac wykopaliskowych przeprowadzonych w 1962 r. na osadzie kultury pucharów lejkowatych w Kamieniu Łukawskim, pow. Sandomierz. Wiadomości Archeologiczne 31: 245–246.
Kobyliński, Z. 1987. Podstawowe metody analizy przestrzennej układów punktowych. Archeologia Polski 32: 21–53.
Kondracki, J. 1978. Geografia fizyczna Polski. Warszawa.
Kowalczyk, J. 1962, „Sondaż terenowy” w badaniach archeologicznych. Wiadomości Archeologiczne 28 (4): 301–307.
Kowalewska-Marszałek, H. 1988. L’approche territoriale dans les études de l’habitat. Quelques remarques. Bulletin du Centre Genèvois d’Anthropologie 1: 7–14.
Kowalewska-Marszałek, H. 1992. Osadnictwo neolityczne na Wyżynie Sandomierskiej. Unpublished PhD thesis, the Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences. Warszawa.
Kowalewska-Marszałek, H. 2007. The „Lengyel-Polgár” settlement in the Sandomierz Upland. Micro-regional studies. In J. K. Kozłowski and P. Raczky (eds), The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe, 431–448. Kraków.
Kowalewska-Marszałek, H. 2012. Neolithic fortified sites and settlement patterns on the Sandomierz Loess Upland. In F. Bertemes and H. Meller (eds.), Neolitische Kreisgrabenanlagen in Europa / Neolithic Circular Enclosures in Europe (Internationale Arbeitstagung vom 7. Bis 9. Mai 2004 in Goseck (Sachsen-Anhalt) / International Workshop 7th – 9th May 2004 in Goseck (Saxony-Anhalt, Germany), 327–338. Halle (Saale). Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle 8.
Kowalewska-Marszałek, H. 2018. From the research on the Funnel Beaker culture in the Sandomierz Upland (on the occasion of the considerations by Konrad Jażdżewski). Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna 47 (2016–2017): 309–326.
Kruk, J. 1973. Studia osadnicze nad neolitem wyżyn lessowych. Wrocław.
Kruk, J. 1980. Gospodarka w Polsce południowo-wschodniej w V–III tysiącleciu p.n.e. Wrocław-Warszawa-Kraków.
Krukowski, S. 1939. Krzemionki Opatowskie. Warszawa.
Krzak, Z. 1961. Sprawozdanie z badań powierzchniowych w województwach kieleckim i lubelskim w latach 1954–1959. Sprawozdania Archeologiczne 13: 29–44.
Kupczyk, I. 1970. Osadnictwo neolityczne i z początku epoki brązu w górnym dorzeczu Opatówki. Unpublished MA thesis, University of Warszawa.
Kurnatowski, S. 1973. Zakres przestrzenny archeologicznych badań terenowych a przydatność ich dla analizy osadniczej. Biuletyn Informacyjny PKZ 25: 9–39.
Nowak, M. 2009. Drugi etap neolityzacji ziem polskich. Kraków.
Podkowińska, Z. 1950. Osada neolityczna na górze „Gawroniec” w Ćmielowie pow. Opatów. Wiadomości Archeologiczne 17: 95–142.
Podkowińska, Z. 1951/52. Prace wykopaliskowe na stanowisku „Gawroniec-Pałyga” w Ćmielowie w pow. opatowskim 1950 r. Wiadomości Archeologiczne 18: 201–242.
Podkowińska, Z. 1962. Village éneolithique de Ćmielów, district Opatów, voïvodie de Kielce. Archaeologia Polona 4: 98–111.
Renfrew, C. and Bahn P. 1991. Archaeology. London.
Sałaciński, S. 2013. Materiały krzemienne z badań neolitycznych stanowisk w Stryczowicach, woj. świętokrzyskie. In Uzarowicz-Chmielewska A. and Sałacińska B., Osady neolityczne w Stryczowicach, woj. świętokrzyskie, 257–285. Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 10.
Schild, R. 1971. Lokalizacja prahistorycznych punktów eksploatacji krzemienia czekoladowego na północno-wschodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. Folia Quaternaria 39: 1–61.
Tabaczyński, S. 1970. Neolit środkowoeuropejski. Podstawy gospodarcze. Wrocław-Warszawa-Kraków.
Uzarowicz-Chmielewska, A. 1982. Fosa obronna na osadzie kultury pucharów lejkowatych w Stryczowicach, woj. Kielce, w świetle czteroletnich badań wykopaliskowych. Wiadomości Archeologiczne 47/2: 245–266.
Uzarowicz-Chmielewska, A. and Sałacińska, B. 2013. Osady neolityczne w Stryczowicach, woj. świętokrzyskie. Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 10.
Wiślański, T. 1969. Podstawy gospodarcze plemion neolitycznych w Polsce północno-zachodniej. Wrocław.

Downloads

Published

2019-12-30

How to Cite

Kowalewska-Marszałek, H. (2019). The Funnel Beaker and Globular Amphora Cultures in the Sandomierz Upland in the Light of Settlement Research. Archaeologia Polona, 57, 119–134. https://doi.org/10.23858/APa57.2019.008