Interest of Jan Kowalczyk in the Mining of Flint Raw Materials

Authors

DOI:

https://doi.org/10.23858/APa57.2019.013

Keywords:

Neolithic, Funnel Beaker culture, Globular Amphora culture, Early Bronze Age, Mierzanowice culture, prehistoric mining, banded flint, Krzemionki Opatowskie, Świeciechów flint, Świeciechów, flint workshops

Abstract

Jan Kowalczyk exhibited great interest in the issues related to the prehistoric acquisition of flint raw materials and their working. He was involved in research and conservation issues at the turn of the 1950s and 1960s in the Neolithic and Early Bronze mines of striped flint in Krzemionki Opatowskie, exploited by communities of the  Funnel Beaker, Globular Amphorae and Mierzanowice cultures. In 1967 and 1970 he was an inspirer and co-participant of Bogdan Balcer’s research within the Świeciechów-type flint deposits in Świeciechów, near Annopol. The raw material was mined here using open-pit methods, constituting the oldest form of mining. The mines were at the same time centres of mass flint production. Świeciechów flint was used from the Paleolithic period throughout the Neolithic to the Bronze Age.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Balcer, B. 1968. Stanowisko Pieczyska (Zbrza Wielka) w Zawichoście-Podgórzu, pow. Sandomierz w świetle pierwszych wykopalisk Wiadomości Archeologiczne 32/3–4 (1966–1967): 290–375.
Balcer, B. 1971a. Kopalnie krzemienia w Świeciechowie-Lasku, pow. Kraśnik w świetle badań 1967 r. Wiadomości Archeologiczne 36/1: 71–132.
Balcer, B. 1971b. O stanie i potrzebach w zakresie badań krzemieniarstwa neolitu i wczesnej epoki brązu. Wiadomości Archeologiczne 36/1: 51–70.
Balcer, B. 1975. Krzemień świeciechowski w kulturze pucharów lejkowatych. Eksploatacja, obróbka i rozprzestrzenienie. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
Balcer, B. 1996. Cel i wyniki badań w Krzemionkach w latach 1969–1970. In W. Brzeziński, W. Borkowski and W. Migal (eds), Z badań nad wykorzystaniem krzemienia pasiastego, 167–193. Warszawa. Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach 3.
Balcer, B. 2002. Ćmielów – Krzemionki – Świeciechów. Związki osady neolitycznej z kopalniami krzemienia. Warszawa.
Balcer, B. 2014. Krzemionki w moich wspomnieniach z lat 1954–1972. In D. Piotrowska, W. Piotrowski, K. Kaptur and A. Jedynak (eds), Górnictwo z epoki kamienia: Krzemionki – Polska – Europa, 105–121. Ostrowiec Świętokrzyski. Silex et Ferrum 1.
Balcer, B. 2015. Sześćdziesiąt lat z archeologią w życiu cyklisty. Łódź.
Borkowski, W., Migal, W., Sałaciński and S., Zalewski, M. 1989. Urgeschichtlicher Feuersteinbergbau im Gebiet von Krzemionki. Ein Bericht zum Stand der Forschung. Praehistorische Zeitschrift 64/2: 164–207.
Kempisty, E. and Gurba, J. 1971. Z zagadnień początków neolitu polskiego. Wiadomości Archeologiczne 36/1: 38–43.
Kowalczyk, J. 1962a. „Sondaż terenowy” w badaniach archeologicznych. Wiadomości Archeologiczne 28/4: 301–307.
Kowalczyk, J. 1962b. Uwagi o problematyce i postulatach badawczych neolitu polskiego. Wiadomości Archeologiczne 27/3: 271–282.
Kowalczyk, J. 1969. Początki neolitu na ziemiach polskich. Wiadomości Archeologiczne 34/1: 3–69.
Kowalczyk, J. 1971. Zmierzch epoki kamienia. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
Kozłowski, J. K. 1971. W sprawie początków neolitu na ziemiach polskich. Wiadomości Archeologiczne 36/1: 44–50.
Krukowski, S. 1939. Krzemionki Opatowskie. Warszawa.
Krzak, Z. 1965. Tymczasowa charakterystyka kopalni krzemienia w Świeciechowie. Archeologia Polski 15: 217–233.
Lech, J. 1999. Tadeusz R. Żurowski jako konserwator, badacz i popularyzator zabytków prehistorycznego górnictwa krzemienia. In Z. Kobyliński and J. Wysocki (eds), Tadeusz Roman Żurowski i konserwatorstwo archeologiczne w Polsce XX wieku, 63–80. Warszawa.
Rajewski, Z. 1971. Kopalnia krzemienia w Krzemionkach i jej problemy archeologiczno-muzealne. Wiadomości Archeologiczne 36/1: 19–37.
Sałaciński, S. 1997. Krzemionki 1984–1992. Wiadomości Archeologiczne 53/2 (1993–1994): 19–29.
Samsonowicz, J. 1924. Odkrycie pierwotnych złóż krzemienia „szarego biało nakrapianego”. Wiadomości Archeologiczne 9/1–2: 99–101.
Żurowski, T. 1960. Górnictwo krzemienia nad rzeką Kamienną. Światowit 23: 249–279.
Żurowski, T. 1961. Nowe badania nad historią najstarszego górnictwa w Polsce. Kwartalnik Historii i Nauki 6/1: 25–44.

Downloads

Published

2019-12-30

How to Cite

Sałaciński, S., Sałacińska, B. ., & Borkowski, W. . (2019). Interest of Jan Kowalczyk in the Mining of Flint Raw Materials. Archaeologia Polona, 57, 185–196. https://doi.org/10.23858/APa57.2019.013