W obronie warsztatu historyka sztuki: na marginesie recenzji Aleksandry Sulikowskiej-Bełczowskiej

Autor

  • Piotr Ł. Grotowski Instytut Historii Sztuki i Kultury, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Słowa kluczowe:

historia sztuki, kolegiata w Wiślicy, freski

Abstrakt

Polemika

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Belting Hans. 1979. Le peintre Manuel Eugenikos de Constantinople, en Géorgie, „Cahiers Archéologiques”, 28, s. 103–114.

Białostocki Jan. 1966. Znaczenie historii sztuki wśród nauk humanistycznych, [w:] Jan Białostocki, Sztuka i myśl humanistyczna. Studia z dziejów sztuki i myśli o sztuce, Warszawa, s. 146–162.

Binski Paul. 1986. The Painted Chamber at Westminster, London.

Binski Paul. 2011. The Painted Chamber at Westminster, the Fall of Tyrants and the English Literary Model of Governance, „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes”, 74, s. 121–154.

Borsook Eve. 2018. A Solomonic Throne for Salerno Cathedral?, „Convivium”, 5, 1, s. 36–49.

Caddick Jennifer. 2019. The Painted Chamber at Westminster and the Openings of Parliament, 1399–1484, „Parliamentary History”, 38, 1, s. 17–33.

Crossley Paul. 2002. Bohemia Sacra and Polonia Sacra. Liturgy and History in Prague and Cracow Cathedrals, „Folia Historiæ Atrium”. Seria Nowa, 7 (2001), s. 49–69.

Dalewski Zbigniew. 1995. Ceremoniał koronacyjny królów polskich w XV i początkach XVI wieku, „Kwartalnik Historyczny”, 102, 3–4, s. 37–60.

Das Paterikon. 1964. Das Paterikon des Kiever Höhlenklosters, wyd. D.I. Abramovich, D. Tschižewskij, München.

Dell’Acqua Francesca. 2016. The Hidden Sides of the Salerno Ivories. Hypotheses about the Original Object, Program, and Cultural Milieu, [w:] The Salerno Ivories. Objects, Histories, Contexts, red. F. Dell’Acqua et al., Berlin, s. 211–239.

Długosz Jan. 2000. Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae. Liber undecimus 1413–1430, wyd. D. Turkowska, J. Wyrozumski, S. Sroka, K. Ożóg, Varsaviae.

Długosz Jan. 2001. Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae. Liber undecimus et Liber duodecimus, 1431–1444, wyd. Cz. Pirożyńska, J. Wyrozumski, L. Korczak, K. Ożóg, Varsaviae.

Ðorđević Ivan. 1998. Predstave sv. Borisa i Gleba u Mileševi i srpsko-ruske veze prve polovine XIII stoleća, [w:] Sveti Sava u srpskoj istoriji i tradiciji, red. S. Ćirković, Beograd, s. 295–307.

Franaszek Antoni. 1989. Budowle gotyckie Zamku Królewskiego na Wawelu: na tle dziejów w czasach nowożytnych, Biblioteka Wawelska, 6, Kraków.

Gkioles Nikolaos. 1990. O buzantinos troulos kai to eikonografiko tou programma (mesa 6ou ai. — 1204), Athēna.

Grotowski Piotr. 2001. Dwie nieznane sceny w prezbiterium kolegiaty wiślickiej, [w:] Ars graeca — ars latina. Studia dedykowane Profesor Annie Różyckiej Bryzek, red. W. Bałus et al., Kraków, s. 145–154.

Grotowski Piotr Ł. 2019. Some considerations on the origins of Theophanes the Greek’s style, [w:] Byzantina et Slavica. Studies in Honour of Professor Maciej Salamon, red. S. Turlej et al., Kraków, s. 111–128.

Grotowski Piotr Ł. 2021. Freski fundacji Władysława II Jagiełły w kolegiacie wiślickiej, Kraków.

Grozdanov Cvetan. 2016. Ohridsko ẑidno slikarstvo XIV vek, Skopje.

Hatt Michael, Klonk Charlotte. 2006. Art History. A critical introduction to its methods, Manchester–New York.

Ivanov Sergej Arkad´evič. 2009. Neskol´ko zamečanij o vizantijskom kontekste borisoglebskogo kul´ta, [w:] Boriso-glebskij sbornik, 1, red. K. Cukerman, Paris, s. 353–364.

Krzyżaniakowa Jadwiga, Ochmański Jerzy. 2006. Władysław II Jagiełło, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Kutrzeba Stanisław. 1911. Źródła polskiego ceremoniału koronacyjnego, „Przegląd Historyczny”, 12, s. 71–83, 149–164, 285–307.

Lasek Piotr, Olszacki Tomasz, Ratajczak Tomasz. 2019. Residential Towers in Urban and Suburban Royal and Magnates’ Residences in the Kingdom of Poland between 1300 and 1500, [w:] Urbs Turrita. Urban Towers in Medieval and Renaissance Europe, Tower Studies, 3, red. R.D. Oram, Donnington, s. 108–119.

Lazarev Viktor Nikitič. 1963. Drevnerusskie hudožniki i metody ih raboty, [w:] Drevne-russkoe iskusstvo XV–načala XVI vekov, red. V.N. Lazarev, O.I. Podobedova, V.V. Kostočkin, Moskva, s. 7–21.

Lewicki Anatol. 1892. Powstanie Świdrygiełły: ustęp z dziejów unii Litwy z Koroną, Kraków.

Logvin Grigorìj Nikonovič. 1983. Ukraïns´ko-pol´s´kì mistec´kì zv’âzki XIV–XV st., [w:] Ukraïns´ke mistectvo u mìžnarodnih zv’âzkah: dožovtnevij perìod, red. V.А. Afanas´êv, Kiïv, s. 22–31.

Łopatkiewicz Piotr. 2015. Drewniany kościół w Haczowie. Pomnik Światowego Dziedzictwa Kultury, Kraków.

Mango Cyril, Hawkins Ernest J.W. 1966. The Hermitage of St. Neophytos and Its Wall Paintings, „Dumbarton Oaks Papers”, 20, s. 119–206.

Marković Miodrag. 2010. The Painter Eutychios — Father of Michael Astrapas and Protomaster of the Frescoes in the Church of the Virgin Peribleptos in Ohrid, „Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti”, 38, s. 9–34.

Mathews Thomas F. 1997. Religious Organization and Church Architecture, [w:] The Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era A.D. 843–1261, red. H.C. Evans, W.D. Wixom, New York, s. 21–35.

Mickūnaitė Giedrė. 2019. Religious Debate and Visual Compromise: Interpreting Byzantine Murals in Lithuania and Poland, „Studia historica Brunensia”, 66, 2, s. 127–157, https://doi.org/10.5817/SHB2019-2-9

Mickūnaitė Giedrė. 2021. Words for Images: On Perceptions of ‘Greek Manner’ in Lithuania and Poland, [w:] The Polish-Lithuanian Commonwealth: History, Memory, Legacy, red. A. Chwalba, K. Zamorski, New York, s. 60–137.

Miskei Antal. 2008. A ráckevei szerb ortodox templom, Ráckeve.

Mossakowski Stanisław. 2013. Rezydencja królewska na Wawelu w czasach Zygmunta Starego. Program użytkowy i ceremonialny, Warszawa.

Musin Aleksander. 2019. Zabytki Supraśla w Sankt Petersburgu. Materiały dotyczące historii i konserwacji cerkwi Zwiastowania Bogurodzicy (1907–1910) w archiwum Cesarskiej Komisji Archeologicznej, [w:] Freski supraskie. Relikty XVI-wiecznego malarstwa postbizantyńskiego

w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu, red. A. Ruta, Białystok, s. 14–81.

Nagy Márta. 1994. Ortodox falképek Magyarországon, Budapest.

Nardi Roberto. 2010. Il restauro del mosaico della Trasfigurazione nel monastero di Santa Caterina nel Sinai, [w:] Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia. Rendiconti, 82, s. 3–17.

Naumow Aleksander. 1996. Wiara i historia. Z dziejów literatury cerkiewnosłowiańskiej na ziemiach polsko-litewskich, Krakowsko-Wileńskie studia slawistyczne, 1, Kraków.

Nicolaïdès Andréas. 1996. L’église de la Panagia Arakiotissa à Lagoudéra, Chypre: Etude iconographique des fresques de 1192, „Dumbarton Oaks Papers”, 50, s. 1–137.

Nikodem Jarosław. 2009. Bunt Świdrygiełły w Witebsku, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, 32, s. 5–20.

Nikodem Jarosław. 2013. Witold Wielki Książę Litewski (1354 lub 1355–27 października 1430), Kraków.

Ordo coronandi. 1910. Ordo coronandi regis Poloniae, wyd. S. Kutrzeba, Kraków (nadbitka z: Archiwum Komisji Historycznej, 11, 1909–1913, s. 133–216).

Ousterhout Robert. 1999. Master Builders of Byzantium, Princeton.

Panofsky Erwin. 1940. The History of Art as a Humanistic Discipline, [w:] The Meaning of the Humanities, wyd. T.M. Greene, Princeton, s. 89–118.

Papamastorakēs Titos. 2001. O diakosmos tou troulou tōn naōn tēs palaiologeias periodou stē Balkanikē hersonēso kai tēn Kupro, Bibliothēkē tēs en Athēnais Arhaiologikēs Etaireias, 213, Athēna.

Paribeni Andrea. 2015. From Ravenna to Athens: Italian Restorers of the Mosaic of Daphni at the End of the 19th Century, [w:] XII Colloquio AIEMA, Venezia, 11–15 settembre 2012. Atti, red. G. Trovabene, Verona, s. 347–352.

Pateryk. 1993. Pateryk Kijowsko-Pieczerski czyli Opowieści o świętych ojcach w pieczarach kijowskich położonych, oprac. L. Nodzyńska, Slavica Wratislaviensia, 66, Wrocław.

Pelekanidis Stylianos, Chatzidakis Manolis. 1985. Kastoria, Athens.

Polehov Sergej. 2015. Nasledniki Vitovta. Dinastičeskaâ vojna v Velikom knâžestve Litovskom v 30-e gody XV veka, Moskva.

Poposka Jana. 2006. Church Mother of God Peribleptos (St. Clement), Ohrid.

Prolović Jadranka. 2017. Resava (Manasija): Geschichte, Architektur und Malerei einer Stiftung des serbischen Despoten Stefan Lazarević, Wien

Ratajczak Tomasz. 2014. Wieże mieszkalne na zamku wawelskim — badania nad chronologią gotyckiej architektury rezydencji królewskiej, „Rocznik Historii Sztuki”, 39, s. 177–190.

Ratajczak Tomasz. 2018. Der Ausbau der königlichen Residenz auf dem Wawel im 14. Jahrhundert und zu Anfang des 15. Jahrhunderts, [w:] Spiegel der Fürstenmacht. Residenzbauten in Ostmitteleuropa im Spätmittelalter — Typen, Strukturen, Ausschmückung, red. Ch. Herrmann,

K. Pospieszny, E. Gierlich, Bonn, s. 253–273.

Reeve Matthew M. 2006. The Painted Chamber at Westminster, Edward I and the Crusade, „Viator”, 37, s. 189–221.

Różycka-Bryzek Anna. 1965. Bizantyńsko-ruskie malowidła ścienne w kolegiacie wiślickiej, „Folia Historiae Artium”, 2, s. 47–82.

Różycka-Bryzek Anna. 1983. Bizantyńsko-ruskie malowidła w kaplicy zamku lubelskiego, Warszawa.

Seldmayr Hans. 1931. Zu einer strengen Kunstwissenschaft, „Kunstwissenschaftliche Forschungen”, 1, s. 7–32.

Siemaszko Aleksander. 1995. Malowidła ścienne cerkwi Zwiastowania w Supraślu. Rekonstrukcja programu ikonograficznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 1173, Prace z Historii Sztuki, 21, s. 13–63.

Skubiszewski Piotr. 1974. O dwóch podstawowych sposobach uprawiania historii sztuki, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja”, 5 (17), s. 57–85.

Smirnova Èngelina Sergeevna. 2009. Rannie ètapy ikonografii svâtyh knâzej Borisa i Gleba. Vopros vizantijskih obrazcov i složeniâ russkoj tradicii, [w:] Boriso-glebskij sbornik, 1, red. K. Cukerman, Paris, s. 57–116.

Smorąg Różycka Małgorzata. 2013. Bizantyńskie malowidła w prezbiterium katedry pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu — odkrycia niespodziewane i doniosłe, „Modus. Prace z historii sztuki”, 12–13, s. 53–71.

St Germanus of Constantinople. 1984. On the Divine Liturgy, wyd. P. Meyendorff, New York.

Starodubcev Tatjana. 2018. Sveti lekari. Poštovaňe i predstavlańe u istočnohrišćanskom svetu sredňega veka, Beograd.

Stawicki Stanisław. 1994. Przyczynki do historii ściennych malowideł bizantyjsko-ruskich w Polsce. Technika i konserwacja, „Ochrona zabytków”, 47, 1 (184), s. 3–21.

Stawicki Stanisław. 1999. Techniczne i technologiczne problemy ściennych malowideł bizantyńskoruskich w kościele zamkowym w Lublinie, [w:] Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim. Historia, teologia, sztuka, konserwacja. Materiały sesji zorganizowanej w Muzeum Lubelskim

–26 kwietnia 1997 roku, Lublin, s. 115–173.

Stolarczyk Tomasz. 2002. Na karuzeli życia, czyli walki Świdrygiełły o tron litewski w latach 1392–1430, [w:] Niebem i sercem okryta. Studia historyczne dedykowane dr Jolancie Malinowskiej, red. M. Malinowski, Toruń, s. 99–122.

Stradomski Jan. 1999. Święta Paraskiewa (Petka) w literaturze, kulturze i duchowości Słowian południowych i wschodnich, [w:] Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Europy, red. W. Stępniak-Minczewa, Z.J. Kijas, Biblioteka Ekumenii i Dialogu, 9, Kraków, s. 83–93.

Stryjkowski Maciej. 1582. Kronika Polska Litewska, Zmodzka, y wszystkiey Rusi Kijowskiey, Moskiewskiey, Siewierskiey, Wołynskiey, Podolskiey, Podgorskiey, Podlaskiey, etc., Królewiec.

Sulikowska-Bełczowska Aleksandra. 2022. [rec.:] Piotr Ł. Grotowski, Freski fundacji Władysława II Jagiełły w kolegiacie wiślickiej, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, ss. 248, il. 134, indeks, streszcz. ang. i ros., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 70, 2, s. 245–

–250.

Symeon z Tessaloniki. 2007. O świątyni Bożej, wyd. A. Maciejewska, Kraków.

The Paterik. 1989. The Paterik of the Kievan Caves Monastery, wyd. M. Heppell, Cambdrige, Mass.

Trajdos Tadeusz M. 1982. Treści ideowe i kręgi stylistyczne polichromii bizantyjskich w Polsce za panowania Władysława II Jagiełły (1386–1434), „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Slawistyka”, 3, s. 157–171.

Uspenskij Boris Andreevič. 2000. Boris i Gleb: Vospriâtie istorii v Drevnej Rusi, Moskva.

Walkowiak Marcin. 2020. Królewskie sny. Niezachowana dekoracja malarska wawelskiej sypialni Władysława Jagiełły, [w:] In principio. Mit początku w kulturze średniowiecznej Europy. Tom dedykowany pamięci prof. Jacka Wiesiołowskiego. Materiały XXXVII Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, red. J. Kowalski, W. Miedziak, Poznań, s. 253–280.

Zhdrakov Zarko. 2009. The Masters of the Boyana Church in the Year 1259, [w:] Kazimir Popkonstantinov, Zograf Vasilie and the Boyana Church. 750 Years Later, Sofia, s. 89–121.

Pobrania

Opublikowane

2023-05-29

Jak cytować

Grotowski, P. Ł. (2023). W obronie warsztatu historyka sztuki: na marginesie recenzji Aleksandry Sulikowskiej-Bełczowskiej. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 71(1), 113–129. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3498

Numer

Dział

Polemiki i dyskusje