O czasopiśmie

„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” jest wydawany przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
Ukazuje się nieprzerwanie od roku 1953.
Pismo ma charakter interdyscyplinarny, integrując zwłaszcza historyków, historyków sztuki, archeologów i etnologów, zainteresowanych dziejami cywilizacji. Publikowane materiały dotyczą głównie materialno-technicznej strony procesów produkcji, konsumpcji i wymiany, zachodzących od pradziejów po wiek XX na ziemiach polskich oraz zagranicą, szczególnie w krajach Europy Środkowej.
Na łamach czasopisma zamieszczane są artykuły w języku polskim i w językach kongresowych, zróżnicowane pod względem tematyki oraz formy, a także pozycje o charakterze recenzyjnym i sprawozdawczym.
Procedura recenzyjna, przygotowanie do druku oraz publikacja tekstów na łamach czasopisma są bezpłatne.
Do wszystkich publikowanych materiałów zapewniany jest natychmiastowy wolny dostęp na międzynarodowej licencji CC-BY 4.0.
  
 
Wszystkie artykuły przeznaczone do publikacji na łamach czasopisma są skanowane w celu wykrycia ewentualnego plagiatu przy użyciu programu antyplagiatowego.

 

 

PL ISSN: 0023-5881
e-ISSN: 2719-6496
DOI: 10.23858/KHKM
Punkty MEiN (2023): 100

ICV 2022 = 84.26

Aktualny numer

Tom 72 Nr 1 (2024):
					Pokaż  Tom 72 Nr 1 (2024):
Opublikowane: 2024-06-19

Pełny numer

Wyświetl wszystkie wydania