Zespół redakcyjny

Redaktor (p.o.): dr Magdalena Bis (Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk)
Zastępcy redaktora: dr hab. prof. IAE PAN Elżbieta Mazur (Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk)
mgr Martyna Milewska (Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski)
Sekretarze redakcji:
mgr Maciej Radomski (Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk)
dr Karol Żojdź (Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk)

Komitet Redakcyjny:
dr Mario Bielich (Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied w Nitrze, Słowacja)
dr Gabriela Blažková (Archeologický Ústav AV ČR, Czechy)
dr Paweł Cembrzyński (Cluster of Excellence ROOTS, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Niemcy)
dr hab. prof. CC Paweł Dobrowolski (Collegium Civitas, Polska)
dr hab. prof. UMK Jarosław Dumanowski (Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska)
dr hab. Olga Fejtová (Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Czechy)
prof. dr Karin Friedrich (University of Aberdeen, Wielka Brytania)
prof. dr hab. Mateusz Goliński (Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski, Polska)
dr hab. prof. IAE PAN Andrzej Janeczek (Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk, Polska)
prof. dr hab. Andrzej Klonder (Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk, Polska)
prof. dr hab. Elżbieta Kowalczyk-Heyman (Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski, Polska)
prof. dr hab. Jerzy Kruppé (Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski, Polska)
prof. dr Albinas Kuncevìčìus (Istorijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Litwa)
dr hab. prof. USz Marcin Majewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Szczeciński, Polska)
dr Philippé Meyzie (Université Bordeaux Montaigne, Francja)
dr Mindaugas Paknys (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Litwa)
dr hab. prof. UJK Jacek Pielas (Instytut Historii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Polska)
prof. dr hab. Bożena Popiołek (Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Polska)
prof. dr hab. Raimo Pullat (Tallinna Ülikool, Estonia)
dr Mikola Volkau (Białoruś)