Zespół redakcyjny

Redakcja:

dr Karol Kollinger - redaktor-korektor (Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk)
mgr Maciej T. Radomski - zastępca redaktora (Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk)
dr Rafał Rutkowski (Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk)
dr Jakub Sawicki - redaktor-doradca (Archeologický ústav AV ČR, Praha)
dr Katarzyna Skrzyńska (Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk)
Prof. Dr. Grischa Vercamer - redaktor-doradca (Technische Universität Chemnitz, Europäische Regionalgeschichte)
dr Jurij Zazulak - redaktor-doradca (Ukrajinśkyj katołyćkyj uniwersytet)
dr Karol Żojdź - redaktor (Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk)

Komitet Redakcyjny:
dr Mário Bielich (Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied w Nitrze, Słowacja)
dr Gabriela Blažková (Archeologický Ústav AV ČR, Czechy)
dr Paweł Cembrzyński (Cluster of Excellence ROOTS, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Niemcy)
dr hab. prof. CC Paweł Dobrowolski (Collegium Civitas, Polska)
dr hab. prof. UMK Jarosław Dumanowski (Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska)
dr hab. Olga Fejtová (Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Czechy)
prof. dr Karin Friedrich (University of Aberdeen, Wielka Brytania)
prof. dr hab. Mateusz Goliński (Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski, Polska)
dr hab. prof. IAE PAN Andrzej Janeczek (Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk, Polska)
prof. dr hab. Andrzej Klonder (Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk, Polska)
prof. dr hab. Elżbieta Kowalczyk-Heyman (Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski, Polska)
prof. dr Albinas Kuncevičius (Istorijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Litwa)
dr hab. prof. US Marcin Majewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Szczeciński, Polska)
dr Philippe Meyzie (Université Bordeaux-Montaigne, Francja)
dr Mindaugas Paknys (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Litwa)
dr hab. prof. UJK Jacek Pielas (Instytut Historii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Polska)
prof. dr hab. Bożena Popiołek (Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Polska)
prof. dr hab. Raimo Pullat (Tallinna Ülikool, Estonia)
dr Mikola Volkau (Europos Humanitarinis Universitetas, Litwa)