Zespół redakcyjny

Redaktor: dr hab. prof. IAE PAN Elżbieta Mazur (Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk)
Zastępcy redaktora: dr Magdalena Bis (Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk)
mgr Martyna Milewska (Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski)
Sekretarze redakcji:
mgr Ludmiła Paderewska (Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk)
mgr Maciej Radomski (Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk)
dr Karol Żojdź (Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk)

Komitet Redakcyjny:
prof. dr hab. Paweł Dobrowolski (Collegium Civitas, Warszawa)
dr hab. prof. UMK Jarosław Dumanowski (Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
dr hab. Olga Fejtová (AHMP, Praga, Czechy)
prof. dr hab. Mateusz Goliński (Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
prof. dr hab. Michaela Hrubá (Univerzity v Ústí nad Labem, Czechy)
dr hab. prof. IAE PAN Andrzej Janeczek (Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk, Warszawa)
prof. dr hab. Jan Klápště (Univerzita Karlova w Pradze, Czechy)
prof. dr hab. Andrzej Klonder (Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk, Warszawa)
prof. dr hab. Elżbieta Kowalczyk-Heyman (Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
prof. dr hab. Jerzy Kruppé (Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
dr hab. prof. USz Marcin Majewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin)
dr hab. prof. UW Jerzy Miziołek (Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
dr hab. prof. UJ Zenon Piech (Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
dr hab. prof. UJK Jacek Pielas (Instytut Historii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
prof. dr hab. Bożena Popiołek (Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków)
prof. dr hab. Raimo Pullat (Tallin University, Estonia)
prof. dr hab. Wojciech Szymański (Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk, Warszawa)
dr hab. prof. UMCS Jerzy Żywicki (Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)